Úvod / Nyitóoldal
   
 
Práznovszky Miklós  12-11-21   1,541  
0

A magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezete 2012. november 17. szombaton emléktáblát leplezett le Thain János, az érsekújvári múzeum megalapítójának és első igazgatójának tiszteletére, amely ma a nevét viseli. Az emléktábla Dr. Práznovszky Miklós személyes felajánlásából készült.  


Az eseményre az érsekújvári gimnáziumi tanár, festő és néprajzkutató halálának 59. évfordulója alkalmából került sor. Az ünnepségen részt vettek Thain János leszármazottai, ill családtagjai: Thirring Viola színművésznő és özv. Thirring Jánosné Judit gyermekeivel, unokáival.
A megemlékezés a névadó sírjánál vette kezdetét az érsekújvári Szent József temetőben. A meghitt hangulatot Berényi Margit, a Nobilitas Carpathiae kultúrbizottságának elnöke adta meg M. Laurens: Gyertyák vagyunk című versének megható előadásával. A megjelent családtagokat, Érsekújvár polgárait és a tanár ma is élő diákjait Dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke köszöntötte. Az egybegyűltek egy perc néma csenddel emlékeztek meg a város neves halottjáról, majd sírjára virágot helyeztek el és gyertyákat gyújtottak.
A kegyeletadás hálaadó szentmisével folytatódott az érsekújvári Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébánia templomban, amelyet Mgr. Gyurcso Zoltán főtisztelendő plébános, esperes, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke mutatott be. „Ezzel a szentmisével a családtagok nevében adunk hálát Thain Jánosnak gondoskodásáért, szertetéért. Mi, érsekújváriak, azért a szellemi értékért, amelyet itt felhalmozott egész élete folyamán és örökségként ránk hagyott, hogy ezt tovább őrizzük, gazdagítsuk és gyarapítsuk“ – mondotta bevezetőül a püspöki helynök, majd szentbeszédében részletesebben méltatta Thain János életművét.
Az egész délutánt betöltő ünnepség következő és egyben utolsó állomása a Thain János Múzeum  kiállítótermeinek otthont adó épület volt, amely falán az emléktábla ünnepélyes leleplezésére került sor. Elsőként Dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke szólalt fel. Ünnepi beszédében elmondta, hogy a civil szervezet egyik fő célja a korábbi nemzedékek szellemi, kiváltképpen kulturális és erkölcsi hagyatékának a megőrzése és továbbadása. E célkitűzésnek a szellemében készíttette el a civil szervezet Thain János emléktábláját kizárólag saját anyagi forrásából, minden külső támogatás nélkül. „A múzeum létrehozásától hetvenhat esztendőnek, halálától pedig ötvenkilenc évnek kellett eltelni ahhoz, hogy Érsekújvár e kimagasló személye emléktáblát kapjon annak az épületnek a falán, amelyben helyet kapott élete talán legnagyobb és legmaradandóbb műve, amely ma a nevét viseli“ – fogalmazott az országos elnök, majd így fejezte be ünnepi beszédét: „Kívánom, hogy az emléktábla minden erre haladót emlékeztessen arra, hogy élt egyszer városunkban egy ember, aki egész életét a nemzetének szentelte.”
Mgr. Gudmon Ilona igazgató asszony annak a múzeumnak a nevében mondott köszönetet, amely 2005 óta Thain János nevét viseli. „Ma halálának 59. évfordulójáról emlékezünk meg, de elmondhatjuk, hogy életműve máig él, keze nyomát, főleg dokumentációs tollrajzait a múzeumlátogatók naponta megcsodálják” fogalmazott Gudmon Ilona, majd így folytatta: „A Thain János Múzeum dolgozói, nevének büszke viselői köszönik a Nobilitas Carpathiae polgári társulásnak és országos elnökének, Práznovszky Miklósnak, az emléktáblát, melynek leleplezésére és felavatására e mai ünnepség keretében összejöttünk. Legyen ez a tábla gát a feledés útján, hirdesse a város polgárainak és látogatóinak névadónk, e tehetséges, sokoldalú ember nagyságát és érdemeit.”
Berényi Dávid ifjú előadóművész közreműködésével egy Csajkovszky-operarészlet hangzott el, amely még tovább emelte az ünnepélyes esemény hangulatát.
Az emléktábla leleplezése előtt két szakmai előadás hangzott el. Mgr. Pavol Rusnák történész, muzeológus, a Thain János Múzeum szakdolgozója névadójuk életét, családját, valamint szakmai pályafutásának egy-egy mozzanatát mutatta be. Kitért a művész alkotásaira és azok nemzetközi elismeréseire. „Thain János Érsekújvár török uralom aluli felszabadulásának 250. évfordulója alkalmából megbízatást kapott, hogy az ünnepségre egy időszaki kiállítást szervezzen, majd múzeumot alapítson. A múzeum 1936 április 11-én nyitotta meg hivatalosan kapuit. Sajnos, a múzeumnak és annak eredeti kiállítóanyagának, amely létrehozásában Thain Jánosnak oroszlánrésze volt, nem volt hosszú életű, mert 1945. március 14-én egy bombatalálat következtében megsemmisült. A múzeum létrehozásának 70-ik és Thain János születésének 120-ik évfordulója alkalmából felvette megalapítójának a nevét“ – hangzott el Pavol Rusnák előadásából.
Strba Sándor érsekújvári tanár és helytörténész könyv alakban dolgozta fel Thain János életét, művészi pályafutását és szellemi hagyatékát. „Festőművészként témáit legtöbbször az egyszerű nép köréből merítette. Igazi erőssége legmarkánsabban az akvarellekben bontakozott ki. Minden ecsetvonása magán viseli a szülőföld szellemi hagyományait. A festészet- és rajztanulmányai során mesterei voltak: Hegedűs László, Révész Tibor, Radnai Béla és Edvi Illés“ hallhattuk a helytörténész előadásából, majd befejezésül a következőket mondta: „A városi képviselőtestület ennek a kivételes személyiségnek születésének 110. évfordulója alkalmából 1995-ben  ’in memoriam’ Érsekújvár városa díját adományozta.“
Az előadások elhangzása után elérkezett a várva-várt ünnepi pillanat – Thain János emléktáblájának leleplezése. A megtisztelő feladatot Thirring Viola színművésznő, Thain János unokája, továbbá Mgr. Gudmon Ilona múzeumigazgató, valamint Dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke látták el. Az újonnan leleplezett emléktáblát Mgr. Gyurcso Zoltán főtisztelendő püspöki helynök úr áldotta meg.
A család nevében Thain János unokája, Thirring Viola színművésznő emlékezett a leleplezett tábla előtt. Meghatottan mondott köszönetet a szervezőknek és minden közreműködőnek. Szerinte ez egy boldog nap, mert ez a kis maroknyi ember, akik itt összejöttek erre az ünnepségre, fontosnak érezték, hogy a mai szombat délutánjukat ennek az eseménynek szenteljék. A főtisztelendő püspöki helynök úrnak külön megköszönte a bemutatott szentmisét. Köszönetet mondott továbbá Dr. Práznovszky Miklósnak, a Nobilitas Carpathiae országos elnökének, aki szavai szerint hihetetlenül sokat tett azért, hogy ez a célkitűzés megvalósuljon. Nem kevésbé Strba Sándor úr, akit már rég a testvérévé fogadott, mert annyira belemélyedt nagyapja életművébe, hogy Mgr. Gudmon Ilonával együtt többet tudnak munkásságáról, élete egyes nevezetes dátumairól, mint jómaga.

Az estébe nyúló szombat délutáni ünnepélyes esemény Thain János emléktáblájának megkoszorúzásával ért véget. A kegyelet jelképeit Thirring Viola színművésznő helyezte el a család nevében, valamint Mgr. Gudmon Ilona igazgatónő a múzeum és Dr. Práznovszky Miklós országos elnök a Nobilitas Carpathiae civil szervezet képviseletében.1 - Megemlékezés Thain János sírjánál az érsekújvári Szent József temetőben


2 - Berényi Margit M. Laurens: Gyertyák vagyunk című verséd adja elő


3 - A résztvevők egy perc néma csenddel tisztelegnek Thain János sírja előtt


4 - Thirring Viola és Strba Sándor helyeznek el virágot Thain János sírjára


5 - Mgr. Gudmon Ilona, a Thain János Múzeum igazgatója tiszteleg Thain János sírja előtt


6 - Dr. Práznovszky Miklós és neje Zsuzsanna tisztelegnek Thaim János sírja előtt


7 - Thain János sírja az érsekújvári Szent József temetőben


8 - Mgr. Gyurcso Zoltán főtisztelendő püspöki helynök úr bemutatja a hálaadó szentmisét


9 - Thain János családja a hálaadó szentmise alatt


10 - A Nobilitas Carpathiae tagjai, a Thain János múzeum dolgozói és további hívők a hálaadó szentmise alatt


11 - Az átváltozás - a hálaadó szentmise egy pillanata


12 - Előadók és díszvendégek a Thain János múzeum előtt


13 - Thain János családja a róla elnevezett múzeum előtt


14 - Dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke mond ünnepi beszédet


15 - Mgr. Gudmon Ilona, a Thain János múzeum igazgatója mond köszönőbeszédet


16 - Mgr. Pavol Rusnák történész, muzeológus tart szakmai előadást


17 - Berényi Dávid előadóművész Csajkovszky operarészletet ad elő


18 - Strba Sándor tanár, helytörténész tart szakmai előadást


19 - Thain János emléktáblájának ünnepélyes leleplezése


20 - Thirring Viola színművésznő emlékezik Thain Jánosra


21 - Thirring Viola színművésznő koszorút helyez el Thain János emléktáblájánál a család nevében


22 - Mgr. Gudmon Ilona igazgatónő helyez el koszorút a Thain János múzeum nevében


23 - Dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke koszorúzza Thain János emléktábláját


24 - Dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke tiszteleg Thain János emléktáblája előtt


25 - Dr. Práznovszky Miklós, Thirring Viola, Mgr. Gudmon Ilona és Strba Sándor Thain János emléktáblája előtt


26 - Dr. Práznovszky Miklós, Mgr. Gudmon Ilona, Thirring Viola, főtisztelendő Mgr. Gyurcso Zoltán és Strba Sándor Thain János emléktáblája előtt


27 - Thain János megkoszorúzott emláktáblája a nevét viselő érsekújvári múzeum falán


28 - Thain János megkoszorúzott emláktáblája a nevét viselő érsekújvári múzeum falán


29 - Thain János megkoszorúzott emláktáblája a nevét viselő érsekújvári múzeum falán


30 - Thain János megkoszorúzott emláktáblája a nevét viselő érsekújvári múzeum falán

Szöveg és fényképek: Práznovszky Miklós, Érsekújvár és vidéke

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x