Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  17-06-18   3,027  
0
Vo facebookovej fan skupine MsÚ sa už objavila bombastická správa. Mesto „ušetrilo“ v minulom roku  2,5 milióna EUR, čo je nevídaný prebytok rozpočtu, aký sme tu ešte nemali... Nuž nechcem nikomu kaziť radosť, ale slovo "ušetrilo" je hádam priliš silné. Skôr by sa hodilo „neminulo“, prípadne "nenaplánovalo"! Stačí si otvoriť záverečný účet mesta a ľahko zistíte, že na daniach vybralo mesto o 1 milón viac ako plánovalo. To čo neplánovali zákonite nemohli ani minúť...  


 
O 424 tisíc prevýšil plán príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív. Neplánovali a predsa predali... A teraz sa tým ešte aj chvália...
 
Jediné na čom sa naozaj šetrilo, a to statočne, sú investície. Zdá sa, že práve budúcnosť mesta trápi primátora s poslancami najmenej. Neminula sa ani tretina plánovaných prostriedkov - preto ani nehľadajte nejaké zrenovované mestské budovy, nebodaj novú infraštruktúru. To málo, čo sa urobilo, sa platilo z eurofondov, alebo z úverov.  

Tým by bola záhada ušetrených miliónov hádam aj vyriešená, aj keď z tohoto nedorozumenia môže vzniknúť ešte nejeden návrh, ako by sa domnele "ušetrené" peniaze dali minúť na niečo iné, napr. na šport, ak nie rovno na zvýšenie platu primátora a odmien poslancov...

Skôr než by niekto nadobudol pocit že si zaslúži zvýšenie platu a otváral šampanské, možno by stálo preskúmať skutočné hospodárenie mesta. Porovnajme nákupy služieb a náklady na mestský úrad s rokom 2014, keď sa hospodárilo - ako je známe - katastrofálne. Z porovania vyplynie, že sa neušetrilo nič, ba práve naopak!

 Rok 2014

 
Rok 2016

 
Rozdiel činí 280 tisíc z čoho sa - chvályhodne - 100 tisíc ušetrilo na odmenách poslancov a členov komisií. V platbách do spoločnosti Brantner veľký posun nenastal, aj keď mesto dlhodobo deklaruje výraznú úsporu na službách, ktoré poskytuje mestu spoločnosť Brantner na základe "nevypovedateľnej" zmluvy.


Sľubované výrazné šetrenie sa zrejme nekoná ani na MsÚ.
 
Rok 2014

 
Rok 2016


206 zamestnancov oproti 195. Ak uvážime, že počet opatrovateliek klesol o 7 a príslušníkov Mestskej polície o 6, vychádza že úradníkov máme viac, ako v r. 2014.. Spomínate si ešte na predvolebné reči o skresaní počtu administratívnych zamestnancov na úrade?

Na chválu nech slúži fakt, že dlhová služba má klesajúcu tendenciu. Mesto sa nezadlžuje, ale ani nerealizuje veľké projekty. Každopádne dlh 7,6 milióna nie je až tak vysoký a mesto ho splácať určite dokáže. Záhadou je, akú rezervu má vytvorenú na prípadne prehraný súdny spor v prípade budovy na M.R.Štefánika (Holotov dom), ktorú mesto v roku 2009 neštandardne predalo v dražbe tak, že dnes má aj kúpnu cenu 1 milón Eur na účte aj budovu na liste vlastníctva. Každopádne ak súd zaviaže mesto k vráteniu peňazí včítane úrokov a zaplateniu trov, nebude to nič neočakávané, ani nepredvídateľné... Opravná položka by preto v rozpočte nepochybne mala byť.

Stav dlhu 2016


 
Páni poslanci a poslankyne, namiesto toho aby ste zamýšľali nad tým, či dať viac peňazí primátorovi, nebodaj sebe, dovoľte upriamiť Vašu pozornosť na fotoreportáž člena FB skupiny Občianska kontrola M. Výžinkára o tom, v akom stave je parčík oproti gymnáziu. Toto je Vaša vizitka - takto Vy šetríte, takto sa Vy staráte, takéto prostredie vytvárate pre výchovu budúcich generácií .... Verte, že ak sa občan v diskusii pýtal, čo by ste si za svoje ignorantsvo a ničnerobenie zaslúžili, nemal na mysli zvyšovanie Vašich odmien... Takto to vidím ja.
 

 

 

 

 

 

 


 

 
Foto Martin Výžinkár, FB skupina Občianska kontrola NZ
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
05:04:33 Ako mesto ušetrilo na občanoch... ako to vidím ja [2017-06-18; 3,027 x]
05:03:24 Ešte chvíľku strpenia ... a opravíme chodníky. Radnica na Facebooku - alebo ako to vidím ja... [2016-05-12; 4,573 x]
03:47:47 A hét könyve / Kniha týždňa: Csak áltunk és sírtunk. Az elsö bécsi döntés a kortársak szemével (2018... [2018-11-24; 2,352 x]
03:31:02 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,249 x]
03:05:42 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,755 x]
02:44:54 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 15,530 x]
02:44:47 Pred 60-mi rokmi boli vynesené rozsudky v procese so Slánskym / 60 éve szültettek az ítéletek a Slán... [2012-11-02; 3,933 x]
02:44:41 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,341 x]
02:14:05 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,150 x]
02:08:45 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 24,935 x]
01:52:47 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 436 x]
01:48:00 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,325 x]
01:47:54 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,567 x]
01:47:46 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,005 x]
01:47:10 Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka [2024-01-15; 389 x]
01:47:03 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 392 x]
01:46:57 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,781 x]
01:17:41 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 257 x]
01:17:35 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 439 x]
01:17:04 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 410 x]
01:16:57 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,227 x]
01:16:53 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 580 x]
01:00:56 Kniha týždňa / A hét könye: Agneša Kalinová, Mojich 7 životov. V rozhovore s Janou Juráňovou... [2012-07-07; 5,760 x]
00:55:48 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,207 x]
00:41:40 Kniha týždňa: Transart Communication Performance & Multimedia Art Studio erté 1987 - 200... [2010-08-23; 3,504 x]
00:03:13 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 250 x]
00:03:10 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 61 x]
23:52:06 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,625 x]
23:47:26 A "Sárai Zoltán" rendőrségi dosszié / Policajný spis "Zoltán Sárai" [2013-04-29; 10,923 x]
23:41:42 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 695 x]
23:38:29 Kniha týždňa / A hét könyve: Bill Browder, Rudý zákon. Jak jsem se stal Putinovým nepřítelem č. 1 (2... [2016-06-25; 1,928 x]
23:32:42 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,675 x]
23:25:33 Trestné oznámenia ako nová forma komunikácie poslancov s voličmi [2015-10-24; 4,315 x]
23:17:51 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 266 x]
23:17:25 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 11,530 x]
23:17:09 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 374 x]
23:17:03 Novozámocká Matica proti martinskej centrále [2014-07-29; 6,448 x]
23:13:58 Vo štvrtok o 18.00 občianske zhromaždenie My nikam neodchádzame [2024-01-22; 515 x]
23:05:31 Fara ako ostrov, Úrad ako pevnosť a o nezmyselnosti siedmych volebných obvodov v Nových Zámkoch [2021-08-23; 2,033 x]
23:05:02 Vypuknutie 1. svetovej vojny a česko-slovenská historiografia / Az 1. világháború kitörése a cseh-sz... [2014-08-17; 5,522 x]
22:32:54 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Hornyák Hajnalka fitness modell [2016-11-12; 5,304 x]
22:29:20 Egy csésze kávé Völgyi Péterné dr. Reich Márta, A Titanic árnyékában - Egy magyar orvos élete c. kön... [2022-09-12; 1,220 x]
22:19:09 Nová učebnica Maďarčina pre samoukov / Magyar nyelvkönyv szlovák anyanyelvűek számára [2011-02-16; 24,913 x]
22:14:35 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,306 x]
22:12:00 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,360 x]
22:03:31 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,645 x]
21:34:20 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,180 x]
21:33:08 A hét könyve: Csoóri Sándor, Nappali hold (Püski 1991) [2019-10-15; 1,299 x]
21:28:50 Visszapillantó: Immár nyolc éve indultak a nagyszombati magyar misék [2021-02-19; 1,090 x]
21:28:18 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 807 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x