Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  17-01-23   1,374  
0
Na dnešný deň zvolal primátor Nových Zámkov Mgr. Art. Otokar Klein tlačovú besedu v súvislosti s ohláseným povolebným mítingom strany Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko, ktorej za týmto účelom na túto  stredu pôvodne prenajal veľkú sálu DK Kovák. Primátor na úvod uviedol niekoľko faktov.  

Naše mesto, Nové Zámky, bolo od nepamäti mestom s obyvateľmi viacerých národností, národnostných a etnických skupín. Vždy tu nažívali v kľude a v pohode, vo vzájomnej akceptácii a spolupráci.
 
Viditeľný rozkol však v rámci nášho mesta nastal po roku 1989, kedy vznikli 2 národnostné politické prúdy v rámci mestského zastupiteľstva a tieto dve skupiny, miesto hľadania kompromisov a spolupráce pre rozvoj mesta proti sebe neustále bojovali. To, že nenachádzali spoločnú reč bola možno žiaľ aj vôľa vtedajších predstaviteľov mesta a prejavilo sa to v stagnácii nášho mesta vo viacerých oblastiach. Keď som nastúpil do pozície primátora mesta, bolo mojim prvým cieľom tuto situáciu zmeniť a nastúpiť cestu zmierenia spolupráce a spoločného rozhodovania v prospech mesta a jeho obyvateľov.
 
Verím, že aj vďaka tomuto prístupu zmierenia a spolupráce, dokázalo naše mesto za krátku dobu posunúť vo všetkých hodnoteniach nezávislých agentúr o niekoľko desiatok priečok.

 
Po uvedení týchto faktov pokračoval:
 
Dnes sme tu však pre niečo iné, čo však s mojim predslovom súvisí.
 
O niekoľko dni má byť naše mesto miestom stretnutia prívržencov a lídrov politickej strany ĽSNS.
 
Ako vieme táto strana prešla už viacerými voľbami, v posledných parlamentných voľbách obsadila miesta v národnej rade, dokonca jej predseda je predsedom vyššieho územného celku Banskej Bystrice. Miestom stretnutia má byť dom kultúry v našom meste.
 
V meste, ktorého tvár navždy zmenila 2.svetová vojna a 3 bombardovania, počas ktorých zomreli tisíce ľudí a zničené boli takmer všetky historické budovy v meste, z ktorého počas 2.svetovej vojny bolo odvlečených a v koncentračných táboroch usmrtených vyše 4000 jeho obyvateľov.
 
Predstavitelia tejto strany verejne prezentovali opakovane výroky popierajúce historické fakty a tragédiu obyvateľstva počas 2.svetovej vojny či výroky namierené proti rasám, národnostiam, náboženstvám a presvedčeniam.
 
Ako primátor mesta Nové Zámky, zvolený vysokou väčšinou zúčastnených oprávnených voličov nášho mesta som sa rozhodol, vzhľadom na uvedené fakty a s úctou k vojnovým obetiam z radov Novozámčanov ako aj všetkých vojnových obetí, že naše mesto neposkytne svoj priestor na organizovanie takéhoto podujatia.
 
Svoje rozhodnutie odôvodňujem aj skutočnosťou, že toto podujatie bolo nahlásené ako verejné kultúrne podujatie podľa ust. § 1 ods. 1 zákona č. 96/1991 Zb. , povolebný míting politických strán však kultúrnym podujatím nie je, nespĺňa požiadavky citovaného zákona a obchádza zákon č. 181/2014 o volebnej kampani.

 
Mgr.art. Otokar Klein,  primátor mesta Nové Zámky


Je chvályhodné, ak sa náš primátor medzičasom oboznámil s históriou mesta a zmenil svoje rozhodnutie z minulého týždňa  prenajať sálu domu kultúry extrémistickej strane ĽSNS. Až potiaľ je to celkom legitímne - koniec koncov primátor priamo či cez svojich nominantov disponuje mestským majetkom i mestským rozpočtom a môže sa zo svojej pozície slobodne rozhodnúť čo kúpi, čo predá, čo vezme do prenájmu a čo do prenájmu naopak dá. A je pritom celkom jedno, či sa domnieva, že ĽSNS, ktoré sa hlási k odkazu HSĽS, má čokoľvek spoločné s udalosťami rokov 1944-45, alebo nie.
 
Čo už nie je celkom v poriadku, že ak s niekým na niečom dohodne, slovo by mal dodržať. Lebo ak tomu dobre rozumieme, Kotlebovcom pôvodne sálu regulérne prenajal.
 
Úplne iná otázka je, či môže primátor svojim rozhodnutím o prenájme/neprenájme nejakej sály viesť boj proti extrémizmu.  A tu sme na pochybách. V Nových Zámkoch má ĽSNS významnú voličskú podporu - poslanec Uhrík je dokonca rodák z Komjatíc  a Novozámčania - voliči ĽSNS  majú ústavou zarućené právo spolčovať sa, nezávisle od toho, čo im "Nové Zámky poskytnú" a čo nie.
 
Primátor - spolu so svojim predchodcom, s letitými poslancami JUDr. Valentom, Mgr. Štefánikom, PaeDr. Malperovou  a ďalšimi, svojimi korupčnými praktikami systematicky ničili dôveru občanov vo fungovanie demokracie a priamo provokovali ich frustráciu, zlosť a nespokojnosť. Čo si asi dámy poslankyne a páni poslanci mysleli, keď v minulom volebnom období zmietli zo stola petíciu občanov proti Zúgovu, alebo toť nedávno petíciu občanov ohľadom parcely na P. Blahu učenej primátorovmu príbuznému? Čo si asi mysleli, keď postupe rozpredávali mesto aby mohli prevádzkovať lokajské médiá na oblbovanie občanov? A teraz by sme mali uveriť, že práve oni, ktorí tu roky vytvárali podhubie pre extrémistov, s nimi zabojujú?!
 

Nedá sa tiež nereagovať na niektoré chybné tvrdenia v úvodnom historickom expozé primátora. Nech už ho doučoval ktokoľvek, mýlil sa takmer vo všetkom dôležitom.

1. Nie je napríklad pravda, že Nové Zámky boli  od nepamäti mestom, kde obyvatelia viacerých národností vždy nažívali v kľude a v pohode, vo vzájomnej akceptácii a spolupráci. Naopak je pravdou, že Nové Zámky počnúc rokom 1918 zažili všetky formy etnického násilia od jazykového bezprávia, cez zatváranie škôl až po rabovky a existenčnú likvidáciu. Od sporadického vyháňania až po masové deportácie Židov do Osvienčimu a Maďarov na Dolnú Zem.

2. Rovnako nie je pravda, že rok 1989 priniesol národnostný rozkol do práce zastupiteľstva, že politické prúdy v zastupiteľstve proti sebe neustále bojovali a až O. Klein priniesol svojou politikou kompromisov, zmierenia a spolupráce začal pracovať v prospech mesta a jeho obyvateľov. Naopak je pravda, že v mestskom zastupiteľstve sa vždy dokázala sformovať väčšina poslancov podporujúca primátora - a to za akejkoľvek politickej konštelácie - a každý primátor udržiaval túto väčśinu navlas rovnakými korupčnými praktikami, ako O. Klein: sinekúrami v mestských podnikoch, viceprimátorskými stoličkami, miestami na mestskom úrade, šport. a kult. dotáciami a predajom mestských parciel "za facku".
 
V tejto situácii demokratickému občanovi neostáva, než dôsledne bojovať nie proti Kotlebovi a Uhríkovi, ale tým, ktorí ľudí do ich košiara ženú...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x