Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  10-09-26   2,633  
0
Z pera Novozámčanky Katalin Vadkerty pochádza jedna z najpozoruhodnejších prác ponovembrovej historiografie na Slovensku - kniha "Maďarská otázka v Československu 1945-1948", prvé vydanie ktorej vyšlo vo vydavateľstve Kalligram v r. 2002. Práca mapuje jeden z neuralgických bodov novodobých dejín Slovenska - snahu československej vlády v r. 1945-1948 etnicky "vyčistiť" južné Slovensko vysídlením príslušníkov maďarskej menšiny z krajiny. Kniha pozostáva z častí, pôvodne vydaných v samostatných publikáciách vo vydavateľstve Kalligram a popisujúcich základné formy, ktorými sa československé úrady snažili dosiahnuť vytýčený cieľ: deportácie do Čiech, vnútornú kolonizáciu, výmenu obyvateľstva a reslovakizáciu.  


Z pera Novozámčanky Katalin Vadkerty pochádza jedna z najpozoruhodnejších prác ponovembrovej historiografie na Slovensku - kniha "Maďarská otázka v Československu 1945-1948", prvé vydanie ktorej vyšlo vo vydavateľstve Kalligram v r. 2002. Práca mapuje jeden z neuralgických bodov novodobých dejín Slovenska - snahu československej vlády v r. 1945-1948 etnicky "vyčistiť" južné Slovensko vysídlením príslušníkov maďarskej menšiny z krajiny. Kniha pozostáva z troch častí, pôvodne vydaných v samostatných publikáciách vo vydavateľstve Kalligram a popisujúcich základné formy, ktorými sa československé úrady snažili dosiahnuť vytýčený cieľ: deportácie do Čiech, vnútornú kolonizáciu, výmenu obyvateľstva a reslovakizáciu.
Autorka v ucelenej forme a na základe archívnych výskumov predkladá chronológiu udalostí predchádzajúcich a sprevádzajúcich úsilie československej vlády využiť povojnové pomery a vyriešiť svoju "maďarskú otázku" raz a navždy a pretvoriť Československo na slovanský národný štát. Silnou stránkou publikácie je bohatý faktografický materiál a dokumenty uvedené v prílohe. Prvýkrát sa v slovenčine publikujú i memorandá významných kultúrno-politických predstaviteľov maď. menšiny, protestujúcich proti bezpráviu páchanému na Maďaroch na Slovensku (Fábry, Peéry, Szalatnay).
Otvorenie uvedených tém a konfrontácia slovenského čitateľa s historickými faktami spôsobili určitý mentálny šok a diskomfort pretrvávajúci dodnes. O sile a konzistentnosti výkladu K. Vadkerty svedčí i fakt, že sa nenašiel seriózny historik, ktorý by práci vedel vytknúť metodologické, alebo faktografické prehrešky.
Autorka bola za svoju prácu niekoľkokrát ocenená, získala cenu D. Tatarku i medailu prezidenta SR a v neposlednom rade i cenu Pro Urbe Nových Zámkov.
Postoj kolegov - slovenských historikov charakterizuje rozpačité mlčanie. Jedinou výnimkou bola recenzia mladého slovenského historika Petra Švíka v českej revue "Sodobé dejiny", ktorá ale skôr dokumentuje určité tápanie historickej obce a hľadanie spoľahlivých oporných bodov pri posudzovaní danej témy, než serióznu recenziu. Môžete si ju prečítať tu:

{jcomments on}
2010-12-01 23:10:54 workohistorik
"Otvorenie uvedených tém a konfrontácia slovenského čitateľa s historickými faktami spôsobili určitý mentálny šok a diskomfort pretrvávajúci dodnes." Prosím Vás, veď o tejto téme už písal Śtefan Šutaj asi tak o 9 rokov skôr, takže šok to bol len pre tých ľudí, čo nečítali žiadnu knihu od Šutaja, a nepochybne to písal objektívnejšie, lebo v prípad pani Vadkerty ťažko hovoriť o objektívnej práci, faktograficky je síce na veľmi dobrej úrovni, ale autorka sa takmer vôbec nevenuje takým pálčivým témam ako maďarizácia či Viedenská arbitráž a následky s ňou súvisiace.
2010-10-02 10:29:05 Kníhkupectvo Kultúra
Vadkerty Katalin: A kitelepitestol a reszlovakizacioig 1945-1948 c. konyve kaphato a Kultúra Konyvesboltban, Mihaly bastya 4 sz. alatt.
2010-09-26 19:41:51 Timea Benkő
"Postoj kolegov - slovenských historikov charakterizuje rozpačité mlčanie." No samozrejme, veď akonáhle by sa začalo o tejto téme nahlas hovoriť, musel by sa štát všetkým Maďarom žijúcim na Slovensku ospravedlniť za Benešove dekréty. Kniha, ako aj samotná autorka je super.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x