Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-10-24   3,043  
0
S novými internetovými médiami - rôznymi tými sociálnymi sieťami a diskusnými fórami sa vylialo na svetlo božie i mnoho špiny. Jedinci dovtedy vegetujúci na pokraji verejného priestoru ako "mlčiaca väčšina", medzi nimi i rôzni exoti, excentrici, sociopati odrazu dostali príležitosť vyjadrovať sa, pýtať sa, komentovať, kritizovať, dokonca vulgárne haniť a obscénne nadávať na adresu vážených dejateľov malej i veľkej politiky.
Obzvlášť v malomestských pomeroch, kde vzdialenosti medzi ľuďmi nie sú také veľké, ako by si to niektorí želali, dochádza k trápnym situáciám. Veci, ktoré by gentleman dáme zoči voči asi nikdy nepovedal, napr. že klame, prípadne kradne, sa na sociálnej sieti postujú bez zábran a žiaľ aj nie celkom bez dôvodu. To všetko okorenené vulgarizmami v miere výchovy a jemnocitu toho-ktorého diskutéra...  


Čo si môže jemná dáma v takejto situácii počať na záchranu svojej cti a dôstojnosti? Poviete si - môže napr. nehlasovať za pochybné zmluvy a rozpredaje majetku mesta, môže nehlasovať za zničenie kaskád na Zúgove, môže sa netlačiť do komisií a mestkých podnikov, môže si neprideľovať sama sebe dotácie z verejných peňazí, koniec-koncov môže neprivatizovať CK za korunu... Áno, to všetko môže, resp. mohla urobiť na záchranu svojej cti a dôstojnosti keď na to bol vhodný čas. Žiaľ vtedy to neurobila a dnes je už neskoro...

Neostáva teda, než podávať trestné oznámenia. A to rovnako na hulvátov, ako aj na bezoblačných diskutérov slušne sa pýtajúcich na šafárenie s verejnými peniazmi... Možno sa trestnými oznámeniami p. posl. Malperovej podarí zastaviť vulgarizmy a kritiku, stále však ostáva základný problém: Komu sa podarí zastaviť p. posl. Malperovú?

PS: Nižšie publikujeme zápisnicu z výsluchu vo veci vyšetrovania trestného oznámenia Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Nových Zámkoch. Konanie bolo zastavené ako nepodložené.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Odbor kriminálnej polície
Oddelenie všeobecnej kriminality
ul. Bratov Baldigarovcov č.7, 940 91 N o v é Z á m k y

ČVS: ORP-621/1-VYS-NZ-2015 Vn
 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU OSOBY

Podľa §-u 196 ods. 2 druhá veta Trestného poriadku


V Nových Zámkoch dňa 04.09.2015 o 14.00 hodine bol vypočutý
meno, priezvisko, dátum narodenia: Michal P., nar. ********
miesto narodenia, okres: Bratislava, národnosť: slovenská, trvalé bydlisko: Nové Zámky, ***********, prechodné bydlisko: neuvádza, adresa na doručovanie písomností: adresa trvalého pobytu, tel.: *********, preukaz totožnosti: ********,

vypočutý vo veci: prečinu ohovárania podľa §-u 373/1,2c Trestného zákona.

POUČENIE


Podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku máte právo odoprieť výpoveď, ak by ste výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by ste právom pociťovala ako vlastnú ujmu.
Podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku máte právo na právnu pomoc advokáta. Podľa § 345 Trestného zákona je trestné, ak iného lživo obviníte z trestného činu v úmysle privodiť mu trestné stíhanie. Vyjadrenie vypočúvanej osoby k poučeniu: Poučenie mi bolo aj primerane vysvetlené a tomuto som porozumel.
podpis vypočúvanej osoby: Michal P.

Vyjadrenie vypočúvanej osoby k veci:


Bol som oboznámený s trestným oznámením, ktoré podala PaeDr. Mária Malperová, ktorá uvádza, že aj "Novozámocký odbor Matice slovenskej má zriadenú stránku na sociálnej sieti Facebook, kde sa k osobe oznamovateľky vyjadrujú tretie osoby v rozsahu, ktoré prekračuje rámec oprávnenej argumentačnej kritiky a vyjadrenia týchto osôb vzbudzujú u oznamovateľky jednak obavu o svoj život a zdravie a jednak sa nezakladajú na pravde a oznamujú o nej nepravdivé údaje, ktoré sú spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu.

Takéto vyjadrenia na predmetnej stránke prezentuje osoba pod označením "Štefan Z." a "Sergej S."
1.7.2015 o 15,57 - Sergej S. - Matica Slovenská, ktorej v Nových Zámkoch predsedá poslankyňa Malperová a ktorá je zároveň aj predsedkyňou kultúrnej komisie, dostala od mesta dotáciu 22.000,- eur, rovnako mesto zadotovalo občianske združenie Kultúr Korzo tiež sumou 22.000,- eur. Myslíte si že by malo mesto dotovať kultúrne inštitúcie a OZ takými vysokými sumami?
1.7.2015 o 16,56 hod. Štefan Z. - konkrétnej tej inštitúcii, kotú ma pod palcom tá pokrytecká sviňa, ktorá odignorovala petíciu proti MVE na Zúgove, by som dal nie dotáciu ale 50 gramov olova..........
1.7.2015 0 18,03 hod. Štefan Z. - možno keby niekto zo združenia trebárs maľoval, urobil výstavu z 10- tich obrazov v Aquáriu a následne na ňu pozval primátora ....trocha sa mu vopchal niekde .... možno vtedy by si aj Vás všimli
1.7.2015 o 18,10 hod. Štefan Z. - momentálna garnitúra je priam zaťažená na vlastnú potrebu "masáže ega" alebo minimálne na potreby poskytnutia kamarátskych kšeftíkov......... inak bez šance
1.7.2015 Štefan Z. - batôžka euráčikov. Že by sa vybavenie CK trošku obnovilo, technika, ....kdeže........ to bude na výplaty tým dôchodkyniam - matičiarkam ......................... Matica - to bola nádherne postovaná bradavica na ksichte mečiarizmu a tam aj ostala ... júúj, koľkej radosti nám všetkým spôsobilo, keď na súťaž prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko zavítal dement Gašparovič .... a to si viem predstaviť ten blažený pocit súdružky Malperovej and co. Môcť si ho tam vyobjímať ...inak-nemalý konflikt záujmov - predsedníčka matice je poslankyňou mesta a zrazu taký štedrý podarúnok...nemá náhodou táto bohumilá inštitúcia garantovaných neviem koľko miliónov eur priamo zo štátneho rozpočtu? A aj tak je im málo.................... fuck off Matica Slovenská !!!!
5.7.2015 o 15,23 hod. Štefan Z. - všetkých do jedného podrežem, keď sa mi čo i len jeden opováži vyhrážať a nechám ich odkvapkať z krvi................ (smile emotikon) "

Ja k daným skutočnostiam uvádzam nasledovné:


Je evidentné, že skutková podstata prečinu ohovárania podľa § 373/1,2c Trestného zákona nebola naplnená, nakoľko v mojej anketovej otázke, ktorá bola položená v politicky zameranej skupine na sociálnej sieti, absentuje akékoľvek nepravdivé tvrdenie. Informácie, ktoré som v tejto otázke použil, sú všetky pravdivé, vzťahujú sa výlučne na výkon verejnej funkcie PaedDr. Márii Malperovej a nachádzajú sa vo verejne dostupných zdrojoch. Jednalo sa o legitímne položenú otázku, ktorá mala občanov informovať o výsledku hlasovania mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch o dotácii poskytovanej mestom pre Maticu slovenskú. V otázke som tiež poukázal na možný konflikt záujmov, keďže PaedDr. Mária Malperová predsedá Miestnemu odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch a zároveň predsedá aj kultúrnej komisii MsZ, ktorá výšku dotácií navrhuje.
Podanie trestného oznámenia vnímam ako osobnú pomstu PaedDr. Márii Malperovej voči mojej osobe, nakoľko v súčasnosti prebieha podpisová kampaň pod Výzvou na odstúpenie poslancov mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch, ktorí podľa môjho názoru, porušili poslanecký sľub, kedy svojím hlasovaním o zmene územného plánu v lokalite Zúgov pri chránenej prírodnej oblasti, umožnili výstavbou malej vodnej elektrárne devastáciu prírody v tejto lokalite. V tejto Výzve, ktorú ako dôkazový materiál prikladám k zápisnici, sa nachádza aj meno PaedDr. Márii Malperovej.
PaedDr. Mária Malperová mi tak svojím konaním, t.j. podaním trestného oznámenia, ktoré sa nezakladá na pravde, spôsobila psychickú a dočasnú fyzickú ujmu, kvôli ktorej som nebol schopný riadne vykonať dôležité úlohy, ktoré mi boli nariadené mojím zamestnávateľom a z tohto dôvodu budem v najbližších dňoch zvažovať ďalšie kroky v medziach zákona voči PaedDr. Márii Malperovej.

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná) vypočúvaná osoba vyhlasuje, že jej obsah je v súlade s jej výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie.
Výsluch skončený dňa 04.09.2015 o 10.30 hodine.
Vyšetrovateľ PZ: kpt. Mgr. Roman V.
Prítomný: mjr. Mgr. Marcel P.
Vypočúvaná osoba: Michal P.



Články k téme:

11.06.2015 "Naposledy, áno?!" Uskutočnil sa 23. ročník súťaže žiackych slohových prác "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mam rád Slovensko"
07.04.2015 Darovacie zmluvy Domu Csemadoku a Domu Matice slovenskej z r. 2005
04.04.2015 "Ale musíme byť trošku aj zodpovednejší všetci asi..." Z diskusie s poslancami k Zúgovu počas Dňa otvorených dverí 27. marca 2015
04.10.2013 Nevážia si novozámockí Matičiari štátny jazyk?
31.08.2013 V piatok večer v jednom z novozámockých supermarketov...
2015-10-25 06:51:46 Andy
Toto je nehoraznost! Na ake dno sa uz Nove Zamky dostali. Ked obcan poukaze na ich kseftiky, poslanci budu podavat trestne oznamenia? Hanbite sa pani Malperova!
2015-10-24 20:50:13 Peter
Ako sa dá poškodiť ,ohroziť niečo čo neexistuje?Aké zamestnanie,aké podnikanie?Pani je dôchodkyňa a všemožne si prilepšuje vo verejných funkciách.Totiž zrejme nič iného neovláda.HZDS jej skapalo síce ,ale veríme že sa vynájde.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x