Úvod / Nyitóoldal
   
 
František Daniel  12-10-18   4,087  
0
V lete roku 2001 sa na záhrade Bélu Porubszkého v meste Štúrovo našli vyčnievajúce kusy duralového plechu zo zeme. Nesporne išlo o časti lietadla. Našli sa pozostatky dvoch letcov a tajuplný kožený obal na spisy. Obal nálezca odovzdal nemeckým vyhľadávačom od VBGO ( "Únia pre hľadanie a pochovávanie vojakov zabitých vo východnej Európe"). Obal ďalej putoval do Ruska kde expert-kriminalista Alexander Dorošenko, vykonal komplexný výskum, pretože všetky papierové dokumenty z dosák boli napadnuté pliesňou. Veľkú pozornosť bolo treba venovať ručne kreslenej mape, na ktorej bola nakreslená Budapešť a jej okolie. V kožených doskách sa zachovali dve fotky, ale ich predné strany boli úplne zničené.  

Na zadnej strane jednej z fotiek, bolo možné prečítať: "Môjmu priateľovi Sašovi blahoželanie k novému roku 1944. 23.12.43". Bol tam dopis, z ktorého bol odborník schopný rozpoznať len: "V našej ... ozno všetkých našich Nemci ... zastrelili". Väčšina dokumentov sa týkala komsomolskej organizácie perute - zápisy z rokovaní perute. Zachovaný je výňatok zo zápisnice z rokovania predsedníctva komsomolskej organizácie letky, kde riešili prípad komsomolca narodeného v roku 1922, Alexei Černo... (meno sa nedalo prečítať) "... o organizovaní pitky na letisku dňa 27.09.44 ." ) Nedisciplinovanému Černo... udelili pokarhanie. Znalec došiel k záveru, že majiteľ všetkých dokumentov nájdených v koženom viazacom obale bol funkcionár komsomolu mladší poručík Gutnikov. Neskoršie sa ukázalo, že táto úvaha nebola správná. 

Ruská strana s veľkou mierou určitosti zistila nasledovné:

1. Jedná sa o bombardér Boston A -20J ", vyrobený firmou Douglas.

2. Lietadlo patrilo do 1.perute 452.bomb.pluku.

3. Pilotom lietadla bol Kolcov Gennadij Nilovič.

4. Finkelštejn Girš Jefimovič vlastnil kožený obal, v ktorom sa nachádzali dokumenty komsomolskej organizácie.

5. Lietadlo bolo zostrelené dňa 22.12.44 o 14.52 hod. vo výške 300 metrov, keď v kurze 80 stupňov bombardovalo most cez Dunaj v meste Ostrihom, kde bolo zasiahnuté protilietadlovými zbraňami.

6. Dňa 22.12.44 o 17.00 hod. vydal 452. Bombardovací letecký pluk so sídlom Debrecíne frontovú správu číslo 110, v ktorej sa konštatuje že bomby zasiahli most a  členovia posádky podporučík Kolcov, navigátor podporučík Filkenštejn, strelec-radista staršina Padlipaev, strelec desiatnik Ćumak zahynuli - po zasiahnutí nikto z lietadla nevyskočil.

7. Podľa Žurnálu o bojoch divízie, v ktorej zostave 452. Bomb. let. pluk bojoval, v posádke podporučíka Kolcova neboli Padlipajev a Čumak, ale Jegorov a Kušnir.

8. Experti sa zhodli, že posádku zostreleného Bostona tvorili:

- Kolcov Gennadij Nilovič pilot, ml. poručík, narodený 1922, bezpartajný, v Červenej armáde od roku 1940, rodák z obce Zavidovo, Oleninský rajón, Kalininská oblasť.
- Finkelštejn Girš Jefimovič navigátor, ml. poručík, narodený 1921, členom Komsomolu od roku 1937, v Červenej armáde od roku 1940 rodák z mesta Liozno,
Vitebská oblasť.
- Jegorov Vasilij Sergejevič strelec-radista, narodený 1924, členom Komsomolu od roku 1944, rodák z Abramovky, Voronežská oblasť. V Červenej armády od roku
1942.
- Kušnir Grigorij Afanasjevič, st. seržant, narodený v roku 1921, člen Komsomolu od roku 1944, rodák z mesta Kareškiv, Kopajgorodský rajón, Vinnická oblasť, v
Červenej armády od roku 1941.

Pri vlastnom skúmaní som došiel k záveru, že v záverečnom hodnotení ruskej strany sú tieto nezrovnalosti:

1. Podľa vyjadrenia miestnych obyvateľov, bolo lietadlo zostrelené z nemeckých protilietadlových zbraní dňa 9.12.1944. Ruská strana uvádza 22. 12. 1944.

2. Vo frontovej správe číslo 110 sa uvádza, že po zasiahnutí nikto neopustil lietadlo, ale Béla Porubszky našiel pozostatky iba dvoch členov posádky.

3. Vo frontovej správe číslo 110 sa uvádza, že členmi posádky boli podporučík Kolcov, navigátor podporučík Filkenštejn, strelec-radista staršina Padlipajev, strelec desiatnik Ćumak. Podľa žulnálu o bojoch divízie, v ktorej zostave bojoval 452. Bomb. let. pluk v posádke boli podporučík Kolcov, navigátor podporučík Filkenštejn, strelec-radista Jegorov, st. seržant Kušnir . Je rozpor medzi frontovou správou a žurnálom.

4. Vo frontovej správe č. 110 sa uvádza, že bomby zasiahli most. Pričom podľa očitých svedkov most zasiahnutý nebol.

Je viac ako pravdepodobné, že tajomstvo koženého obalu na spisy sa nepodarí objasniť.

Vlastním niekoľko drobných častí z tohto lietadla.

Podľa dostupných dokumentov spracoval: Ing. František Daniel
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x