Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  18-04-29   1,656  
0
Pamätáte sa niekto kedy bol v Nových Zámkoch naposledy založený nový park? Nuž dávno – naposledy to bolo niekedy začiatkom deväťdesiatych rokov v čase keď v Nových Zámkoch pôsobil záhradný architekt českého pôvodu menom Babka. Po ňom nám tu zostala výsadba na Gúgskej ulici ktorá oddeľuje blok panelákov od rušnej ulice, výsadba na Majzonovom námestí (krásna, ale už prichádza čas keď bude potrebovať obnovu), výsadba na konci Nábrežnej a začiatku S.H.Vajanského – alej platanov a liesok tureckých s výsadbou rôznych kríkov ktorá elegantne ukryla potrubie sprevádzajúce líniu cesty, no a zostal tu po ňom aj posledný mestský park ktorý bol v NZ založený - park na Nábrežnej.  

Plocha medzi Kapisztóryho a Gogoľovou ulicou – pred výsadbou (2017):
 

 
My, zopár ľudí z nášho mesta ktorí sme za iniciatívou Strom darom, sme mali pocit, že veľká zelená plocha medzi kinom Mier, Kapisztóryho  a Gogoľovou ulicou je miestom na ktorom sa už dávno mohol park nachádzať. Plocha sa nachádza pred kinom, čo je verejná budova, trochu kultúrne centrum a miesto kam ľudia prichádzajú tráviť voľný čas. Pred kinom, čo je mimochodom pekná a vydarená budova, sa nachádzajú terasy a spevnená plocha – všetko prvky s potenciálom byť miestom ktoré ľudí láka k pobytu a tráveniu voľného času. Občas na múrikoch okolo terasy sedia ľudia, pod nimi sa preháňajú malé deti na odrážadlách alebo detských bicykloch. Ale chýba intimita zelene a trochu viac uzatvorený priestor – príliš rozľahlé a úplne otvorené plochy nie sú pre ľudí ideálnym priestorom. Ak sa na plochu pred kinom pozerám ja, teda pozeral sa v minulosti pred prvou výsadbou - pretože teraz tam už vidím niečo úplne iné, videl som dosť divné miesto.  Veľká otvorená plocha pred verejnou budovou na kraji sídliska, na nej zopár starších stromov, akoby náhodne dosadených zopár mladých stromov v pomerne zlom stave, náhodne a chaoticky vedené chodníky -legendárne slepé véčko na konci chodníka kde neznámy autor vylial asfalt úplne impulzívne, vyšlapané línie chodníkov v tráve práve tam kde ich ľudia potrebujú no sú úplne ignorované - proste znak nezáujmu a nevyužitia možností ktoré sa ponúkajú. Pritom to je plocha s veľkým potenciálom pre život v meste.

Náš nápad klíčil pomaly, na pozadí úplne iných aktivít. Mali sme pocit že chceme pre mesto niečo spraviť a trochu sme tápali. Skúsili sme pár vecí. Páčili sa nám, no nebola to to pravé - vec na ktorú by sme sa mohli sústrediť a ktorú by sme mohli tvoriť. Na nápad vytvoriť pred kinom park sme sa ale všetci chytili. Najprv to bola len séria rozhovorov, ideí, predstáv ktoré postupne prerástli do funkčného nápadu. Dôležité boli dva prvky, prvý bol nápad vytvárať park ako plochu na ktorej sú stromy darmi. Každý z nich má byť darovaný konkrétnym človek, zvyčajne obyvateľom mesta. Tým sa do projektu dostal komunitný rozmer ktorý sme potrebovali nájsť a ktorý naše mesto veľmi potrebuje.  Druhá zásadná vec bol súhlas zo strany Mesta, ktoré je vlastníkom pozemku. Súhlas máme, vďaka snahe jedného z nás ktorý komunikácii s MsÚ venoval obrovské množstvo času.

Prvú výsadbu sme spravili na jeseň minulého roka. Zatiaľ nám to vychádza tak, že každá (z dvoch ) výsadieb sa robí akoby symbolicky – no je to zatiaľ vždy vec úplnej náhody. Jesenná výsadba sa udiala na Deň stromov, čo je 20. október. Druhá, jarná výsadba bola v predvečer Dňa Zeme  (22. apríl).

Prvá výsadba bola viac-menej testom, druhá výsadba už bola veľkou komunitnou udalosťou ktorej sa zúčastnili všetci darcovia, no prišlo aj množstvo ľudí ktorí darcami neboli. Len ich nápad zaujal, chceli pomôcť a byť pri tom. Mňa osobne veľmi prekvapilo množstvo ľudí ktoré sa pred kinom v sobotu dopoludnia pohybovalo. Odhadujeme že výsadby sa mohlo zúčastniť okolo sto ľudí! Každý jeden z nich mohol čas, a aj peniaze za ktoré si kúpil strom, venovať niečomu inému. No strom si kúpili a dali nášmu mestu dar ktorý je omnoho cennejší ako hodnota zakúpeného stromu - je to záujem a pozornosť.
Čo mi príde ako veľmi dôležité je skutočnosť, že Strom darom a tvorba parku pred kinom má rôzne ciele a aspekty. Chceme park a pekné miesto. Chceme spájať ľudí a dať im možnosť spraviť niečo pre naše mesto. Chceme ich zapojiť. Možno ľudí trochu naštartovať k aktívnemu vzťahu k mestu.

Za nami sú prvé dve výsadby po ktorých na ploche pribudlo 33 stromov. Prvá výsadba pozostávala zo štyroch stromov darovaných Mestom NZ (platany) v rámci malého grantu na obnovu zelene ktorý získalo  a šesť stromov (jasene a lipa) zakúpili prví darcovia. Druhá výsadba priniesla ďalších dvadsaťtri stromov (lipy, jasene, javory, jarabiny a brestovce). V rámci budovania parku by sme chceli čiastočne odkryť starú kamennú cestu ktorá križuje budúci park a zakomponovať ju do siete chodníkov  ako objekt ktorý by mal prepojiť históriu mesta a súčasnosť. Škoda ju nechávať ukrytú pod zemou.

Odkrývanie a čistenie starej cesty (11. marec 2018):
 


Stromy pre jarnú výsadbu (20. apríl 2018):


 
Jarná výsadba (21. apríl 2018):
 

 
Večer po výsadbe:
 

Každý z nás čo sa na Strome darom podieľame má na to určite svoje dôvody. Ja poznám hlavne moje vlastné - určite to je z veľkej časti ten sentimentálny dôvod - stromy sú proste pekné bytosti, mám ich rád, dobre sa na ne pozerá ako sa počas roka menia, ale okrem týchto romantických dôvodov ktoré v reči faktov a „skutočných“ merateľných hodnôt ťažko popísať sú aj dôvody úplne pragmatické - stromy a zelené plochy v meste proste potrebujeme. V krajine a v mestách majú rôzne štruktúry rôzne vlastnosti čo sa týka vplyvu na tepelný režim. V rovnaký deň a v rovnakú hodinu môžu mať rôzne krajinné či mestské štruktúry diametrálne odlišnú teplotu, vlhkosť a tepelný režim. Ten pocit a rozdiel musí poznať každý kto sa mestom a krajinou pohybuje večer na bicykli - pri vstupe (alebo výjazde z mesta) sa na jeho hranici citeľne a úplne zreteľne mení teplota - mesto je tepelný ostrov, je horúce a suché, za jeho hranicou je príjemnejšie, chladnejšie, vlhkejšie, vzduch vonia. No a podobný vplyv na klímu mesta majú väčšie a súvislejšie plochy parkov a vzrastlých zdravých stromov dobre zásobených vlahou. Takže môj dôvod je regulácia klímy v meste, okrem iných sentimentálnejších.  
Bolo by fajn začať sa správať k mestu tak, aby sme necítili počas víkendu potrebu z mesta odísť. Máme tu obrovské rezervy v tvorbe mestského prostredia. Náš krok k lepšiemu mestu je Strom  darom.

Link na strom darom:  https://www.facebook.com/stromdarom/

Martin Vyžinkár, Nové Zámky, 27. apríl 2018
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x