Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  17-05-14   2,793  
0
"Podľa vyhlášky č. 508/2009 je odborná prehliadka plynových zariadení povinná raz za tri roky. Cena revízie je 49,-Eur a vo Vašej obci ju vykonávame v nasledujúcich dňoch počas troch týždňov. Bezpečnosť vašej rodiny je na prvom mieste.." by sa dal zhrnúť text letáčika, ktorý môžu nájsť obyvatelia okolitých obcí vo svojich schránkach.  

 
Letáky rozosiela "západoslovenská spoločnosť" PlynPex s.r.o. špecialista na revízie plynových zariadení za najnižšie ceny. Na letáčiku je podpísaný "kolektív", chýba kontaktné meno alebo adtresa, je uvedené iba mobilné telefónne číslo.

V obchodnom registri sme našli firmu PlynPex s.r.o. založenú v januári tohoto roku sídliacu v paneláku na Bitúnkovej ulici v Nových Zámkoch. V predmete podnikania revízie plynových zariadení uvedené nemá, zato sme tam našli sprostredkovateľské činnosti, skladovacie, kuriérske služby a poskytovanie pôžičiek a úverov.

Čo sa týka povinnosti vykonať revízie plynových zariadení každé tri roky,  ide o zavádzajúcu informáciu.
Vyhláška ministerstva práce (a nie hospodárstva ako sa uvádza v letáku) č. 508/2009 Z.z ustanovuje lehoty na revíziu technických zariadení v závislosti od ich výkonu, nie vśak povinné ososby. Tie teoreticky ustanovuje zákon, ktorých je hneď niekoľko a ktoré si navzájom protirečia. „V prípade majiteľov rodinných domov zatiaľ zákon neprikazuje povinnosť zabezpečovať pravidelne odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení“ citoval denník SME Patriciu Kubicovú zo Slovenského plynárenského priemyslu v auguste 2011. Aj keby tákáto povinnosť teoreticky vznikla, nie je nikto, kto by mohol jej dodržiavanie kontrolovať. Poisťovne môžu teoreticky žiadať revízne správy o zariadení ak je podozrenie, že zapríčinilo škodovú udalosť. Pri uzatváraní poistiek však poisťovne takéto revízne správy nevyžadujú.

Možno keby sa spoločnosť PlynPex vybrala cestou osvety a poskytnutia koretkných informácií, mohla pomôcť sebe i svojim zákazníkom. Každý rád prijíma zodpovedné rozhodnutia, ak rozumie, že sú v jeho vlastnom záujme. Nikto ale nemá rád kutilov, ktorí sa snažia robiť biznis strašením dôchodcov...

letáčik
 
 

sídlo "západoslovenskejj spoločnosti" na Bitúnkovej 11 v Nových Zámkoch
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x