Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-05-29   529  
0
Robert és Michael Meeropol érdektelen testvérpáros lehetne ha eredeti nevük nem Rosenberg lenne. 1975-ben jelent meg Ethel és Julius Rosenberg fiainak könyve. A "hidegháború árvái" könyvükben egy 1972-es Louis Nizer "Implosion Conspiracy (1972)" kötettel vitatkoznak, amelynek szerzöje engedélyük nélkül publikálta szüleik börtönben írott leveleit és elferdítette azok mondandóját. A testvérpáros megingathatatlanul hitt szüleik ártatlanságában, a könyvben számos levél-részletet és logikai összefüggést közölnek igazukat alátamásztandó.  


A sors furcsa fintora volt, hogy a 90-es évek elején az amerikai kormány nyilvánosságra hozta az ún. Venona aktákat, amelyek a háború alatt íródott szovjet nagykövetségi üzenetek megfejtett szövegeit  tartalmazták. A táviratok bizonyították a Rosenberg házaspár kém-tevékenységét. 2008-ban született az az interjú, amelyben immár a Rosenberg fiúk is elismerték szüleik érintettségét.

A kötet bevezetöjében közölt kronológia bövítve az interneten fellelhetö angolnyelvü változatokkal:


 
Hogy Rosenbergék menyyire megnehezítették fiaik tisztánlátását, azt az alábbi szövegrészletekkel szeretnénk érzékeltetni...

Julius Rosenberg 1952. november 28-i keltezésű leelében a következöket tartotta fontosnak elmondani:

... A békéről van szó. Alaposan meg kell vizsgálni a béke kérdését, hogy kiderüljön, valójában mi fenyegeti, és mik a háború gyökerei. Hogyan kapcsolódik ehhez a mi tárgyalásunk és a halálos ítélet?
Mindenki, aki tanulmányozta a történelmet, tudja, hogy az első világháborúnak, a második világháborúnak és a harmadik világháború veszélyének egy és ugyanaz a forrása: a finánctőke uralta világkartellek és az ebből eredő imperializmus, amely normális működése során olyan gazdasági és politikai erőket hoz mozgásba az államban és az uralma alatt álló országokban, amelyek elkerülhetetlenül a háborúhoz vezetnek.


A házaspár egy alternatív vádiratot is megfogalmazott, amelyben az amerikai igazságszolgáltatást összeesküvéssel vádolta:

Lincoln születésnapján, 1955. február 12-én, New York államban, Ossiningben, a Sing-Sing Fegyház siralomházában mi, Julius és Ethel Rosenberg, halál raítéltek, saját kezünkkel írjuk ezt a dokumentumot és nyilatkozatot a világnak.

Fennel vádat emelünk gyilkosságra irányuló öszszecsküvés miatt mindazok ellen, akiknek perünkben része volt; a természet törvényeinek és az Egyesült Államok alkotmányának megszegésében Isten és ember előtt; az említett személyek szándékosan és megfontoltan összeesküdtek, szövetkeztek, megegyeztek és összefogtak hamis tanúskodásra, közvetlenül vagy közvetve két ártatlan ember függetlenségtől, szabadságtól és élettői való megfosztására, a közvélemény felbujtására, csalás és fondorlat útján; az emberek félrevezetésére, megtévesztésére és kényszerítésére, hogy alkalmazkodjanak a hivatalos politikához; félelem és hisztéria keltésére, amely elkerülhetetlenül háborúra vezet külföldön, és rendőrállamhoz itthon.

Bűncselekmények

1. Fenti összeesküvés végrehajtásának és céljai megvalósításának folyamatában tárgyalásunk előtt és alatt az FBI, az Igazságügyminisztérium, New York déli kerületének államügyésze és sok más állami tisztségviselő New York városában egy propagandakampányba „betáplált" információtól szított és ösztökélt hírveréssel, fölkorbácsolta ellenünk a közvéleményt, és elfogult légkört teremtett, eleve bűnösnek tartva bennünket. Tény, hogy még a kerületi Fellebbviteli Bíróság is kimondta állásfoglalásában, hogy ha ezen az alapon kértük volna az eljárás érvénytelenítését, valószínűleg hozzájárultak volna. Vagyis?

2. Fenti összeesküvés további végrehajtásában és céljainak megvalósításában 1950. június 15. és július 16. között bizonyos Dávid Greenglass tőrbe csalt és már letartóztatott kémnek és feleségének, Ruthnak, aki letartóztatás előtt állt, az FBI kezében levő szóbeli és írásbeli bizonyítékok alapján - melyeket egy másik kém, Harry Gold szolgáltatott - lehetővé tették, hogy 4000 % csempészett kémpénzt fizessenek egy ügyvédnek, O. John Rogge-nak, az Egyesült Államok volt igazságügy-miniszterhelyettesének, aki a dr. W. E. B. Du Bois ellen egy állítólagos békeösszeesküvés miatt indított eljárásban az ügyészség lakája volt, és aki a Greenglass  házaspár képviselőjeként egyezséget kötött a vád képviselőivel, Saypoi, Lanc, Cohn és Kilsheimer ügyészekkel, valamint Harrington és Norton FBT-ügynökökkel, hogy ránk nézve terhelő tanúvallomásuk  ellenében Ruth szabadlábon marad, Dave-et pedig 15 éves büntetésének 5 éve és egy napja letöltése után kiengedik. Ezek megcáfolhatatlan tények.

3. Fenti összeesküvés további végrehajtásában és céljainak megvalósításában bennünket, férjet és feleséget letartóztattak, és kilenc hónapig fogságban tartottak. Mind ez idő alatt a két Greenglass számos alkalommal értekezett a vádhatósággal. Betanították és kioktatták őket. Ők pedig alakítgatták kijelentéseiket, és betanulták vallomásukat, miközben az FBI-ügynökök százai fésülték át az országot, kérdeztek ki sok ezer embert, mindenkit, aki iskolába járt velünk, mindenkit, aki együtt dolgozott velünk, minden szomszédunkat, minden ismerősünket. Mégsem tudtak egyetlen olyan embert sem föllelni, egy jottányi bizonyítékot, amely megerősítette volna Greenglassék cinkos vallomását, és arról tanúskodott volna, hogy részesek vagyunk a fő vádpontban. A Fellebbviteli Bíróság még azt is leszögezte, hogy: „Ha a Greenglass-tanúvallomást nem vennék figyelembe, az ítélet nem állhatná meg a helyét."

A kormány kénytelen volt homályos, közvetett következtetésekre támaszkodni, amelyeket csak egy konspirációs jellegű bűnvádi eljárásban lehetett ellenünk szóló terhelő bizonyítékoknak minősíteni. Greenglassék kényelmes módon minden terhelő mozzanatot a köztük és köztünk lefolyt beszélgetésekre  alapoztak. Azt pedig, hogy Julius Rosenberg állítólag bevallotta volna bűnösségét Davc Greenglassnak, mindössze Greenglass vallomásának néhány szava tartalmazza, további részletek, bizonyítékok nélkül. Ezért a tőrbe csalt, magát nyíltan kémnek valló Ruth Greenglass ellen sosem emeltek vádat, még csak felfüggesztett büntetést sem kapott a „gyilkosságnál is szörnyűbb" bűnéért. Ruth a halálos ítélet fenyegető árnyékában hallgat az igazságról, és ugyanez tartja vissza férjét attól, hogy feltárja az alku részleteit, mert fél felesége életét kockáztatni, nem törődve azzal, hogy tulajdon nővére és sógora életét már elkótyavetyélte.

4. Fenti összeesküvés további végrehajtásának és céljai megvalósításának érdekében - bár a bűncselekményekként felsorolt tényleges vádak bebizonyítása, ha az esküdtszék elhiszi, kellő alap lett volna az ítélethozatalhoz a vádhatóság a bíró támogatásával hozzájárult, hogy egy oda nem tartozó motívum hassa át a tárgyalást, és tüzelje ellenünk az esküdteket, összezavarva a vitás pontokat, és lehetetlenné téve a felrótt
bűncselekménnyel összefüggő tények tárgyilagos mérlegelését. A Fellebbviteli Bíróság szerint: „Természetesen az ilyen tanúvallomás nagymértékben felkorbácsolhatja a szenvedélyeket egy esküdtszéki tárgyaláson. A Bíróság és mások elismerik, hogy a »kommunista« bélyeg határozott rosszindulatot kelt egy amerikai ellen." A bíró figyelmeztette az esküdteket, hogy egy vádlott bűnösségét vagy ártatlanságát
ne annak alapján állapítsák meg, hogy kommunista-e, vagy sem. Lehetséges, hogy az ilyen figyelmeztetés nem több üres formaságnál, amely nincs gyakorlati hatással az esküdtekre. Hogy lehet, hogy amikor emberélet a tét, eltűrik ezt a veszélyes lehetőséget, és technikai indokra hivatkozva nem tekintik elégségesnek az ítélet érvénytelenítéséhez?

5. Fenti Összeesküvés további végrehajtásában és céljainak megvalósításában a bíró ellenséges magatartása, továbbá az, hogy előítélete alapján már határozott, mielőtt még a tények feltárultak volna, hogy válaszaikat előre sejtve kérdezte ki a kormányzat tanúit, védelmébe vette őket a veszélyes keresztkérdések ellen, és hogy tudott olyan tényekről, amelyek még nem hangzottak el a tanúk emelvényéről, azt bizonyítja, hogy előre ismerte a tanúk vallomásait, vagy előzetesen olvasta az FBI jelentéseit, illetve előzetes tájékoztatást kapott az államügyész által előadandó fontosabb kérdésekről. Röviden, összejátszás Kaufman bíró részéről. Megint egy technikai manőver segítségével vették védelembe a bíró helytelen magatartását.

6. Fenti összeesküvés további végrehajtásában és céljainak megvalósításában, miután fényt derítettünk a tényekre, Harrington, az FBI egyik ügynöke kénytelen volt beismerni, hogy Saypol irányításával, nyíltan megszegve a bíróság minden tanút kirekesztő utasítását, „meglepetésként" a terembe hozta Schneider tanút, hogy felismerjen bennünket, és másnap megengedték, hogy hamisan azt vallja: nem látott bennünket azóta, hogy útlevél-fényképet készített rólunk, addig, amíg a tanúk emelvényére nem lépett. Ez szándékos megtévesztés és hamis tanúvallomás tudatos felhasználása volt, amit elhallgattak az esküdtek előtt. A Fellebbviteli Bíróság ismét megtagadta a jogorvoslást azzal a technikai indokkal, hogy Schneider nem szándékosan hazudott. Még amikor halál a tér, akkor is fenntarthatnak ilyen kétséges állásfoglalást?

7. Eme összeesküvés végrehajtásában és céljainak megvalósításában a Perl elleni vádemelést szándékosan úgy „időzítette" a vádhatóság, hogy elfogultságot keltsen ellenünk, amint a Fellebbviteli Bíróság is elismerte, mondván, hogy „az ilyen taktikát nem lehet eléggé elítélni", és ami Saypol nyilatkozatát illeti, a Fellebbviteli Bíróság kijelentette: „A sajtónak egy per folyamán adott ilyen jellegű nyilatkozatot teljes mértékben helytelenítünk." A Fellebbviteli Bíróság szerint a nekünk okozott kár olyan jóvátehetetlen volt, hogy ha nincsenek bizonyos alaki hiányosságok, hogy a védő nem kéne a tárgyalás érvénytelenítését, új tárgyalást kellett volna kitűzni. De később rájöttünk, hogy védőnket Saypol vette rá, hogy ne kérje a tárgyalás érvénytelenítését, csalárdul úgy állítva be a dolgot, mintha a Perl elleni bűnvádi eljárást a szokásos módon folytatnák, nem pedig be nem vallott, távolabbi célokkal. Ryan bíró nem volt hajlandó megidézni Saypolt, sem eskü alatti, írásbeli nyilatkozat megtételére kötelezni, amelyben ezt a bíróságnak igazolta volna. Alkotmányos jog megsértését nem menti az idő, sem a védőügyvéd eljárása.


8. Fenti összeesküvés végrehajtásában és céljainak megvalósításában az életüket féltő Grecnglass-cinkosok gyatra tanúvallomása, melyet a vádló, Saypol maga minősített pontatlannak, csak a Greenglass életét és felesége szabadságát megvásárló alku szülötte volt. „Felesége szájából hangzott el a következő beismerés ... együttműködésük és a tények feltárása mindkenójük részéről", és ahogy pánatlan, neves tudósok tanúsították, Dávid nem tudta volna pusztán emlékezet alapján elkészíteni a tárgyaláson bemutatott másolatokat. A leglényegesebb az, hogy az anyag, amelyet bevallása szerint átadott, általános vélemény szerint a propagandával ellentétben - részben logikátlan, használhatatlan, mennyiségi adatok nélkül nem titok, és hogy a robbanásszerű láncreakció elvét már az állítólagos összeesküvés kezdete előtt nyilvánosan publikálták. És voltaképpen az atomfegyvert illetően nincsenek alapvető „titkok". Minden valódi tudós ezt állítja.

9. Fenti összeesküvés elkövetése és céljainak megvalósítása miatt Kaufman bíró halálra ítélt bennünket, remélve, hogy ezzel örökre fátylat borít az igazságszolgáltatás politikai célokért elkövetett gyalázatos visszaélésére; ítélethirdctó beszéde feltárja a tárgyalás folyamán tanúsított elfogultsága okát, és egyértelműen bizonyítja, hogy a hivatalos politikai érdekeket legjobban demagógok szolgálhatják; mert nem voltunk  hajlandók beismerő vallomást tenni, és nem kooperáltunk velük. ítéletét nem arra a bűncselekményre alapozta, amelyben bűnösnek találtak minket, nem a jegyzőkönyvbe vett tényekre, hanem oda nem tartozó, tudományosan valótlan, történelmileg valótlan és hibás gondolatmeneten alapuló szempontokra. Bizonyítja ezt, hogy mi vagyunk az elsők, akiket halálra ítélnek ezért a bűnért. Miközben háborús bűnösök szabadok, elítélt hazaárulók életben vannak, és a gyilkosságnál is szörnyűbb bűnnel terhelt Ruth Greenglass szabad...


Ilyen ábrák voltak hivatottak segíteni a fiatalokat megérteni a világ müködését:
 


A történet rendkívül érdekes a mai olvasó számára, jól tükrözi a doktriner gondolkodás és összeesküvés-elméletek iránti fogékonyság rugóit és elemeit... Rosenbergék makacs kitartása - immár a tények ismeretében - csak azzal magyarázható, hogy a pör köré szervezett propagandakampány hatékonyságát próbálták emelni. Akár életük árán is...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x