Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-11-12   1,855  
0
Ešte vo štvrtok doobeda - v deň slávnostného odhalenia legionárskeho pamätníka - zasadal na mestskom úrade krízový štáb - a hútal, ako sa zhostiť úlohy čo najlepšie. Ohlásili sa hostia, ktorých radnica nepozývala (že by  náš agilný dôchodca?) - predovšetkým rumunská veľvyslankyňa, takže primátor voľky-nevoľky musel zaimprovizovať. Tabule s menami vojakov nikto nepripravil (ako sme aj predpokladali), preto na pomníku ani žiadne nie sú.
   


Primátor napriek tomu pred hosťami aj do médií vytrvalo opakoval, že znovaodhalil  pomník padlých v 1. svetovej vojne. Zrejme sa spolieha na to, že si nikto neprečíta tabuľu na pomníku. Tá sa však nijako nelíšii od svojho prototypu z r. 1936 ak nepočítame jedno Ypsilon v slove "zviklať" a chýbajúcu zmienku o prsti posvätnej zeme zo zborovského bojiska, ktorá sa niekam stratila.
 


Také sú teda predbežné výsledky účinkovania O. Kleina v tejto veci, ktorý svojou neopakovateľnou šarmantnou infantilnosťou dosiahol, že bol zničený Pischingerov pamätník vojakom padlým v 1. sv. vojne vybudovaný v r. 2013 a na jeho mieste znovupostavený legionársky pomník, ktorý tam stál dva roky od r. 1936 do r. 1938.

Keďže podobná manipulácia s pamiatkou padlých vojakov a svojvoľné označovanie vojnových hrobov cudzími symbolmi je nepochybne v rozpore s medzinárodnými záväzkami SR, predpokladáme, že diplomatické ťahanice sa v tejto veci zďaleka nekončia. Domnievame sa, že je nemysliteľné, aby v r. 2016 niekto postavil legionársky pomník na hroboch vojakov c.k. armády, ktorí sú v štyroch vojnových hroboch väčšinou pochovaní.

Rovnako nekončia ani ambície dopletených dedkov. Po avantúre s legionárskym pamätníkom Fr. Daniel aktuálne hľadá vhodné miesto pre odhalenie kovového turula, ktorý od vojny spočíval v záhrade jedného z miestnych lokálpatriotov. Iný podobne agilný pán s partiou už ohlásili na 25. novembra odhaľovanie busty Jánosa Esterházyho...

Možno sa niekomu aj hodí, aby do náśho vydrancovaného mesta rôzni streštenci postupne ponasťahovali panoptikum sveta - aspoň si s bratrancami môžu nerušene podeliť tých pár parciel, ktoré z  mestského majetku ešte zostali...
 
 
 


 

Foto: FB Otokar Klein
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x