Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  18-01-25   818  
0
Január 22-e a 2003-ban Szent II. János Pál pápa által boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László emléknapja. Ekkor emlékezünk halálának évfordulójáról, idén a 87.-ről. Ebből az alkalomból e nap köré eső vasárnap hagyományosan megemlékeznek a „szegények orvosáról“, magyar főnemesről, császári és királyi kamarásról a csallóközi Felbár egyházközségben. László gyakran megfordult ezen a településen családi kastélyukban és töltötte itt további helyszínek mellett gyermekkorát.  Idén a lelki program az ezt megelőző napon, 21-én fél négykor kezdődött ájtatossággal a felbári Szent István király plébániatemplomban, majd négytől került bemutatásra az ünnepi főpapi szentmise. Főcelebránsa és szónoka Haľko József pozsonyi segédpüspök volt.

A misén közreműködött a templomi vegyeskórus. Az evangéliumot Jankó Gábor korábbi felbári lelkiatya olvasta fel énekelve. József püspök atya egy Rómában található Caravaggio-festményről beszélt homíliájában, melyen Jézus és Péter apostol belépnek a szerencsejátékot játszó kocsmai társaságba, ahol jelen van Máté apostol, az adószedő is. Péter keze irányjelző nyíl,  egy informáló kéz, mely arra utal: ott van, ő az. Jézus kezének mozdulata mentes minden erőfeszítéstől - egyszerű, szelíd, laza mozdulat. Máté keze pedig önmagára mutat utalva ezzel arra, hogy  valóban ő az, akit hív Jézus.  Nos ezzel a festménnyel akart párhuzamot vonni, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt is, a múlt században is Boldog Lászlót és ugyanígy a jelenben is meg akar hívni minket, mondván: „helyet készítettem a számodra, gyere és kövess engem.“ Vagyis feladatunk képességeinkhez, adottságainkhoz, talentumainkhoz mérten szeretettel tennünk a közösség, felebarátaink javára, hasznára. Tette ezt ünnepelt személyiségünk, László is, aki minden egyes szemműtét előtt és alatt imádkozott. Nemcsak a testi szemeit gyógyította a betegeinek, de a lelki, belső szemeiket is megnyitotta és a jó felé való nézésre irányította.

Boldog László szakmáját átimádkozta és áldozatvállalással végezte. Sokszor nem engedett fizetni nemcsak a szegény, de gazdag pácienseinek sem, hanem ő maga térítette a műtéttel járó költségeket. Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárásáa kérjük a Mindenhatót, hogy gyógyítsa meg szembajainkat és lelki szemeinket is, hogy mi is Isten hívásának eleget téve kövessük őt és szolgáljunk embertársaink javára abban a közegben, ahol éppen működünk.

A mise végén Kollárik Dávid felbári lelkiatya mondott köszönetet József püspöknek a buzdító homíliáért, majd László ereklyéjével adta püspöki áldását József püspök atya a hívekre. Ezután a pápai és a magyar himnusz dallama csendült fel.

Kivonulás után a bejáratnál található Batthyány-emléktáblánál elimádkozta a felajánló imát László szentté avatásáért, majd koszorúzások, az emlékezés virágainak elhelyezése és főhajtás következett Batthyány-Strattmann László emléke előtt. Koszorúzott Bugár Árpád felbári templomszolga, Bodó István polgármester, Varga Eleonóra, a helyi iskola – mely a szemész-orvos nevét viseli – igazgatónője és végül a Batthyány-leszármazott Pongrácz Éva és édesanyja.  Ezután szeretetlakomára hívták a zarándokokat az iskolába, ahol kötetlen beszélgetéssel ért véget az ünnepség.

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x