Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-05-06   1,200  
0
Zastupiteľstvo konané 25. apríla sa mierne vymykalo z rámca, na ktorý sme si zvykli. Beznádejní prospechári sa  znenazdajky zaktivizovali a celkom vážne sa zamýšľali nad znečistenými detskými ihriskami, katastrofálnou dopravnou situáciou okolo škôl v rannej špičke, asociálmi obťažujúcimi mamičky s kočíkmi a pod. Celkom nezvyčajne bola z rokovania stiahnutá aj séria žiadostí o zvýšenie dotácií na šport a poslanci ktorí inokedy predstierajú sebastrednú tuposť argumentovali prekvapivo rozumne. Primátor ohnivo apeloval na obyvateľov, aby neničili mestský inventár, čím len ilustroval úplnú bezradnosť v tom, ako riešiť problém s bezprizornou zalkoholizovanou mládežou a uchrániť mestské parky a ihriská pred ich vyčíňaním týždeň čo týždeň vždy  v noci z piatka na sobotu (písali sme tu).  


Najzaujímavejším bol záver (štvrtý diel videa od 24. minúty), keď sa p. viceprimátori snažili vysvetliť, prečo môžu brať svojich  1.100 Eur mesačne bez toho, aby predkladali výkazy činnosti. Porozprávali, na koľkých  všelijakých akciách musia reprezentovať mesto, koľké hodiny musia stráviť s dôchodcami, atlétmi autistami a pod. a ako radi sa týchto akcií zúčastňujú na rozdiel od radových poslancov, ktorí zato nie sú platení.

Zverili sa aj so svojim veľkým problémom - posledná novela zákona o obciach stanovila strop ročných príjmov poslancov rovnajúci sa mesačnému platu primátora, ktorý oni hravo dosiahli za tri mesiace, takže už od apríla budú robiť-nerobiť zadarmo.

Dva bombóniky explodovali v závere zastupiteľstva - z poslaneckej interpelácie I. Katonu vyplynulo, že Mesto nezverejnilo prílohy k zmluve o rekonštrukcii ciest za milión Eur. To je o to zvláštnejšie, že sa jedná o podivnú finančnú konštrukciu so splácaním po dobu 10 rokov. Vo svojej odpovedi JUDr. Závodský naznačil pod akými zámienkami sa budú snažiť utajiť detaily - vraj zverejneniu nič nebráni, ak prílohy nebudú obsahovať technické detaily, obchodné tajomstvo a cenové kalkulácie.
 
Na ďalšiu poslaneckú interpeláciu I. Katonu p. viceprimátor Štefánik, ktorý je súčasne i konateľom mestskej firmy Bytkomfort, len tak akoby mimochodom prezradil, že skutočne dostal písomné oznámenie rakúskeho spoločníka o tom, že ten chce odpredať svoj podiel vo firme. Porozprával aj to, že na základe tejto skutočnosti bola zvolená valná hromada, na ktorej primátor odsúhlasil tento postup bez toho, aby uplatnil právo Mesta odkúpiť tento podiel v zmysle spoločenskej zmluvy. A ešte dodal, že zastupiteľstvo do toho nemá čo hovoriť, ale ide iba o jeho názor, ktorým chce prispieť do diskusie.

Tento postup nám pripomína iný prípad - keď primátor Pischinger vyviazal 1-eurového privatizéra rómskych domov spod záväzku (písali sme tu), čím mu otvoril cestu k zlatej bani (písali sme tu). Aj vtedy sa to rovnako ako teraz javilo nepochopiteľne až kým sme v jednej zo zmlúv neobjavili motiváciu vo výške 25.000 Eur...


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x