Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-02-11   2,793  
0
Dnes (11. februára 2015) bude rokovať finančná komisia mestského zastupiteľstva o bode "Financovanie formou zmeny splatnosti záväzku", za ktorým sa skrýva nie celkom triviálna obchodná transakcia. Mestský podnik Brantner Nové Zámky s.r.o., v ktorej je mesto 44% podielnikom nahromadilo voči Mestu od mája 2014 pohľadávky vo výške viac ako 2 mln. Eur, ktoré sa podľa (ne)predloženej zmluvy majú prefinancovať cez banku, ktorá mestu fakticky poskytne úver na úrok medzi 60-100 tis. Eur., pomocou ktorého by sa pohľadávka rozložila na 60-80 splátok.  


Dokument predložený komisii je neúplný. Prekvapuje aj "kuchynská terminológia" použitá na odôvodnenie celej transakcie: "Z dôvodu zníženia záväzkov po lehote splatnosti, ktoré mesto tlačí pred sebou ešte z obdobia, keď záväzky vplyvom výpadkov v príjmovej časti rozpočtu (predaje majetku) nebolo možné uhradiť v lehote splatnosti, mestský úrad navrhuje MsZ realizovať forfaitingovú transakciu, kde by sme schválený objem záväzkov reštrukturalizovali a rozložili na splácanie počas 60 (80) mesiacov, a stali by sa splatné v dohodnutých lehotách resp. podľa splátkového kalendára."
Informácie sú neúplné aj v tom, že "Dokumentácia" uvedená pod textom nie je priložená. Zdá sa, že samospráva opäť nehrá s verejnosťou čistú hru. Priložené alternatívy financovania sú zvláštne aj v tom, že nepokrývajú celú pohľadávku 1 650 000 EUR (Brantner NZ) + 400 000 EUR (Brantner Kolta).
Čo všetko nevieme:
Aké faktúry tvoria pohľadávku? 
Je mesto priviazané k fy Brantner Kolta rovnakým zmluvným vzťahom ako k Brantner Nové Zámky?
Čo Brantner urobil pre sanovanie svojej postupne rastúcej pohľadávky? Prečo pokračovalo plnenie, keď mesto neplatilo? Dokedy by plnenie takto pokračovalo?
Kam sa podeli poplatky občanov a firiem zapaltené za odvoz komunálneho odpadu?
Aké iné opcie vznikajú? Môže sa mestský podnik s 44% podielom, kde konatelia musia konať v zhode, súdiť s mestom?
Nemôže Mestoi zjavne nevýhodnú zmluvu vypovedať okamžite? Nemôže prefinancovanie pohľadávky podmieniť ukončením zmluvy?
Nemôže Mesto nechať skrachovať mestský podnik Brantner NZ?
Prečo je výhodnejšie ručiť banke zmenkou než sa dohodnúť na rovnakom splátkovom kalendári s vlastnou  s.r.o-čkou?
Kde sú záruky, že v budúcnosti nebudú  vznikať výpadky v príjmovej časti rozpočtu (predaje majetku) a nebude možné uhradiť záväzky v lehote splatnosti?
Je evidentné, že o pozadí celej transakcie vieme veľmi málo, ako aj to, že to celé to speje k rozhodovaniu málo pripravených poslancov v umelo vytvorenej časovej tiesni na ďalšom zastupiteľstve 2. marca...
Predbežne sa javí, že sa Mesto sa súdnemu sporu s fy Brantner Nové Zámky, resp. s jej väčšinovým spoločníkom tak či tak nevyhne, preto by 2 mln. Eur bolo rozumnejšie investovať do ukončenia zmluvného vzťahu s fy Brantner než do jeho pokračovania...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x