Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-03-30   806  
0
Primátor Komárna László Stubendek poslal 21. marca list riaditeľovi Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorý sa mnohé roky usiluje o návrat súsošia Márie Terézie do Bratislavy, odkiaľ ju odstránili českí legionári v r. 1921. Korešpondencii predchádzalo hlasovanie bratislavských poslancov, ktorým zamietli umiestnenie zmenšenej bronzovej kópie súsošia na Hviezdoslavovom námestí pred hotelom Carlton.  


 
Súsošie bolo pred hotelom Carlton vystavené 3 dni na najväčsie potešenie turistov, ktorí sa pred ním radostne fotili. 

Medzi dôvodmi, ktoré poslanci pri odmietnutí uvádzali, boli aj veľmi originálne - napr. trčiaca spodnička cisárovnej... I tak je však jasné že v skutočnosti sa boja o topiacu sa legitimitu štátu, ktorý v r. 1918 dohodové mocnosti nanútili obyvateľom Horniakov.

Aj preto je krok pánov z komárňanskej radnice sympatický a ostro kontrastuje s počinmi ich novozámockých kolegov, ktorí nechali v novembri 2016 znovupostaviť legionársky pomník na cudzích hroboch na novozámockom cintoríne.
 


Téme sme sa venovali aj v článkoch:
2017-11-12   Wir sind keine tschechischen Legionäre... / Mi nem vagyunk cseh legionáriusok...
2016-11-22   Legionársky pamätník už nie je legionársky pamätník, ale niečo iné
2016-11-13   1. világháborús katonasírokon emelt legionárius emlékművet az érsekújvári polgármester
2016-11-12   Legionársky pamätník na hroboch vojakov c.k. armády ?
2016-10-28   Legionársky pamätník včera radšej neodhalili
2016-03-15   Radnica v tichosti pripravuje inštaláciu legionárskeho pomníku na novozámockom cintoríne
2015-04-30   Zničenie milleniových pamätníkov na Devíne, Zobore a súsošia M. Terézie v Bratislave v r. 1921
2013-07-03   Vo veci úpravy vojnových hrobov prebieha policajné vyšetrovanie
2013-05-27   Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny...
2012-07-05   Deň hanby - pred rokom odhalili súsočie byzantských vierozvästcov v Nových Zámkoch

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x