Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  18-05-06   648  
0
2018. május elsején, Szent József, a munkás ünnepén nagy és hosszas előkészületek után Szombathelyen boldoggá avatták Brenner János vértanút. A zarándoklaton 50 fős autóbusznyi hívősereg is részt vett Pozsonyból, a ferencesek közösségéből, de voltak köztük püspökiek, vereknyeiek, főréviek és ligetfalusiak is. Négy lelki vezetőjük is volt az autóbuszon: Haľko József pozsonyi segédpüspök, Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora, Vadkerti József pozsonypüspöki esperesplébános és  Németh Rezső nyugalmazott pozsonyi és csallóközcsütörtöki lelkiatya, továbbá két szeminarista.  Ahhoz, hogy a boldoggá avatásra sor kerülhetett a szép kora nyári májusi napon, sok víznek kellett bizony lefolynia a Dunán, sok imának kellett felhangoznia, nem utolsó sorban pedig sok intéznivalóval is járt. Az egykori megyéspüspök, Dr. Konkoly István 1999. október 3-án a zsidai emlékkápolnánál jelentette be, hogy megkezdődött Brenner János boldoggá avatási eljárása. És május elsején betetőződött.
Brenner János Szombatehelyen született 1931. december 27-én a család második fiúgyermekeként. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdte. 1941 őszén családjával Pécsre költözött, ahol a Gyakorló Iskolát, majd a Ciszterci Gimnáziumot látogatta. 1946-tól a szombathelyi Premontrei Gimnázium diákja volt. Miután államosították az iskolákat, Zircre került, ahol titokban novícius lett, egyszerű fogadalmat tett és az Atanáz szerzetesnevet kapta. Az ´50-es egyház- és vallásüldözési időszakban volt éppen felsőfokú tanulmányainak éveiben, teológiát tanult a budapesti Hittudományi Akadémián, szülővárosa szemináriumában, majd Győrött fejezte be a tanulmányokat 1952-ben. 1955. június 19-én vette magához a papság szentségét. Újmisésként Rábakethelyen szolgált, mely Szentgotthárdhoz tartozott. Nagyon lelkiismeretesen és buzgóan végezte papi munkáját, ami természetesen nem tetszett a hatalomnak. Máig nem tisztázódott, hogy pontosan milyen körülmények között csalták ki 1957. december 15-én éjjel sürgős betegellátásra hivatkozva plébániai lakásából. Zsida község felé indulva nyakában a betegellátó tarsolyával, benne az Eucharisztiával és kísérőjével a két falu között megtámadták és kegyetlen, embertelen módon 32 késszúrással megölték. Testét a szombathelyi szalézi templom kriptájában helyezték örök nyugalomra. Azon a helyen, ahol 1957-ben holttestére rátaláltak, 1996 decemberében emlékkeresztet állítottak. 1996 augusztusában pedig az akkori szombathelyi megyéspüspök, Konkoly István felszentelte az emlékkápolnáját. Sajnos a lelkipásztor haláláról az elmúlt század második felében a vallás- és egyházüldöző kommunista időszak alatt és pláne vértanúságáról nem szabadott beszélni.
 


Az ünnepi szabadtéri szentmise 11 órakor vette kezdetét a Királydombon, főcelebránsa Mons. Angelo Amato bíboros, a Szentszék Szentté Avatási Ügyek Kongregációjának prefektusa volt. A szabadtéri oltárhoz való ünnepi bevonulás után Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök köszöntötte a Vatikánból érkezett Amato bíboros urat, elhangzott a 2018. áprilisi dekrétum szövege is, melyben mint a Szentszék követét, Angelo kardinálist Ferenc pápa a nevében megbízta a boldoggá avatási szertartás végzésével.

Szólt a megjelent mintegy 20 000 hívőhöz, 700 ministránshoz Ruppert József atya, Brenner János boldoggá avatási posztulátora is. Bemutatta Brenner János életét. Az olvasmányt Sebestyén Balázs, az evangélimot Kuzmányi István atya olvasta énekelve. Az ünnepi szónok Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom – budapesti érsek volt. Szentbeszédében  kiemelte mások mellett, hogy ahogy a németes hangzású nevéből is kitűnik, égett, lángolt a hivatásának gyakorlásában, papi szolgálatában, olyannyira buzgóan és lelkiismeretesen végezte azt. Tanulmányai idején a konyhában dolgozó Mácsa néninek mondta volt egy alkalommal reggelinél: „olyan gyönyörű napunk van, át tudnám ölelni az egész világot.“
Említik őt úgy is, mint a „magyar Tarzíciuszt“, - Szent Tarzíciusz a ministránsok védőszentje volt – mivel még általános iskolás évei alatt előadták a kis Tarzíciusz vértanúról szóló történetet, melyben a kis János mindenáron Tarzíciusz szerepét szerette volna eljátszani. Elmondhatjuk, hogy sajnos a sors is hasonló vértanúságot rendelt el neki. Liturgikus emléknapját meggyilkolása napjára tűzték ki, vagyis minden évben december 15-én fogunk rá emlékezni és közbenjárását kérni. Mottója, mely sírján is olvasható s egyben újmisés jelmondata is volt, a következő:“ Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik.“

A mise után további szabadtéri programok voltak, 14 órától megtekinthető volt Iváncsits Tamás: A Jó Pásztor című zenés drámájának színpadi bemutatója. 15 órától tanúkkal, Brenner János ismerőseivel, köztük testvérével volt lehetőség beszélgetni, majd négy óra után az egész napos felemelő esemény Dr. Székely János püspök által végzett énekelt litániával ért véget.
A pozsonyi csoport a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége révén fenntartott kapcsolatának köszönhetően ezen szervezet helybéli képviselőinek vendégszeretetét élvezhette. Az általuk biztosított idegenvezető a szombatehelyi bazilikát is bemutatta.
 


E sorok írója a kötetlen beszélgetések keretében említést tett a pozsonyligetfalui magyar misék legalább havonkénti újraengedélyezéért folytatott imaóráikról, küzdelmeikről s kérte a püspök atyák segítségét ebben. El is hangzott újból és újból, hogy valójában oly kicsi csak az akadály az engedélyezéshez: ez csupán csak a jóakarat, a jószándék, mert templomok vannak, lelkiatyák vannak és hívek is vannak. Csak éppen engedély nincs, már 24 éve, kivéve azóta egyszer: 2006. április elsejét.
 


Lelki élményekben gazdagodva este hét után értünk haza szerencsésen az autóbuszunkkal Pozsonyba. Végezetül álljon itt egy idézet boldog Brenner János Lelki naplójából: „Szívem legnagyobb hálájával és szeretetével köszönöm meg Neked azt az igen-igen nagy kegyelmet, hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek.“


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x