Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-13   889  
0
Dejiny treba brať ako sú, sú to jediné dejiny ktoré máme. V našom prípade vymyslené. Apologéti Československa sa neriadia Giordanom Brunom a po prvom zle zapnutom gombíku starostlivo zapínajú i všetky ostatné. Občas vystrúhajú nevídané kúsky - nový americký veľvyslanec hovorí o rodnom liste ČSR napísanom v Amerike. Nejedného zástancu svojstojnosti by to mohlo pobúriť... ale o Balkáne sa vždy rozhodovalo v západných metropolách... a v r. 1918 išlo práve a balkanizáciu strednej Európy. O deštrukciu mnohonárodnostnej monarchie a vovlečenie regiónu do svárov, zmätkov a úpadku. Aby už nikdy nemohol vystupovať ako samostatný mocenský faktor. "Slováci nikdy tak neprosperovali ako teraz" tvrdí diplomat, čo je číre klamstvo - stačí si porovnať HDP voči rakúskemu v r. 1918 a dnes.  


Za obzvlášť hlúpy a považujeme text o tom, že americkí Slováci v r. 1918 "ukazujú moc obyčajných ľudí, ktorí môžu vziať svoj politický osud do vlastných rúk."

Podľa nás skôr ukazujú, ako môžu margináli v cudzích službách založiť štát, terorom, rabovkou, korupciou a propagandou zničiť občiansku spoločnosť a zotročiť ľudí, aby tí už nikdy neboli schopní vziať moc do rúk a rozhodovať o svojom osude. V dobe vlakov zadarmo, sociálnych balíčkov a neúčinných masových protestov proti mafiánskemu štátu by sa p. Sterling mohol zamyslieť, čo je originálna československá tradícia a čo pokusom vymaniť sa z nej...

Pravda nie všetci diplomati sú chválenkári. Napr. maďarský konzul v Bratislave Géza Farkas v marci 2011 v rozhovore pre maďarskojazyčný portál neočakávane povedal, že najväčším problémom Slovenska je jeho virtuálna história. G. Farkaš bol obratom z funkcie odvolaný. Zomrel 18. októbra 2015 vo veku nedožitých 63 rokov…

Kritický voči Československu bol aj historik Josef Kalvoda (1923-1999). Žijúc v emigrácii napísal azda najlepšiu knihu o vzniku tohoto lumpen-štátu "Genese Československa".  Predpokladal, že s knihou doma narazí a nemýlil sa: "Odmytologizovat Masaryka a Beneše je nesnadné, poněvadž je zde stále ještě mnoho Masarykových peněz, z nichž jsou vypláceny subvence lidem, kteří ho oslavují" mienil.


Paradoxne najväčśími apologétmi ČSR sú presvedčení demokrati, ľudia láskaví a empatickí, ktorí sú ale existenčne závislí od štátnych peňazí. Cítia naliehavú potrebu stavať na demokratickej tradícii a jediná ktorá je poruke je legeda o demokratickom Československu, zosmolená za 100 rokov prácou historikov vo mzde. Je zaujímavé ako presvedčený demokrat Martin Bútora vôbec nezaregistroval krajne nedemokratický spôsob vzniku RČS ústavu prijatú  nikým nevoleným Revolučním národnín shromáždením a prekreslením volebných obvodov pred voľbami. Vari v tých pôvodných-historických by československá demokracia zrejme  nefungovala dosť dobre?

Česká a slovenská historiografia si nevšimla masový odpor voči vzniku tohoto štátu, demonštrácie, generálny štrajk, štatárium, teror a streľbu do protestujúcich. Lepšie to pochopíme, ak si prečítame slová historika D. Kováča rieknuté v nestráženej chvíľke na stretnutí verejnosti s pracovníkmi HÚ SAV v januári 2012: Pokiaľ ide o to, čo sme už doteraz publikovali, je veľmi zaujímavé, že keď sme veľmi podrobne po regiónoch sledovali, čo sa na Slovensku dialo, tak sme nabúrali jeden mýtus. Mýtus bol o tom, že keď vzniklo ČSR všetci Slováci boli za, pretože to bolo oslobodenie od maďarského útlaku a získanie národnej slobody. Pokliaľ sme robili výskum na základe toho, čo jeden národovec písal druhému, z ich korešpondenxcie to vyzaeralo, že je to tak. Pokiaľ ideme do regiónov, zistíme, že je to mýtus a vôbec to nebolo tak. Slováci až za prvej republiky prešli národnou agitáciou, a mnohí Slováci mali nostalgiu za Uhorskom, lebo to bola ich vlasť. V tom ich vychovávali a treba si uvedomiť, že my všetci sme produktom nejakej výchovy...

To všetko si nezaškodí pripomenúť, keď budeme s napätím čítať Bútorov denníček o tajomstve posledného odkazu T.G. Masaryka. "Či len nejde o nejaké citlivé rodinné tajomstvo?" pýta sa Martin Bútora, v službe demokracie. V dobe, keď celý jeden akademický ústav v Čechách rieši rébus, ako "vyprať" správy o pôvode prezidenta-osloboditeľa, mieste jeho narodenia, veku rodičov, dátume ich sobáša, o materinskom jazyku presidenta-osloboditeľa, osudoch súrodencov a dcér... o charaktere ním založeného  štátu. Prakticky samé klamstvá, samé "citlivé rodinné tajomstvá",  kam sa človek nepozrie...

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x