Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-26   588  
0
V minulom roku v Tvrdošovciach pamätníci spomínali na traumatizujúce obdobie etnických čistiek na južnom Slovensku v rokoch 1945-1948. Úsilím občianskeho združenia Lucerna bola organizovaná spomienková akcia a výstava a pri tejto príležitosti bola nákladom autora vydaná i dvojjazyčná publikácia venovaná peripetám Maďarov na Slovensku - vyvážaniu na otrockú prácu do Čiech, deportáciám do Maďarska v rámci tzv. výmeny obyvateľstva a ich násilnému poslovenčovaniu - tzv. reslovakizácii. Silnou stránkou knihy sú autentické spomienky Tvrdošovčanov na prežité útrapy a materiál, zozbieraný z rôznych zdrojov.  

Naopak, autorovi sa už tradične (písali sme napr. tu) neveľmi darí formulovať jasné a zrozumiteľné posolstvá. Správa ktorú podáva o organizovanom násilí je rozkolísaná nielen terminologicky, ale evidentne i názorovo a hodnotovo. Nedarí sa urobiť si jasno v pojmoch - deportácie sa pletú s migráciami a spomína sa aj akési dobrovoľné vysťahovanie  (zrejme keď ľudia utekali cez hranice pred deportáciami do Čiech). V texte sa tu i tam mihnú dobové propagandistické floskuly, ako keby tie mohli niečo ozrejmiť, ako keby ani nešlo o integrálnu súčasť zločinnej politiky čsl. režimu.
 
Autor sa domnieva, že "dejiny ľudstva sú úzko spojené aj s násilnými presunmi obyvateľstva, jeho vysídľovaním a vyháňaním". Čo je veľmi zvláštne konštatovanie, lebo v 1000-ročnej histórii uhorského štátu si na nič podobné nespomíname. Naopak, podobnú prax zotročenia a disponovania obyvateľmi aj s ich majetkom  by sme našli v predkresťanskej dobe, kde ich ale autor nehľadal...

V takomto rozporuplnom kľúči je sprievodný text poňatý, ale asi ani nemôže byť inak v publikácii, ktorá pojednáva o etnických čistkách na Slovensku v r. 1945-49, ale nechce sa zamerať výlučne na utrpenie a príkoria Maďarov. Chce sa zamerať aj na niečo iné, komplexnejšie. Len sa to neveľmi darí. Asi ako v jednej starej sovietskej anekdote onomu trúženikovi zo závodu na výrobu šijacích strojov...
 

Prečítajte si tiež:

2014-01-06   "Ne-občania jednej demokracie. Ako komunistický prevrat zachránil maďarskú menšinu v Československu." Článok K. Gajvoronského na lotyšskom ruskojazyčnom portáli «Вести Сегодня»
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x