Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-03   578  
0
V máji sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Karla Marxa (1818.05.05 – 1883.03.14), ktorý bol donedávna velikánom dejín a navýznamnejším mysliteľom ľudstva. Žiaľ plody jeho mysle vzklíčili predčasne a jeho nasledovníci čo to poopraviac v teórii  vyvolávali revolúcie v zaostalých krajinách, kde budovali beztriedne spoločnosti vo forme despotických vražedných režimov.  

Dielo Karla Marxa je rozsiahle a jeho povinné štúdium bolo jedným z bizarných čŕt komunistických režimov, ktoré sa ním prikrývali. Masy študentov i dospelých sa učili formulky z politekonómie a čítali polemické traktáty bez šance ale i snahy porozumieť čítanému. Koniec koncov k víťazstvu komunizmu mala viesť násilná revolúcia a nie filozofické polemiky. Nejaké medzery vo vzdelaní nemohli byť na závadu tam, kde - podľa Marxa - bolo úlohou nie porozumieť dejinám, ale meniť ich...

Marxovo dielo vychádzalo v Sovietskom Zväze v masových nákladoch a plnilo ideologickú funkcu pri manipulácii spoločenského vedomia. Vyšli dva súborné vydania a niekoľko menších dvoj-trojzväzkových edícií. Samostatne vychádzal Kapitál, čo je jediné dielo,  ktoré niekto číta v Rusku aj v súčasnosti a tiež jediné, ktoré bolo znovu vydané aj po roku 1990. Pamätníci sa aj čudovali ako mohlo narásť na 4 zväzky - dôvodom bolo, že šlo o preklad moderných západných reedícií s oveľa bohatším poznámkovým aparátom než pôvodné ruskojazyčné vydanie.

50-dielne 2. vydanie Zobraných spisov Marxa a Engelsa vychádzalo v Sov. Zväze v rokoch 1955—1981 a je dodnes najúplnejším súborom prác zakladateľov marxizmu. Od roku 1975 v spolupráci vydavateľstiev Progress Publishers, Lawrence and Wishart a International Publishers aj anglickojazyčná edícia pôvodne sponzorovaná Sovietmi. Posledný 50. diel vyšiel v roku 2004.


V priloženej chronológii sme spracovali korešpondenciu, ktorá tvorí významnú časť zobraných spisov. Ide o súbor 4.521 listov Marxa, Englesa a niekoľkých najbližších spolupracovníkov a rodinných príslušníkov. Listy sú pozbierané z oboch spomínaných vydaní ako aj z vydania raných prác Marxa a Engelsa z rokov 1835-1844, ktoré vyšlo v Moskve v roku 1956.
 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x