Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  17-11-01   2,065  
0
Nedávno začala výstavba na zelenej ploche na ulici S. H. Vajanského a už tu je kolaudácia nákupného centra - otázka je, koľko ľudí z blízkeho okolia chcelo to čo tam je teraz.  Stačí sa prejsť večer ulicou a najbližším okolím aby človek získal silný pocit, že tam ľuďom s najvyššou pravdepodobnosťou nechýba miesto kde sa dá nakúpiť ale trochu zorganizovania uličného priestoru a hlavne možnosť civilizovane zaparkovať auto.  

 

Aj keď nie som veľkým fanúšikom auta v meste, chápem že niekam ich odložiť treba. A v lokalite sídliska Juh by to problém bol aj keď by na jeden byt, teda rodinu, prislúchalo len jedno auto. Stačí pozrieť na pomer dostupnosti a potreby parkovacích miest v dokumente Parkovacia politika v meste Nové Zámky (pre sídliská Nábrežie a Juh), ktorý pre Mesto Nové Zámky v roku 2015 spracovala Žilinská univerzita (link tu... ). Miesta je na sídlisku málo, neradno s ním plytvať a každá voľná plocha je vzácna, hlavne ak je/bola stále vo vlastníctve Mesta Nové Zámky. Aby to bolo jasné, nie je v podstate ani potrebné čítať vyššie spomenutý dokument, stačí sa občas prejsť po ulici a predstaviť si návrat domov podvečer po pracovnom dni.

   Moja mini anketa, keď som sa počas fotenia večernej ulice spýtal zopár okoloidúcich na ich názor na nové nákupné centrum na druhej strane ulice nezistila ani náznak radosti zo zastavania voľnej plochy a blížiaceho sa otvorenia nákupného centra na ich ulici. Viem že otázka pre piatich ľudí nemá takmer žiadny štatistický význam, ale predsa má istú výpovednú hodnotu. Bol by som veľmi zvedavý či sa niekto z 21 poslancov MsZ, ktorí za predaj mestského pozemku pre výstavbu nákupného centra hlasovali , spýtal aspoň takého množstva obyvateľov ako ja chodcov otázku či by chceli na svojom upchatom sídlisku nové nákupné centrum.

   Namiesto zelenej plochy je na rozhraní najhustejšie obývaného sídliska a uličiek s rodinnými domami nákupné centrum v štýle predmestia: veľké parkovisko, široká cesta, mohutné intenzívne osvetlenie....všetko čo tam nepatrí.  Čo ešte pribudne, je zvýšenie intenzity dopravy na ulici, pretože v prevažnej miere do nákupného centra nebudú prichádzať ani chodci ani cyklisti, prídu hlavne vodiči - lebo tak to je postavené.
    
        Takto to vyzerá na druhej strane ulice (samozrejme dajú sa spraviť aj drsnejšie obrázky):
 
  

  
A teraz, v rámci dobrých skutkov pre voličov, prichádza k výstavbe nových parkovacích miest. A kde keď rezervné voľné plochy boli predané? No predsa vo vnútroblokoch sídliska, na mieste kde má byť park, ihrisko, miesto na ktoré sa dobre pozerá z okna alebo kde by sa mohol príjemne tráviť  voľný čas! Z jednej strany domu či bytu je teda rušná zanedbaná ulica zaprataná autami, z druhej môže byť parkovisko – je niekto kto to vníma ako ideálne miesto na bývanie?

Nie je snáď úlohou Mesta vytvárať pre svojich obyvateľov podmienky na čo najpríjemnejší život? Riešiť problémy? Rozumne využívať mestské zdroje, ktorými sú aj pozemky! Dívať sa dopredu a vytvárať rezervy, aj na to sú mestské pozemky! Na SHV už rezerva bola predaná.

Možno by bolo lepšie, keby tam zostalo čo bolo, možno  by sa pre voľnú plochu v budúcnosti našlo rozumné využitie, možno keď raz mesto ožije budeme potrebovať plochu pre škôlku či školu, možno keď sa staneme komunitou a naozajstnou spoločnosťou budeme potrebovať komunitné centrum, možno tam malo byť vyriešené parkovanie pre blízke bloky domov (predsa len, žijú tam ľudia a niekam tie autá musia dať, aj keď majú len jedno na rodinu), možno sa voľná zelená plocha mohla využiť čiastočne na riešenie problému s parkovaním a čiastočne na verejnú zeleň, nejakú formu parku, na niečo čo by zvýšilo kvalitu života v okolí. Určite ale nebolo potrebné nákupné centrum, ďalšie v meste.

Niektorí z poslancov ktorí predaj mestského pozemku a tým výstavbu nákupného centra  odsúhlasili sa teraz pokúšajú dostať do zastupiteľstva VÚC  Nitre. Ak nedokázali v prípade predaja zelenej plochy na SHV vnímať, pochopiť a odhadnúť potreby lokality a Mesta, ako chcú vnímať potreby kraja ktorý je niekoľkonásobne väčší a komplikovanejší?  Možno v prípade hlasovania o predaji mestského pozemku na ulici S. H. Vajanského hovoriť o jednaní vo verejnom záujme? Len aby sa na to nepozabudlo, keď sa už aj kolauduje aj volí takmer súčasne.
 


 
Martin Vyžinkár
31. októbra 2017
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 21,984 MODIFIED: 2018.12.17 23:01:57.MD5: 4a266340698fa7a63e5bff0d8e03ca4d STATUS: OK