Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-07-10   756  
0
Keď sa pred dvomi týždňami na prednáške k 100. výročiu vzniku Československa prof. Roman Holec len tak akoby mimochodom zmienil o tom, že demokratická ČSR musela žiaľ vzniknúť krajne nedemokratickým spôsobom, lebo v prípade plebiscitu by obyvatelia Slovenska vo veľkej väčšine optovali pre Uhorsko, v sále nastal mierny šum. Ako to?! Vari si vyvrcholenie emancipačných snáh a vyslobodenie spod tisícročného jarma niekto vymyslel?! Dnes si priblížime čítanky z 20-tych rokov pre stredné školy od Alberta Pražáka, rektora bratislavskej univerzity a významného historika. Z týchto učebníc sa učili slovenskí študenti svojej novej identite...  

Stredoškolské čítanky boli dôsledne česko-slovenské, keďže autor stále dúfal presadiť češtinu aspoň ako jazyk vedy a kultúry. Množstvo článkov popularizujúcich protestantizmus a slovenskí autori - takmer výlučne evanjelici a. v. - mali pomôcť vymaniť mladú slovenskú inteligenciu z područia katolíckeho kléru. Študenti si mali osvojiť svoju novú národnú identitu, rozpamätať sa na roky otroctva a dávne krivdy ktoré sa nikdy nestali, nadobudnúť nedôveru voči iným etnikám a osvojiť si všeslovanskú myšlienku.

Za monarchie bolo nemysliteľné, aby štát cielene štval svoje národnosti proti sebe, aby do nich vštepoval zášť a nenávisť voči spoluobčanom, aby ich delil na štátotvorných a neštátotvorných, vedome ich odcudzoval a sváril. Žiaľ v demokratickom Československu to bola realita od prvých dní vzniku štátu a dnes si ukážeme, ako k tejto balkanizačnej misii prispel prof. Pražák svojimi toxickými čítankami pre stredné školy.
 
 
  

 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x