Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  17-06-18   2,065  
0
Vo facebookovej fan skupine MsÚ sa už objavila bombastická správa. Mesto „ušetrilo“ v minulom roku  2,5 milióna EUR, čo je nevídaný prebytok rozpočtu, aký sme tu ešte nemali... Nuž nechcem nikomu kaziť radosť, ale slovo "ušetrilo" je hádam priliš silné. Skôr by sa hodilo „neminulo“, prípadne "nenaplánovalo"! Stačí si otvoriť záverečný účet mesta a ľahko zistíte, že na daniach vybralo mesto o 1 milón viac ako plánovalo. To čo neplánovali zákonite nemohli ani minúť...  


 
O 424 tisíc prevýšil plán príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív. Neplánovali a predsa predali... A teraz sa tým ešte aj chvália...
 
Jediné na čom sa naozaj šetrilo, a to statočne, sú investície. Zdá sa, že práve budúcnosť mesta trápi primátora s poslancami najmenej. Neminula sa ani tretina plánovaných prostriedkov - preto ani nehľadajte nejaké zrenovované mestské budovy, nebodaj novú infraštruktúru. To málo, čo sa urobilo, sa platilo z eurofondov, alebo z úverov.  

Tým by bola záhada ušetrených miliónov hádam aj vyriešená, aj keď z tohoto nedorozumenia môže vzniknúť ešte nejeden návrh, ako by sa domnele "ušetrené" peniaze dali minúť na niečo iné, napr. na šport, ak nie rovno na zvýšenie platu primátora a odmien poslancov...

Skôr než by niekto nadobudol pocit že si zaslúži zvýšenie platu a otváral šampanské, možno by stálo preskúmať skutočné hospodárenie mesta. Porovnajme nákupy služieb a náklady na mestský úrad s rokom 2014, keď sa hospodárilo - ako je známe - katastrofálne. Z porovania vyplynie, že sa neušetrilo nič, ba práve naopak!

 Rok 2014

 
Rok 2016

 
Rozdiel činí 280 tisíc z čoho sa - chvályhodne - 100 tisíc ušetrilo na odmenách poslancov a členov komisií. V platbách do spoločnosti Brantner veľký posun nenastal, aj keď mesto dlhodobo deklaruje výraznú úsporu na službách, ktoré poskytuje mestu spoločnosť Brantner na základe "nevypovedateľnej" zmluvy.


Sľubované výrazné šetrenie sa zrejme nekoná ani na MsÚ.
 
Rok 2014

 
Rok 2016


206 zamestnancov oproti 195. Ak uvážime, že počet opatrovateliek klesol o 7 a príslušníkov Mestskej polície o 6, vychádza že úradníkov máme viac, ako v r. 2014.. Spomínate si ešte na predvolebné reči o skresaní počtu administratívnych zamestnancov na úrade?

Na chválu nech slúži fakt, že dlhová služba má klesajúcu tendenciu. Mesto sa nezadlžuje, ale ani nerealizuje veľké projekty. Každopádne dlh 7,6 milióna nie je až tak vysoký a mesto ho splácať určite dokáže. Záhadou je, akú rezervu má vytvorenú na prípadne prehraný súdny spor v prípade budovy na M.R.Štefánika (Holotov dom), ktorú mesto v roku 2009 neštandardne predalo v dražbe tak, že dnes má aj kúpnu cenu 1 milón Eur na účte aj budovu na liste vlastníctva. Každopádne ak súd zaviaže mesto k vráteniu peňazí včítane úrokov a zaplateniu trov, nebude to nič neočakávané, ani nepredvídateľné... Opravná položka by preto v rozpočte nepochybne mala byť.

Stav dlhu 2016


 
Páni poslanci a poslankyne, namiesto toho aby ste zamýšľali nad tým, či dať viac peňazí primátorovi, nebodaj sebe, dovoľte upriamiť Vašu pozornosť na fotoreportáž člena FB skupiny Občianska kontrola M. Výžinkára o tom, v akom stave je parčík oproti gymnáziu. Toto je Vaša vizitka - takto Vy šetríte, takto sa Vy staráte, takéto prostredie vytvárate pre výchovu budúcich generácií .... Verte, že ak sa občan v diskusii pýtal, čo by ste si za svoje ignorantsvo a ničnerobenie zaslúžili, nemal na mysli zvyšovanie Vašich odmien... Takto to vidím ja.
 

 

 

 

 

 

 


 

 
Foto Martin Výžinkár, FB skupina Občianska kontrola NZ
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x