Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-12-24   4,823  
0
Ešte v 2007-m roku sa v miestnych novinách objavil článok, v ktorom sa spomínal pamätník legionárom na novozámockom cintoríne postavený v r. 1936 a zbúraný v r. 1938.  [1] Téma rezonovala aj v roku 2012, venovali sme sa jej niekoľkokrát aj na týchto stránkach. [2] V septembri sa vďaka mravenčej práci predsedu OZ "Za troma mostami" Ing. Františka Daniela dostali na verejnosť prekvapujúce detaily - v zanedbaných vojenských hroboch na mieste zbúraného legionárskeho pomníka spí svoj večný sen 203 obetí 1. svetovej vojny z 11 krajín, z ktorých legionári tvoria iba tretinu. [3] OZ aj v súčasnosti vyvíja úsilie za dôstojnú úpravu týchto vojenských hrobov.  

Iniciatívy v rovnakej veci sa však chytajú aj iní, o pohnútkach ktorých vznikajú určité pochybnosti. Už v jednom z článkov publicistu F. Vrábela sme si všimli, s akou hranou prostoduchosťou si autor zamieňa vyjadrenie piety k padlým s oslavou legionárov a ich vojenskej úlohy na okupovaných Horniakoch v prvých mesiacoch r. 1919. Ešte vehementnejšie a v rovnakom duchu si počína akási "Nadácia M.R.Štefánika so sídlom v Bratislave", ktorá promptne požiadala Ministerstvo obrany o dotáciu na rekonštrukciu hrobov a peniaze  obratom aj dostala. Následne začala bombardovať predstaviteľov mesta so svojimi žiadosťami na "obnovu  hrobov do podoby, ktorá bude dôstojne pripomínat obete vojnových konfliktov z obdobia rokov 1914 až 1919" aby vzápätí vysvitlo, že jej ide o "obnovu do pôvodného stavu z roku 1938" vrátane Štefunkovej legionárskej sochy. Z priloženého listu predstaviteľov nadácie z 11. decembra vyplýva, že na rokovaniach s mestom zatiaľ neuspeli, je však zrejmé, že ak Nové Zámky vlastnými silami nevyriešia dôstojnú úpravu vojenských hrobov, iniciatívy sa chytia rôzni divní páni vždy pripravení vykonať niečo významné pre slávu vlasti ... podľa možnosti za cudzie peniaze.

 

[1] Spomienková slávnosť sa uskutočnila skutočne pri podstavci niekdajšej Kossuthovej sochy?, Castrum Novum 3. apríla 2007
[2] Ako by sa o histórii nemalo písať I., Ako by sa o histórii nemalo písať II.
[3] Album Ing. Františka Daniela na soc. sieti Facebook
 
2012-12-28 06:53:21 Pavol Rusnák
Keby boli znova spomenutí iba československí hrdinovia, potom by bola oprávnená kritika – a čo ostatní hrdinovia, tam pochovaní? Ale nikto z nás nepozná plánovaný text a dokonca ani nie je isté, či bude obnovou poverené práve toto združenie. Každopádne z textu vyplýva, že majú v pláne vypísať aj osobné údaje vojakov, čo by predpokladalo viacero tabúľ. Ja osobne by som bol za to, aby bola na každej strane jedna tabuľa, reprezentujúca tých, ktorí sú v danej časti pochovaní – to by bolo asi najférovejšie riešenie.
2012-12-28 00:03:14 Admin
Takže pomník, ktorý bol pôvodne osadený nápisom "Pomník hrdinov padlých v bojoch r. 1919" by bol teraz doplnený viacjazyčnou tabuľou a odteraz by reprezentoval niečo celkom iné...
2012-12-27 09:39:59 Pavol Rusnák
Pri čítaní tohto článku raz neviem, kde končí paranoja a kde začína demagógia.
1.- Manipulačne ste vybrali iba časť vety, hoci celá myšlienka znie „ riešeniu postupnej obnovy vojnových hrobov do pôvodného stavu z roku 1938 a doplnením podstavy pomníka viacjazyčnou tabuľou „.
2.- Na základe čoho označujete Štefunkovú sochu ako legionársku? Alegorická postava bola nadčasová, znak na štíte bol slovenský a vojak navidomoči legionár nebol. Jeho výstroj zodpovedal výstroju armád centrálnych mocnosti a nástupníckych štátov v inkriminovanej dobe, vrátane ČSR a Maďarska.
3.- Keby ste mali možnosť vidieť zoznam 30 čs vojakov, ktorí sú tam pochovaní, tak zistíte, že viac ako 2/3 z nich vôbec neboli legionári, boli príslušníkmi iných čs jednotiek. Teda legionári tvoria vlastne ani nie 1/20 celkového počtu tam pochovaných vojakov.
Musíte uznať, že hrať legionárskou kartou za takýchto okolností je dosť prostučké, aj keď ste s tým nezačal prvý ...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x