Úvod / Nyitóoldal
   
 
Tibor Kurina  15-03-10   5,293  
0
V uplynulých dňoch opäť raz sa vynorila téma Malej Vodnej Elektrárne (MVE) Zúgov najmä na sociálnych sieťach (facebook skupina Krajšie Nové Zámky - Szebb Érsekújvár), kde ako obvykle, podráždila širokú verejnosť a vyvolala obavy o túto prírodnú krásu nášho mesta. Nakoľko o tejto téme sa už veľa popísalo a porozprávalo a nakoľko autor tohto článku považuje za absurdné akýmkoľvek spôsobom obviňovať investora ohľadne podnikateľskej aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zavolal som priamo majiteľovi spoločnosti AMV Invest, s.r.o. pánovi Milošovi Višňovskému, ktorý ma v zápätí veľmi ochotne pozval do svojej spoločnosti a nemenej ochotne poskytol odpovede na otázky, ktoré sú diskutované Novozámčanmi.  


Dozvedel som sa, že projekt sa pripravoval od roku 2008, kedy rozhodnutím ministerstva životného prostredia z 24.11.2008 číslo bola zriadená komisia pre rozvoj hydroenergetiky.  Vzhľadom k tomu, že o jednotlivé profily vhodné na využitie MVE bolo vždy viac záujemcov, komisia odsúhlasila kritériá pre posudzovanie predkladaných žiadostí o pridelenie profilu na výstavbu MVE. O tento projekt, teda o projekt MVE na Zúgove, toho času prejavilo záujem dokopy šesť firiem. Výberové konanie potom vyhrala spoločnosť AMV Invest, s.r.o.. Poslanci dňa 13.4.2010 odsúhlasili uznesenie o vyvolaní zmeny v územnom pláne (uznesenie č. 464/130410, hlasovanie č.20) a 11.5.2011 schválili uznesenie o zmene územného plánu, čím de facto pojekt z hľadiska mesta  odsúhlasili. Prvý článok ktorý sa venuje tejto téme vychádza 13.8.2010 v mestských novinách Castrum Novum. Podrobná chronológia je dostupná napr. tu.
Ako sa vyjadril pán Višňovský, v súčasnosti sa už začala prvá fáza výstavby elektrárne. Je potrebné rátať stým, že uvedený projekt bude prebiehať naďalej podľa plánu.
Je prekvapujúce, že od 13.8.2010 (prvý článok v CN) až do schválenia zmeny územného plánu dňa 11.5.2011, sa nikto o tento projekt z verejnosti nezaujímal, nikto neprotestoval, poslanci MsZ neinicovali stretnutia s občanmi a nemali pocit, že je potrebná širšia komunikácia s verejnosťou.  Celý projektový zámer je k dispozícii aj tu.
Ako v  každom projekte, aj tu sú vždy argumenty pre aj proti. Proti – je zrejme najmä ochrana životného prostredia, ochrana jedinečných kaskád v meste ako nedotknutej prírody, ako aj to, že sa nevytvorí žiadne nové pracovné miesto v tomto projekte. Pre môže hovoriť energetické využitie Zúgova, možnosť využitia MVE pre školský výukový proces, takisto podľa projektu a aj podľa vyjadrenia investora dôjde k rekonštrukcii celého systému vodopád, skultúrneniu prostredia a vybudovaniu vhodných prístupových ciest pri maximálnej ochrane životného prostredia. Nedeliteľnou súčasťou projektu MVE je projekt na výsadbu zelene, odpočívacích miest a všeobecne na skultúrnenie a úpravu okolia Zúgova.
Ako je možné vidieť aj na tomto príklade, je potrebné a vhodné, aby sa aj široká verejnosť zaujímala o diane vo svojom bezprostrednom okolí, v komunite kde žije. Je len správne nastavenie komunikačných kanálov na poslancov MsZ, najmä tých, ktorých máme zvolených v našom konkrétnom volebnom obvode a naopak poslanci by mali veľmi úzko, iniciatívne a operatívne komunikovať zo svojimi voličmi. Očakáva sa, že budú informovať občanov o plánovaných projektoch a trpezlivo vysvetlovať vplyv nových aktivít na ich každodenný život.
Nakoľko som mal možnosť sa oboznámiť aj s inými podnikateľskými aktivitami spoločnosti AMV Slovakia, s.r.o., ktorá dnes v meste zamestnáva približne 100 (!) ľudí, domnievam sa, že by bolo vhodné využiť skúsenosti majiteľa napr. na riešenie projektov, ktoré by mestu mohli priniesť nové pracovné miesta.    Aj touto cestou sa chcem poďakovať pánovi Milošovi  Višňovskému za informácie a  za venovaný čas .
Ing. Tibor Kurina, Ph.D.
2015-03-11 06:16:17 karol
Viem, že to sem veľmi nepatrí, ale je dobré sa dozvedieť niektoré veci o tom akých máme poslancov a funkcionárov, najsilnejšia strana by si mala zdá sa vo svojich radoch poriadne upratať. http://www.somvobraze.eu/ocinko-mamicka-su-smeracitak-synacik-tiez-smerak-moze-beztrestne-kradnut/
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x