Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-07-13   1,160  
0
Niežeby primátor alebo niektorý z prítomných funkcionárov či poslancov boli fanúšikmi woodoo, ale kto by sa nesolidarizoval s vystrašenými obyvateľmi úprimne sa obávajúcimi o svoje životné prostredie, navyše ak ich sám vystrašil. Má len p. Milan Lukačovský - predseda petičného výboru šťastie, zmyslí si zvolať protestný míting a radnica mu hneď poskytne priestory a ešte ho aj prídu podporiť tie najrešpektovanejšie persóny. Lebo téma spaľovne je vskutku vážna - pravda nie až tak veľmi, aby tieto persóny konali vo vlastnom mene z úradnej moci, to nie, oni skôr rozpaľujú vášne máloinformovaného publika...  


Možno by bolo vhodné, aby sa včerajší účastníci verejného zhromaždenia - p. primátor a poslanci L. Štefánik, M. Malperová, A. Rošková, K. Hozlárová, R. Schwarz, M. Prešinský, Tóth a B. Bóna - prestali schovávať za nejaký petičný výbor (ostatne ako si oni vážia petičné výbory to sme už v minulosti zakúsili a vidíme to aj teraz pri petícii trhovníkov, ktorých do zasadačky MsÚ akosi nikto nepozýva)  a sformulovali konečne nejaké vlastné stanovisko o tom, čo je na chystanej investícii zlé. Lebo - čuduj sa svete - nič také - napriek celému mediálnemu ošiaľu, zatiaľ vôbec nevzniklo...

A pristavme sa aj pri forme, ako sa celý mediálny ošiaľ rozkrúca. Predseda petičného výboru si zvolil nasledovnú formu odpovede na mimosúdnu výzvu, ktorú obdržal od fy Wastech s.r.o.:
 
 
„Ako predsedovi petičného výboru a zároveň zástupcovi na zastupovanie petičného výboru mi bola doručená Vaša mimosúdna výzva na zdržanie sa zásahov do dobrej povesti právnickej osoby a odstránenie negatívnych následkov zásahu do dobrej povesti právnickej osoby. 
Vo Vašej výzve ste uviedli, že touto cestou ma Vaša spoločnosť Wastech, s.r.o. vyzýva v rámci mimosúdneho konania o dobrovoľné zdržanie sa do zásahov do dobrej povesti Vašej spoločnosti a zároveň o odstránenie následkov zásahu do dobrej povesti Vašej spoločnosti. Ďalej ste uviedli, že informácie uvádzané v petícii sú nepravdivé, skreslené, použité slová, ktoré hrajú negatívne na emócie obyvateľov v snahe docieliť získanie podpisov od obyvateľov mesta Nové Zámky. Podľa Vášho názoru dôvody uvádzané v petícii, pre ktoré žiadame podporu obyvateľov mesta Nové Zámky, sa nezakladajú na pravde, sú to nepravdivé tvrdenia, nepravdivé informácie, ktoré úmyselne rozširujeme medzi obyvateľmi mesta Nové Zámky a naším konaním podľa Vás dochádza k šíreniu nepravdivej poplašnej správy, pričom takéto konanie je definované v § 361 ods. 1 a 2 Trestného zákona ako trestný čin šírenia poplašnej správy. Zároveň vo svojej výzve žiadate o ospravedlnenie za nepravdivé a zavádzajúce informácie a tvrdenia uvedené v dôvodoch nesúhlasu v Petícii proti zámeru vybudovania zariadenia na Termické zhodnocovanie ostatných odpadov v Nových Zámkoch. 
K Vašej výzve a žiadosti o ospravedlnenie Vám oznamujem nasledovné:
V petícii proti zámeru vybudovania zariadenia na Termické zhodnocovanie ostatných odpadov v Nových Zámkoch sme spolu s občanmi podporujúcimi túto petíciu vyjadrili svoj názor, že nesúhlasíme s týmto zámerom a podľa nášho názoru ho považujeme za dôvod nielen  zhoršenia životného prostredia, ale aj zvýšenia škodlivých emisií s dosahom na celé mesto, zvýšeného dopravného zaťaženia kruhového objazdu na Slovenskej ulici, znehodnotenia životného prostredia zvýšeným skladovaním a manipuláciou nebezpečného odpadu s možnosťou roznášania infekcie túlavými mačkami a hlodavcami, hlukom, prašnosťou, zhoršenia komfortného bývania obyvateľov v priľahlých uliciach ako aj v celom meste, ale i v prípade havárie aj za priame ohrozenie spodných vôd a bezpečnosti obyvateľov Nových Zámkov. 
V celom znení podanej petície sa meno Vašej spoločnosti nespomína a táto petícia nie je proti Vašej spoločnosti zameraná. Naša petícia smeruje proti zámeru vybudovania tohto zariadenia ako takého, proti technológii zhodnocovania ostatných odpadov, proti vplyvu a dôsledkom činnosti tohto zhodnocovania odpadov a celého zariadenia na životné prostredie. V žiadnom prípade petícia nebola zameraná proti konkrétnej firme alebo spoločnosti. Svoj názor proti vybudovaniu tohto zariadenia sme vyjadrili bez ohľadu na to, aká firma alebo spoločnosť toto zariadenie chce v meste Nové Zámky vybudovať. 
Vyjadrením tohto nášho názoru a žiadosti príslušných štátnych a samosprávnych orgánov o nesúhlasné stanovisko k zámeru vybudovania zariadenia na Termické zhodnocovanie ostatných odpadov nemôže dochádzať k šíreniu nepravdivej poplašnej správy, ako aj nepravdivých tvrdení a nepravdivých informácií.
Z dôvodu objasnenia sporných názorov si dovoľujeme zvolať na deň 12. 07. 2018 o 17.00 hodine v zasadačke Mestského úradu Nové Zámky na I. poschodí verejné zhromaždenie členov petičného výboru a obyvateľov podporujúcich petíciu za účelom prerokovania Vašich požiadaviek a ďalších informácií súvisiacich s podanou petíciou. Som presvedčený, že sa tohto zhromaždenia zúčastníte a využijete priestor na diskusiu nielen so zástupcami petičného výboru.“
Milan Lukačovský, predseda petičného výboru

 

No dokázali by ste omietnuť takúto dobrosrdečnú pozvánku na dialóg?! Pravda, ak M. Lukačovský naozaj koná na základe žiadosti príslušných samosprávnych orgánov o nesúhlasné stanovisko k zámeru vybudovania zariadenia na Termické zhodnocovanie ostatných odpadov potom je jeho postup pochopiteľný a woodoo bude pokračovať až do novembrových volieb...
 
 

 

Písali sme tiež k téme:

2018-05-20   Mestský úrad veľmi nezvyčajne rozpaľuje vášne vo veci pripravovanej investície na spracovanie odpadov v areáli nemocnice. Ako si vysvetliť strašenie ľudí dioxínom?
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x