Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  18-01-17   2,885  
0
Dosť často mi vŕtajú hlavou tieto nezabudnuteľné slová:  „Zdvojené písmeno V má vyjadrovať hlavne danú chvíľu, niečo ako TERAZ NOVÉ ZÁMKY (preklad anglického slova NOW je TERAZ), akési oslovenie resp. privítanie zahraničného návštevníka, ale taktiež istú mieru vzájomnej komunikatívnosti a snahy dostať sa do povedomia aj trochu inak, ako klasickým názvom,....“ (zdroj: novezamky.dnes24.sk).  


Kto je ten zahraničný návštevník, ktorému sa chceme dostať do povedomia  aj inak ako klasickým názvom, neviem. Nemám prehľad o turistickom ruchu v Nových Zámkoch a ani o skladbe zahraničných  návštevníkov mesta.  Mám ale pocit, že tých zahraničných návštevníkov nebude až tak veľa.  Možno väčšina zahraničných návštevníkov mestom len prechádza, možno sú to práve vodiči kamiónov ktorých  trasa vedie cez naše mesto (pre prípad tohto textu, a pre vývoj v posledných týždňoch, pôjde predovšetkým o poľských návštevníkov). Títo zahraniční návštevníci zo zrejmých dôvodov nenavštívia Hlavné námestie a „mieru vzájomnej komunikatívnosti“ prejavujú na periférii mesta.    

Na obrázkoch vidieť ako komunikujú s našim mestom. A je možné, že si veľmi cenia našu mieru tolerancie,  otvorenosti a komunikatívnosti.

Asi to nebude veľmi známe, ale na okraji nášho mesta pribudlo odpočívadlo pre vodičov kamiónov a pre ich autá. Kapacita je nemalá, bežne ide o viac ako päťdesiat ťahačov s návesmi. Problém nezačal včera, no k riešeniu a dokonca ani k vnímaniu situácie stále neprichádza (viac tu...). Po zbúraní autobusovej zastávky (viac tu... ) prišlo k uvoľneniu ďalšieho priestoru, pre nákladné autá pochopiteľne, a ráno je možné na okraji cesty v smere na Komárno nájsť desiatky nákladných áut.  Pozvoľný nárast množstva nákladných áut tu bolo možné pozorovať počas niekoľkých posledných rokov – v posledných týždňoch je ale nárast skutočne obrovský.

S parkovaním kamiónov v tejto lokalite je spojených viacero negatív.

Predovšetkým prišlo k devastácii autobusovej zastávky, cestujúci nemajú možnosť bezpečne nastupovať a vystupovať z autobusov, vstup na priechod pre chodcov je blokovaný nákladnými autami. Autobusová zastávka je neviditeľná a v realite prestala existovať – už je len v pamäti cestujúcich a vodičov autobusov.  O (ne)viditeľnosti dopravného značenia z dôvodu parkovania ťahačov s prívesmi na chodníku a v priechode pre chodcov škoda hovoriť.  

 
Došlo tiež  k devastácii chodníka (jeho stavitelia chodník ani náhodou nedimenzovali na zaťaženie akému je vystavený dnes), povrch chodníka je už takmer zomletý kolesami nákladných áut. Asi nikto kto pozná pomery u nás nebude predpokladať jeho obnovenie. Bol. Použil sa. Mizne. Zmizne. Zarastie..... 

Vodiči na tomto „odpočívadle“ trávia dosť veľa času, pritom sa tu nenachádzajú  žiadne sociálne zázemie – čo je samozrejmé pretože o žiadne odpočívadlo nejde. Smetným košom (a pravdepodobne toaletou) je jarok na okraji chodníka. Denne tu parkuje v posledných dňoch viac ako päťdesiat nákladných áut a ich vodiči nám po sebe nechávajú jarok plný odpadu.  Každý deň a každý týždeň jeho množstvo narastá.   

 


 

Neviem aký je dôvod parkovania kamiónov na Komárňanskej ceste, či to súvisí s prácou Colného úradu, alebo s niečím iným. Či je to nezáujem úradníkov, alebo ekonomická externalita podnikania. Či už tak alebo inak, prichádza k devastácii mesta. Situácia zostáva už viac ako rok bez povšimnutia inštitúcii v rukách ktorých je správa mesta.


Na záver trochu zovšeobecnenia: ak je Mesto v niečom čím ďalej lepšie, tak je to v spôsobe akým dokáže ignorovať problémy. Tváriť sa že problém neexistuje ale k riešeniu nepovedie – práve naopak, problém sa bude prehlbovať. V tomto prípade chodník rozpadať, priekopa plniť odpadom a cestujúci motať sa medzi nákladnými autami (väčšina sa tam motá ešte za šera, ráno sa začína pracovať v zime ešte pred východom slnka – ale načo maľovať čerta na stenu, možno sa nikomu nič nestane a dotknuté bude iba ich pohodlie a komfort pohybu, ibaže by bolo inak...).


A ešte k tej prvotnej otázke zahraničného návštevníka mesta – nedokážem si predstaviť, že k niečomu podobnému by prichádzalo na okraji rakúskeho mesta  (alebo iného na západ od nás) po dobu niekoľkých rokov, dostalo sa to až na úroveň zobrazenú na priložených fotografiách a správa dotknutého mesta by pokojne hrala rolu mŕtveho chrobáka. No a to je ten rozdiel medzi nimi a nami, zatiaľ príliš viditeľný.
 
Witamy w Nowe Zamky, w mieście kultury i tenora światowej sławy Otokara Kleina!
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x