Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-04-21   660  
0
A szlovákiai magyarság legjelentösebb történésze ma tölti be 90. életévét. A "Trilógia" szerzöjeként számontartott tudóst tegnap a pozsonyi Magyar Intézetben köszöntötték volt kollégái, tanítványai, a magyar és szlovák közélet számos képviselöje. Vadkerty Katalin 1928. április 21-én született Érsekújvárban. Kisvárdán érettségizett 1946-ban majd a pozsonyi Comenius Egyetem BTK-án szerzett történészi oklevelet 1955-en.  


1953–1958-ban a pozsonyi, majd a nyitrai  Pedagógiai Főiskola oktatója volt. 1960–tól 1987-es nyugdíjaztatásáig a SZTA Történettudományi Intézetének munkatársa volt. Kutatási területe a 19. századi, ill. a kiegyezés utáni gazdaságtörténet, ezen belül a cukorrépa meghonosításának története Felvidéken.1963-ban védte meg kandidátusi disszertációját a témában, 1965-ben jelent meg a "Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovania cukrovej repy na Slovensku 1800–1918" c. kötete. Dolgozott a Nö szerkesztöségben, tagja volt a Csemadok országos vezetöségének. Gyakori látogatója volt a pozsonyi és budapesti levéltáraknak, de kutatott a volt SZU területén is. Részt vett a Duray Miklós-féle csoport munkájában, ezért 1979 decemberétöl "élvezhette" a belügyi hatóságok vegzatúráját.

A rendszerváltozás a gyakorlott levéltári kutatót erejének teljében találta és megnyitotta számára az addig zárolt-, a szlovákiai magyarság 1945–1948 közötti üldöztetésére vonatkozó fondokat. A Kalligram Kiadóban sorra jelentek meg müvei - A reszlovakizáció 1993-ban, A deportálások 1996-ban, A belső telepítések és a lakosságcsere 1999-ben, majd együttes kiadásuk  A kitelepítéstől a reszlovakizációig címmel 2001-ben. A Trilógia máig a legjelentösebb mü a témában, 2002-ben mint "Maďarská otázka v Československu 1945–1948" szlovák nyelven is megjelent.

Kató-néni az utóbbi három évtizedben jelentös közösségi tevékenységet fejtett ki, több száz elöadáson, konferencián, emlékmüsoron, író-olvasó találkozón vett részt. Ö egy morális iránytü és biztos pont a felvidéki magyarság számára annak jelenlegi zilált állapotában...

Isten éltesse az ünnepeltet!
 


A felvidéki magyar médiában megjelent cikkek:

Élni komoly felelősség – Új Szó interjú a 90 éves Vadkerty Katalinnal
Bukovszky László a 90 éves Vadkerty Katalint köszöntötte, Bumm hírportál
A 90 éves Vadkerty Katalint köszöntötték, Ma7 hírportál


A Watson.sk korábbi cikkei:
2016-06-06   Nemzeti összetartozás Érsekújvárott
2016-02-20   Vadkerty Katalin telefon-interjú a Kossuth Rádió február 17-iki műsorában
2016-02-15   Dr. Vadkerty Katalin a felvidéki magyarság politikai képviseletéről
2015-04-29   Hét érsekújvári személyiség a 100 legsikeresebb szlovákiai magyar közt
2015-04-16   A Felvidéki kitelepítettek és deportáltak XIV. országos találkozója Komáromban
2014-11-30   "Kitelepítések" a Somorjai Kaszinóban és a Komáromi Szalonban
2014-11-28   A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014)
2014-09-07   Felemásra sikeredett konferencia a Beneš-dekrétumokról Érsekújvárott
2014-06-07   Erdélyi Magyar Adatabank
2014-04-02   A hét könyve: Vágvölgyi Szilárd, Cergát parti tűnődések. Andód keletkezése és fejlődése (1998)
2014-02-09   A hét könyve: Hontalanok. Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945-1949. Szerk. Tóth László (Kalligram 2013)
2013-11-26   Ortvay Tivadar emlékkonferencia Pozsonyban
2013-10-06   Farkasd település első írásos említésének 900. évfordulója
2013-10-02   A kisebbségi önismeret rendszeres alapkutatások nélkül fellegjárássá válhat. Kiss Jószef beszélgetett Vadkerty Katalinnal 2003-ban
2013-09-19   Kecskés László-emlékév 2013: Vadkerty Katalin előadása a dél-komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban
2013-08-24   Vadkerty Katalin: Mezőgazdasági termelés a mai Szlovákia területén az 1900-1914-es években (1975)
2013-08-06   Sidó Zoltán: Szlovákiai vészhelyzet (1997)
2013-07-10   Négy tanulmány a kisebbségi nyelvi jogokról 1993-ból
2013-06-25   A hét konyve: Vadkerty Katalin: A cukorrépa termesztés története a mai Szlovákia területén (1800-1918)
2013-04-29   Mérföldkövek - tizenhetedik alkalommal találkoztak a szlovákiai magyar helytörténészek Udvardon
2013-04-21   Dunaszerdahelyen emlékművet lepleztek le a kitelepítetteknek
2013-04-12   Komáromban ma a Felvidékről 1945-1948 között kitelepítettekre és deportáltakra emlékeztek
2013-04-05   Két érsekújvári interjúalany Miklósi Péter "Faggató" c. kötetében
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x