Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-03-04   4,138  
0
Dnešné zastupiteľstvo prinieslo 8 hodinový rokovací maratón spestrený príjemným osviežením - to keď sa niektorí kandidáti na hlavného kontrolóra mesta prišli osobne predstaviť. Až sa musel divák čudovať, ako je možné, že sympatickí motivovaní ľudia s dobrým vystupovaním sa tu uchádzajú o priazeň nemastných-neslaných divákov na poslaneckých stoličkách, drvivú väčśinu ktorých celé predstavenie nezaujíma, veď majú dávno dohodnutého kandidáta. Tak sa stalo, že 16 poslancov slovenskej a maďarskej koalície potvrdilo súčasného hl. kontrolóra na ďalšie 6-ročné obdobie.  Podľa očakávaní zastupiteľstvo menovalo kandidátov navrhnutých primátorom za riaditeľa Novovitalu (Ľudovít Lebo) a náčelníka mestskej polície (Jozef Tököly).  


Kapitolou samou osebe bolo hlasovanie o úvere na preplatenie faktúr fy Brantner, v rámci ktorého skalná väčšina odsúhlasila čerpanie 2-miliónového úveru (ktorý pre pokoj duše nazývajú fór-fajtingom). Predtým sa dohodli, že jediný predložený návrh je skutočne najlepší a potom už posl. Török nechal odhlasoval ukončenie diskusie (v štýle posl. Karvaja z kauzy Cyrilometódska).  Zdá sa, že Brantner má potrebné know-how, a naše nádeje na skupinu amatérskych politikov, ktorá mala dokázať vymotať mesto zo sietí tak starostlivo utkaných v r. 2008-20014, sú plané.... Veď nie náhodou sa celá diskusia niesla v duchu "je to uznaný záväzok, ktorý treba zaplatiť" a nikto sa nepýtal, aká je zodpovednosť Brantnera  za to, že takáto pohľadávka mohla vzniknúť, resp. ako spojiť jej splatenie s ukončením zmluvného vzťahu...  Nikto sa nezaujímal ani o to, ako mohla táto firma vôbec fungovať pri výpadku 8-mesačných tržieb. To je buď ekonomický zázrak,  alebo sú správne naše prepočty o 2,6 násobnom predražení služieb, a potom naozaj stačí 38% tržieb na pokrytie celoročných výkonov.... Zdá sa, že predch. primátor si z kasičky "Brantner" požičal peniaze na kampaň a Brantner NZ čakal s vymáhaním pohľadávok  na nového primátora...

Negatívne javy  na zastupiteľstve vo forme opakovaných návrhov na tajné hlasovania -  spôsobu "najdemokratickejśieho a najtransparentnejśšeho"  v ponímaní posl. Schwarza,  pokračovali i oznámením, že so zverejnením odmien poslancov za uplynulé obdobie to nebude také jednoduché - mestský úrad tak vraj učiniť nemôže, aj keby chcel... Takže záujemcom naďalej neostáva, než tieto informácie vyhľadávať na nejakých pokútnych stránkach...
Bez pripomienky prešiel návrh vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na rioky od 2014-2020 a to dodávateľským spôsobom firmou "Centájr" rovnako, ako ten predchádzajúci.  Nikoho, ale naozaj nikoho nenapadlo spýtať sa, načo je to dobré a ako sa splnil ten predchádzajúci program... (viď článok tu.)  Divné je aj to, že sa hlasovalo o vypracovaní dokumentu, na ktorý bola zmluva s dodávateľom v hodnote takmer 24 tis Eur podpísaná už 26. septembra 2014.  A do tretice je zvláštne aj to, že rovnaká firma si  4. decembra 2014  vyfaktúrovala  sumu 3 540,00 € za dodanie  dokumentu "Hodnotenie súčasného PHSR 2007 - 2013" (č. faktúry: 2264/2014), ktorý zatiaľ nikto nevidel...
Naopak, pozitívna správa zo zastupiteľstva je, že sa - a to opäť z podnetu posl. Prešinského - reč opäť zvrtla na kauzu Zúgov a primátor telefonicky (v tom čase už nebol prítomný na rokovaní) inicioval vznik komisie právnikov na hľadanie východísk, ako sa vyhnúť   devastácii unikátnej prírodnej scenérie malou vodnou elektrárňou...
V bode rôzne odznela krátka informácia od posl. Hozlárovej, ktorá z pozície konateľky NZInvest s.r.o. oznámila ukončenie aktivít tejto mestskej eseročky (s výnimkou podržania si TV licencie), kým z pozície predsedkyne predstavenstva Novocentrum a.s. informovala o finančných ťažkostiach a čerpaní kontokorentu touto akciovkou. V odpovedi na poslaneckú otázku uviedla, že - akokoľvek to znie neuveriteľne - a.s. Novocentrum skutočne ešte stále vlastní parcelku v areáli býv. kasární (na začiatku svojho bizarného príbehu vlastnila  celý areál....).
Zdá sa, že je skutočne "It's a Long Way to Tipperary"...
2015-03-05 06:45:36 Výsmech
Táto fraška je ďalším výsmechom do očí občanov. Napr. tajné hlasovanie kontrolóra prebehlo tak, ze poslanci sa ani neunúvali ísť za plentu. Zostali sedieť na svojich miestach a tam veselo krúžkovali naSmerovaného kandidáta.Kontrola musí byť, hanba !!! Do očí bijúca nekompetentnosť. A tak možno očakávať ďalší podnet na prokuratúru z dôvodu nezákonnosti voľby. Vedenie mesta napr. pred zasadnutím ani neodoslalo poslancom životopisy kandidátov, pri tom ich malo k dispozícii už skoro mesiac, toto je slušnosť ?!!! Zvolený kontrolór verejne oznámil na zasadnutí, že je členom najsilnejšej politickej strany a vraj nezávislý orgán. Spoločné hlasovanie vazalov zo slovenského multi chameleónskeho zoskupenia a maďarského guláša je smiešno smutnou raritou. Maďarský volič toto si chcel ?!!! Je to hanbou nás všetkých, čo sme si zvolili, to máme. Dvadsaťpäť divadelníkov a k tomu slabučký režisér. Koryto stále nie je prázdne, len ..... sa menia... Nech žije svetový mier a Ty občan poslúchaj !!!
2015-03-04 23:18:37 eli
Nesuhlasim. NIE rukojemnikmi Bratnera, ale rukojemnikmi nami zvolenych poslancov a vedenia mesta.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x