Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-07-05   1,194  
0
Týždenník Trend publikoval  nedávno rozsiahly rozhovor s riaditeľom termálneho kúpaliska v Podhájskej Jozefom Barcajom, ktorý je v Nových Zámkoch známy svojim čestným občianstvom získaným od priateľa primátora Kleina a rekonštrukciou kaplnky v susedstve domu priateľa primátora Kleina. V článku sa predstaví ako manažér najúspešnejšieho pôvodného projektu v okrese, ktorého tajomstvo však nespočíva v nejakých výnimočných manažérskych zručnostiach, ale v elementárnej poctivosti. Podnik je naďalej vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska lebo funkcionári samosprávy tejto obce nezobchodovali cenné aktíva do vlastného vrecka spôsobom obvyklým v Nových Zámkoch. Tržby kúpeľov sa za posledných 10 rokov zdvojnásobili na súčasných 6,6 mil. Eur pri stabilnom zisku okolo 1 mil. Eur ročne...  
 
Prečítajte si tiež:
 
2018-05-13   Podivná rekonštrukcia starého cintorína na Slovenskej ulici
2016-05-02   Po korešpondenčnom zasadaní nasleduje zastupiteľstvo v bazéne...
2012-07-29   Nové Zámky - "čierna diera" na turistickej mape regiónu / Érsekújvár - egy "fekete lyuk" a régió idegenforgalmi térképén
2011-12-17   Termálny vrt v Nových Zámkoch by stál cca 10-25 mil. Sk / Termálkutat fúrni Érsekújvárban 10-15 millió koronába kerülne
2011-11-29   "Vŕtali ďalej a v jedno popoludnie, keď som bol vo vinici, vidím ako z vrtu ide gejzír vody a para do výšky päťdesiat metrov... Vyhrali sme to!" Zo spomienok býv. prvého tajomníka A. Čubu na zrod termálneho prameňa v Podhájskej
2010-10-30   Kniha týždňa: Albert Čuba, Spoveď. Býv. prvý tajomník OV KSS spomína / A volt járási első titkár visszaemlékezései
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x