Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-11-08   2,199  
0
Vstupujeme do posledného týždňa predvolebnej kampane ku komunálnym voľbám. Samotná kampaň je zatiaľ najsofistikovanejšia a favoriti vynakladajú nemalé úsilie aby voličov preprogramovali zo stavu apatie do stavu sympatie. Tempo volebnej kampane diktuje volebný štáb súčaného primátora, ktorý na každý víkend má pre Novozámčanov pripravený nejaký milý darček - koncert, festival či celomestskú atrakciu... Až sa zdá, že pre svoje znovuzvolenie je súčasný primátor ochotný vynaložiť oveľa viac práce a dôvtipu, než tak urobil pre mesto za predchádzajúce štyri roky...  


Vizuál primátorovej kampane je pritom o triedu lepší než majú konkurenti či on sám v predchádzajúcich cykloch. Nápad zostaviť "svoj tím" z vybraných poslaneckých kandidátov je vtipný i účinný zároveň - podarilo sa mu nielen zasiať nedôveru do radov maďarskej koalície, ale aj podporiť a zaviazať si vytipovaných kandidátov, často nováčikov v komunálnej politike. Dokázal zostaviť nové družstvo, kým hlavného konkurenta obklopujú samé "známe firmy". A tak ako si Slovenská kolalícia "požičala" do svojho odpočtu cudzie výsledky (akokoľvek skromné), nebudeme sa veľmi čudovať, ak to bude nakoniec Slovenská koalícia, ktorej zostane v rukách Čierny Peter za kauzy ako Zúgov, MŠ C-M, Logportál, ktoré by sa bez jej podpory nikdy nemohli udiať...

Enormné úsilie je vynakladané zrejme aj z toho dôvodu, že nikto poriadne nevie, aké sú skutočné preferencie jednotlivých kandidátov medzi voličmi. 

Registrujeme aj niekoľko signálov nedobrých pre Ing. Pischingera:

1. Veľký článok v časopise ŽIVOT z 1. novembra 2014 načal jeho image navlas rovnakým spôobom, ako to bolo v prípade Ing. Csandu v kauze Šiator pred 12-mi rokmi.

2. Popularitu mu nepridáva ani odmietanie verejnej diskusie, na ktorú ho 5. novembra vyzval Otokar Klein. (Predpokladáme, že sa po dôkladnej príprave nakoniec uskutoční)

3. Niektorí klienti, ktorých primátor mnohé roky zamestnával, na poslednú chvíľu teatrálne odskakujú - a dokonca šíria svoje denunciačné listy do schránok obyvateľov (KultúrKorzo).

4. Ani na mnoho pokusov sa nedarí ošetriť veľký problém s veľkým platom. Každého, kto vidí zanedbané mesto, musí - nielen na novozámocké pomery - privysoký plat iritovať. Dejú sa skutočne zúfalé pokusy - MsÚ anonymne vypublikoval brutto odmeny zo mzdových listov poslancov v snahe ukázať že hodinová mzda poslanca zasadajúceho 18 hodín ročne a poberajúceho od 250,- Eur mesačne je vyššia než hodinová mzda primátora poberajúceho cca 7.000 Eur/mesaačne. Podujal sa tiež na bezprecedentný krok, keď zverejnil primátorov mzdový list za rok 2014 našepkávajúc, že práve oných "skromných" cca 2.400,- Eur dostával po celý čas svojho pôsobenia vo funkcii...

5. S odpočtom práce sú tiež veľké patálie. Čísla lietajú bez akýchkoľvek podkladov hore-dolu a javia sa ako číre blufy. Za 12(!) rokov malo vzniknúť 1200 parkovacích miest a 2000 pracovných príležitostí. (Len pre porovnanie - v meste je celkový počet prenajímaných parkovacích miest 800 a celkový počet ľudí pracujúcich v pôsobnosti mesta nebude vyšśí ako 2.000). Ani po troch volebných cykloch vo funkcii primátor nevie ukázať jediný nový alebo zrekonštruovaný verejný objekt a rovnako ako noví kandidáti ukazuje vizualizácie budúcich zámerov - ako keby ani nesedel už 12-ty rok v primátorskej stoličke. Aj tu cítiť, ako veľmi chýbajú desiatky miliónov korún odkanalizované z meststkého rozpočtu cez zmluvu s Brantnerom, prešustrované v mestských podnikoch, alebo vynaložené na bizarné projekty typu NZTV, Logportál, Bernolákov park, peletky a im podobné...
Volebné programy primátora v r. 2002, 2006, 2010, 2014:

2014-11-11 09:36:09 Miťko
Gejza už v 3. volebnom programe za sebou spomína v časti informatizácia akúsi metropolitnú počítačovú sieť s pripojením každej domácnosti. Populista !
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x