Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-11-22   2,738  
0
Érsekújvár helytörténésze és krónikása Strba Sándor egy impozáns kötettel jelentkezik a város legrégibb történetéről egészen 1724-ig. Az eredetileg háromkötetesre tervezett projekt első könyve 16 fejezetben tárgyalja a témát (a könyvben a fejezetek és alfejezetek nincsenek megszámozva, az alábbi tartalom-ismertetésben saját számozást használunk). A szöveg  gazdagon strukturált és illusztrált, az ilyen, széles olvasóközönségnek szánt ismeretterjesztő publikáció talán még hatásosabb lenne, ha a modern történelemkönyveknél használt külső megjelenési formában jelent volna meg színes nagyformátumú kiadásban.  


A könyvben szereplő néhány lista és adatsor egészen a legújabb korig tartalmaz információkat (pl. plébánosok névjegyzéke), más helyeken csak a tárgyalt időszakon belüli adatok találhatók (pl. népességi statisztika). A könyv értékét tovább növelné, ha külön fejezet ismertetné az eddigi várostörténettel  foglalkozó  szerzők személyét, körülményeit, munkásságát.  Hasznos lenne egy függelék a tárgyalt események kronológiai áttekintésével, valamint a fontosabb szereplők rövid életrajzi adataival. A részletes forrásjegyzék, név és helységnév mutató viszont a szerző alapos munkáját dicséri.  Egyébként is egy ilyen nagy volumenű vállalkozás a legritkább esetekben valósul meg intézményi háttér és forrás nélkül, a szerző ebből a szempontból is minden tiszteletet és elismerést megérdemel.

A könyv megvásárolható: a szerzőnél: Strba Sándornál a Bibliotheka Kaláka Magánkönyvtárban, a Kultúra Könyvesboltban és a LIbreria Könyvesboltban Érsekújvárban, de az érdeklődők a NZAlbum FB csoport közvetítésével is beszerezhetik.Az alábbiakban ismertetjük a könyv tartalomjegyzékét.
1. Érsekújvár földrajzi fekvése, éghajlata és környezete ...... 6
2. Érsekújvár a régész szemével ...... 9
2.1. A neolit emlékek ...... 10
2.2. Római kori síremlékek ...... 14
2.3. Az érsekújvári várral kapcsolatos régészeti feltárások ...... 19

3. Középkori települések ...... 23
3.1. A településekről általában ...... 23
3.2. Nyárhíd ...... 24
3.3. Nepomuki szent János szobor ...... 38
3.4. Lék ...... 39
3.5. Gyorok ...... 41
3.6. Gúg ...... 43

4. Az első Várdai-Oláh-féle vár története és szerepe (1545-1580) ...... 45
4.1. Az első Várdai-Oláh-féle vár feltételezett helye ...... 46
4.2. Az első Várdai-Oláh-féle vár alapítási éve ...... 48
4.3. A vár építése, történelmi szerepe, alapítók, kapitányok ...... 49
4.4. Érdekességek az első vár történetéből ...... 56
4.5. Váralapítók ...... 56

5. Második vár alapítása (1571-1588) ...... 63
5.1. A vár építészeti adatai ...... 66
5.2. Az érsekújvári vár kapitányai a török megszállásig ...... 78
5.3. A vár alatti alagútrendszer, kazamaták, katakombák ...... 79
5.4. Malomerőd vagy Jászi-bástya ...... 80

6. Az érsekújvári vár szerepe a Habsburg-ellenes harcokban (1605-1622).... 82
6.1. Hunyadi Mátyás és kora ...... 82
6.2. A Bocskai-felkelés kirobbanásának okai ...... 86
6.3. A vár első országos szereplése — 1605 ...... 87
6.4. Bethlen harca Érsekújvár birtoklásáért ...... 93
6.5. Történelmi események (1622-1652) ...... 102
6.6. A nagyvezekényi csata ...... 105

7. Érsekújvár szerepe az oszmán uralom időszakában (1526-1663) ...... 110
7.1. Érsekújvár török általi megszállása (1663) ...... 117
7.2. A vár ostroma és elfoglalása ...... 123
7.3. Érsekújvár felszabadítása az oszmán uralom vége (Az 1663-1685 közötti időszak jelentősebb eseményei) ...... 129
7.4. Az oszmán uralom alóli felszabadulás lehetősége 1683-ban ...... 133
7.5. A két párkányi csata története 1683. X. 7. és 1683. X. 9 ...... 133
7.6. Érsekújvár 1685-ös visszafoglalása ...... 137
7.7. Érsekújvár oszmán uralom alóli felszabadításának kronológiája ...... 137
7.8. Huszonkét éves oszmán-török uralom hatása a társadalomra az 1663-1685 közötti időszakban ...... 147

8. Érsekújvár várossá válása (1685-1691) ...... 149
8.1. Érsekújvár kiváltságlevele ...... 153

9. Érsekújvár, a rákóczi-szabadságharc egyik fellegvára 1703-1711 ...... 157
9.1. A Rákóczi-féle szabadságharc előzményei ...... 157
9.2. A Rákóczi-féle szabadságharc kibontakozása ...... 161
9.3. Érsekújvár elfoglalásának előzményei ...... 162
9.4. A vár bevétele ...... 164
9.5. Érsekújvár kuruc kézen ...... 165
9.6. A kuruc harcokkal kapcsolatos események időrendi sorrendben 1705-től 1709-ig.. 167
9.7. Az 1709-es esztendő ...... 178
9.8. Ocskay László árulása, elfogatása és kivégzése ...... 179
9.9. Érsekújvár Elfoglalása a császáriak által ...... 185
9.10. A Lebontott érsekújvári erődítmény 1724-1725 ...... 189

10. Érsekújvár lakossága az 1600-as és 1700-as években ...... 192
10.1. A lakosság száma ...... 194
10.2. A lakosság nemzetiségi megoszlása %-ban 1700-ban ...... 195
10.3. A családok összetétele nemzetiség szerint Érsekújvárott ...... 195
10.4. A családok számának növekedése 1685-1700 ...... 196
10.5. A szlovák származásúank beköltözése Újvárba écek szerint ...... 196

11. Közművelődés a vár fennállásának idején ...... 198
11.1. A római katolikus iskolák története ...... 198
11.2. A Protestáns kollégium ...... 201

12. Függelék ...... 205
12.1. Gróf Forgách Ádám I. (1601-1681) ...... 205
12.2. Ottavio Baldigara (1525 körül- 1588) ...... 207
12.3. Az érseki malom története ...... 210

13. Legendák, történetek ...... 212
13.1. Az oszmán hódítás, valamint az oszmán uralom alóli felszabadulás időszakából fennmaradt történetek, legendák ...... 212
13.2. Újvár dala ...... 213
13.3. A török basa jobbágya ...... 214
13.4. Érsekújvár 1685-i visszafoglalásának himnusza ...... 215
13.5. A Törökszalasztó utca története és a törökökkel kapcsolatos hiedelmek Érsekújvárott (1685) ...... 217
13.6. Érsekújvár felszabadításának története (1685) ...... 217
13.7. „Relation Journaliere Du Siege De Neuhausel, Pris D'affant par les Troupes Imperials, Le 19. Aoust 1685." (Érsekújvár 1685. VIII. 19-i visszafoglalásának naplója) ...... 218
13.8. Egy francia napló az érsekújvári vár történetével kapcsolatosan ...... 219

14. A Rákóczi-szabadságharc időszakáról szóló mondák, legendák és történetek....221
14.1. Mercurius Veridicus 1705-1710 - az első hazai hírlap ...... 221
14.2. Endrődi Sándor: Kuruc nóták 1700-1720 ...... 224
14.3. Temeshy György: Czinka Panna Rákóczy fejedelem csalogánya ...... 226

15. Várbéli kalandok, botrányok ...... 231
15.1. Bottyán János érsekújvári kalandja ...... 231
15.2. Balassi Bálint kalandos érsekújvári ,,botránya"(l588) ...... 234

16. A vár korabeli műemlékei ...... 236
16.1. Az érsekújvári római katolikus plébániatemplom ...... 236
16.2. A római katolikus plébánosok névsora érsekújvári működésük alapján kronológiai sorrendben 1572-től ...... 241
16.3. A református templom ...... 243
16.4. A Ferenc-rendi templom és kolostor ...... 246
16.5. Az újvári vár temetői ...... 253
16.6. Az érseki palota ...... 253
16.7. Az Arany Oroszlán Szálló ...... 256

17. Történelmi kifejezések kislexikona ...... 258
18. Felhasznált irodalom ...... 260
19. Nővé zámky - resumé ...... 268
20. Neuhausel - resümee ...... 269
21. A szövegben előforduló földrajzi helynevek magyar - szlovák nyelven... 271
22. Tartalom ...... 274
23. A képek jegyzéke forrásokkal ...... 279
24. A könyv támogatói ...... 282
2014-12-26 20:14:12 Simon László
Fantasztikus könyv, gratulálok! Strba úr igazán megérdemelné, hogy az anyagország is elismerje egy kitüntetéssel partióta tevékenykedését!
2014-11-27 09:12:40 Lang Tamás
Őszintén gratulálok Strba Sándor Barátomnak a könyv megjelenéséhez. Felmérhetetlen som időbe, munkába kerül, amíg egy ilyen mű nyomdakész lesz. Tisztelem elhivatottságát és szorgalmát. Remélem, hogy lesz lehetőségünk kézbe venni a folytatást is. Mindehhez jó egészséget kívánok.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x