Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-05-13   2,174  
0
Tomuto zaujímavému miestu v odľahlej časti mesta sme sa venovali za posledné roky dvakrát. Pred tromi rokmi, keď sa na podnet čerstvého poslanca JUDr. Nagya zorganizovala brigáda na vyčistenie areálu a pred rokom, keď sme konštatovali že čaro pominulo a ako sa mesto o tento kút desaťročia nestaralo tak sa oň nemieni starať aj  naďalej. O to väčší záujem v nás prednedávnom vyvolali dymové signály o tom, že sa na starom cintoríne "niečo deje". Zisťovali sme stav na tvári miesta i na mestskom úrade.  


V infožiadosti sme prosili uviesť kto a na základe čoho vykonáva úpravu terénu na starom cintoríne na Slovenskej ulici a aký zámer mesto týmito prácami sleduje. Prosili sme tiež priložiť podkladovú dokumentáciu, vizualizáciu, ak existuje. Od Mesta prišla odpoveď:

Mesto Nové Zámky ako vlastník a správca pozemku na ulici Slovenská v Nových Zámkoch, na ktorom sa nachádza starý cintorín, vydalo dňa 31. 1. 2018 súhlas na vyčistenie predmetného pozemku od odpadu a náletových krovín. Súhlas bol vydaný na základe ponúknutej spolupráce a iniciatívy Ing. Jozefovi Barcajovi, čestnému občanovi mesta, ktorý práce vykoná na vlastné náklady. Mesto Nové Zámky víta každú ponúknutú spoluprácu a iniciatívu od občanov, ktorým záleží na vzhľade a čistote mesta.


Táto odpoveď je prekvapujúca najmä preto, lebo sa nezdá pravdepodobné, aby sa správca kúpaliska z Podhájskej začal starať o priestranstvo oproti primátorovmu bydlisku (možno nejde o úplne bezvýznamnú okolnosť). Ako z priloženej foto dokumentácie tiež vyplýva, nečistí sa celý areál ale len jeho pomerne malá časť, zato aktivity sa zďaleka neobmedzujú na odstraňovanie odpadu a náletových krovín, okrem povrchových úprav bol na múry kaplnky už osadený betónový veniec.

Zachytili sme aj správu o návšteve primátora v Trnave u arciibiskupa Oroscha a predpokladáme, že témou bola práve rekonštrukcia kaplnky. Naozaj je možné, že Ing. Barcaj chce ako priateľskú protislužbu postaviť v Nových Zámkoch kaplnku a primátor vymyslel túto krkolomnú kombináciu ako vtiahnuť ekuméniu do svojej volebnej kampane? V každom prípade čo-to tomu nasvedčuje. Asi nie náhodou bola zvolená forma, ktorá vylučuje mestské zastupiteľstvo nielen z rozhodovania, ale čo i len z diskusie o pripravovanom projekte. Verejnosť sa má dozvedieť efektnú správu zrejme až tesne pred voľbami a pred urnami oceniť ten fortieľ, tú predstavivosť...

 

Azda nie je náhodnou okolnosť, že kaplnka stojí priamo oproti rodinnému domu primátora. Na detaile služobný SuperB.


 
 

Návšteva v Trnave sa uskutočnila 11. mája. Zdá sa, že náhrobok rodiny Barsi má exkluzívny osud a bude zahrnutý do rekonštrukčných prác. Ďalšie zostanú zarastené a pováľané v džungli bujnej vegetácie?
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x