Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  18-06-05   1,082  
0
Posledným  májovým dňom  skončila celoslovenská kampaň Do práce na bicykli 2018. Ciele organizátori kampane definujú takto: „Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce“ (kópia zo stránky DPNB 2018, zvýraznené MV).  


Prvým predpokladom aby sa ciele kampane DPNB preniesli do praxe je podpora samosprávy – ale nie len prihlásenie sa do kampane a slovné deklarovanie podpory jedenkrát ročne štyri roky po sebe. Podpora znamená vytváranie podmienok a k tomu sa v Nových Zámkoch MsÚ stavia stále úplne pasívne a bez záujmu. V meste nemáme žiadnu cyklotrasu, žiadna v posledných rokoch nebola vybudovaná a ak prichádza k novej výstavbe s cyklotrasami sa neuvažuje - na ulici S.H. Vajanského  prišlo po predaji mestského pozemku k výstavbe obchodného centra a k úprave komunikácie - pri návrhu úpravy cestnej komunikácie a pri jej realizácii tu mohol byť zakomponovaný aj menší úsek cyklotrasy ktorá by bola postupne v osi sídliska predlžovaná, no nestalo sa. Podľa mňa sa nad tým ani nijak neuvažovalo. V meste, hlavne v centre, prebieha rozsiahla rekonštrukcia komunikácií. Okrem obnovy povrchu neprichádza k žiadnej zmene dopravného riešenia (organizácia dopravy, značenie) v prospech cyklo-dopravy.  A to je chyba pretože len vytvorenie bezpečných cyklotrás môže ľudí presvedčiť  k presadnutiu z áut na bicykle. Skopírovanie starého a prežitého dizajnu k zmene a k zvýhodneniu nemotorových spôsobov pohybu mestom nepomôže.
 

Žijeme tu, rovnako ako v mnohých iných slovenských mestách, v mestskom priestore vyvíjajúcom sa bez plánu a cieľa. Väčšina mestských komunikácií je preťažených osobnými autami a neverím že človek zvyknutý pohybovať sa mestom ako vodič auta je schopný presadnúť na bicykel a pohybovať sa ulicami po úzkej krajnici, často v tesnom koridore vytvorenom líniou zaparkovaných áut po pravej ruke a tesne prechádzajúcimi autami po ľavej.  Je to nepríjemné, je to pocitovo trochu nebezpečné.

Dve či tri udalosti ma viedli k napísaniu tohto článku:

1.) mám kolegu čo sa mestom pohybuje bicyklom vždy - nielen v máji počas kampane Do práce na bicykli, ktorý sa koncom mája rozhodol prestať si zapisovať evidenciu najazdených kilometrov. Dôvod? Zdá sa mu to zbytočné v meste kde podpora samosprávy znamená prihlásenie sa do kampane a možno návšteva plus prázdne slová nejakého zástupcu MsÚ. Jen to jeho osobný protest.  Namiesto očakávaného výsledku je na konci znechutenie nad stagnáciou.

 2.) sedel som na terase podniku v centre mesta, vo vnútri firemný večierok kolektívu pracujúceho na konci Nitrianskej ulice na ktorom jedna zo žien vyhrala elegantný mestský bicykel. Nedalo mi nespýtať sa či ho bude používať? Odpoveď bola že nie, „....v žiadnom prípade! To mám jazdiť po Nitrianskej ulici? Nechať sa zraziť?....“, povedala výherkyňa bývajúce niekde v lokalite sídliska Juh. Takže zo sídliska jazdí denne na koniec Nitrianskej autom, dva kilometre možno. Mestom len autom. Rovnako ako stovky iných ľudí. To sú tie zápchy v meste – ľudia idúci do cieľa vzdialeného 2-3-4 kilometre zásadne autom. Každý jedným samozrejme, lebo tak to je „praktické“. Aby sme sa rozumeli, sú určite ľudia pre ktorých je potrebné pohybovať sa mestom  autom. A potom sú takí čo by možno aj zmenili dopravný prostriedok – ale neurobia to pretože sa necítia bezpečne mimo karosérie auta.

3.) táto vec mi príde trochu smiešna, trochu smutná, ale úplne presne popisujúca stav pohľadu na cyklodopravu v meste, postoj Novozámčanov a situáciu v meste - rodina býva na sídlisku, pochopiteľne vlastní a používa osobné auto, možno dve, možno denne, má aj bicykle, štyri - mama, otec a dve deti. Bicykle sú v garáži na druhej strane mesta a keď je voľný čas, zvyčajne večer či cez víkend, sa celá rodina odvezie autom do garáže kde vymení auto za bicykle a povozí sa pokojným  mestom .  Potom bicykle do garáže, rodina do auta a späť domov. Ani náhodou sa im nesmejem. Úplne ich chápem. Bicykle v mnohých panelákoch proste nie je kam dať. V skutočnosti ani auto/autá pred panelákmi už nie je kam dať. Ale tie sme si zvykli dať hocikam na úkor mnohých iných potrebných funkcií priestoru a tak sa „miesto“, zatiaľ, nájde. Navyše v porovnaní s autom je bicykel veľmi jednoduché ukradnúť. Z pohľadu cieľov a zmyslu kampane Do práce na bicykli je ale dôležité, že bicykel nie je v prvom rade športové náradie, je to hlavne veľmi hodnotný dopravný prostriedok - obzvlášť v meste a na kratšie vzdialenosti, čo je prípad nášho mesta. Bicykel môže byť tiež mocným nástroj zmeny mesta smerom k lepšiemu priestoru pre život jeho obyvateľov.

Aj keď to bude asi naivné, stále si myslím že úlohou mestskej samosprávy je plánovať budúcnosť mesta s ohľadom na verejný prospech a nie na individuálne preferencie. Preto treba vytvárať podmienky pre všetky druhy dopravy, v prvom rade ale pre tie ktoré sú mestu prospešné (pešo, cyklo, verejná doprava).

Takže, či sa to niekomu páči alebo nie, bez ohľadu na momentálnu náladu a osobné preferencie, je  v meste čo najskôr potrebné:
-    Vytvárať  podmienky pre nemotorovú dopravu – teda budovať bezpečné cyklotrasy naprieč celým mestom
-    Ak prichádza k rekonštrukcii mestskej komunikácie vždy uvažovať aj s možnosťou vytvorenia (vyznačenia) cyklotrasy – a ak to je možné pristúpiť k jej vybudovaniu
-    Vytvoriť a do praxe uviesť nejakú funkčnú formu parkovacej politiky pre mesto (hlavne centrum, obytné a dopravne zaťažené zóny) vrátane regulácie prístupu a možnosti parkovania v určitých častiach mesta
 Pomôcť by mohli aj iné kroky:
-    Zmena dopravnej organizácie okruhu okolo centra (CMZ) - jeden z pruhov pre motorové vozidlá premeniť na okružnú cyklo-cestu, z nej postupne vytvárať bezpečné trasy do ostatných častí mesta
-    Parkovacie domy asi v NZ stavať nebudeme tak skoro, ale možno by nebolo od veci uvažovať na výstavbou jednoduchých parkovacích  prístreškov pre  bicykle na sídliskách - ako ďalší prvok podpory  cyklodopravy zo strany Mesta
-    Mne osobne sa páči predstava predĺženia pešej zóny, s možnosťou obojsmerného prejazdu pre ľudí na bicykloch, popred gymnázium alebo nejaká iná forma premeny ulice M. R. Štefánika z parkoviska na mestskú ulicu (možno na začiatok odstránením jednej parkovacej línie na okraji cesty (vo vzdialenosti pár minút chôdze máme parkovisko na Podzámskej ulici a parkoviská na bývalých baštách).

Ako vo svojej  knihe o plánovaní mesta výstižne a múdro napísal Matúš Vallo (Plán Bratislava):  „Pomoc používateľom áut v Bratislave môže prísť so zvýšením kvality iných druhov dopravy“ – celkom iste platí rovnaký postup aj pre naše mesto.
 
V Nových Zámkoch sa do akcie v tomto roku zapojilo 128 ľudí v 40 firemných tímoch, v roku 2017 to bolo 112 ľudí v 33 tímoch. Mesto Nové Zámky bolo do kampane prihlásené aj v rokoch 2016-15. Možno niekto povie že nejde o veľký počet ľudí a záujem je teda nízky - skúste si ale všimnúť koľko ľudí sa mestom pohybuje bicyklom popoludní a hlavne cez víkend! V každej krajine v ktorej sa mestá rozhodli zvýšiť prioritu bicykla v mestskej doprave prišlo k nárastu jeho používania. Ľudia sú všade rovnakí – určite by to zabralo aj v Nových Zámkoch.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi kampane DPNB bola v tomto roku organizátormi ponúknutá možnosť vyznačiť v mape trasu používanú na ceste do práce a z práce. Získané dáta budú k dispozícii mestskej samospráve ktorá ich bude môcť používať ako podklad pre prípadné plánovanie budovanie komunikácii pre ľudí na bicykloch.
A takto to vyzerá cestou z práce domov mojím pohľadom (ufff, aj lepšie by mohlo byť!):
     
Martin Vyžinkár, 5. jún 2018
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x