Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-03-28   1,798  
0
Aj v tomto roku sme rutinne ako po iné roky požiadali Mesto o správy o použití dotácií na šport a kultúru za predchádzajúci rok, ktoré prijímatelia predkladajú mestskému úradu. Očakávali sme, že Mesto odmietne rovnako ako po iné roky a my si odpoveď uložíme do tučného šanónu "porušovanie zákona 211/2000 Nové Zámky". V uvedenom šanóne sú skvosty zo súčasnosti, ale napr. aj odpovede z éry p. Ing. Pischingera - ktorý rovnakú žiadosť pravidelne riešil predstieraním dislexie - na žiadosť o ODPOČET nám pravidlene zasielal ROZPOČET dotácií ako ich schválilo zastupiteľstvo...  

 

Ale čo sa nestalo?! V našej e-mailovej schránke pristáli naskenované dokumenty - 167 strán s odpočtami jednotlivých organizácií. Jeden by nerozumel, čo je na tom zvláštne, veď ako inak by obyvatelia mohli kontrolovať použitie verejných peňazí, ale my vieme svoje: je to veľký deň, keď padlo jedno z dlhoročných tabu a Nové Zámky sa posunuli k pádu iných tabu a o krôčik bližšie k slušnému mestu...

 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x