Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-08-01   1,551  
0
Dnešné zastupiteľstvo bolo zvolané neplánovane kvôli schvaľovaniu volebných obvodov na novembrové komunálne voľby, dominovali však iné temy: apely aktérov kauzy Holotovho domu, situácia s futbalovým klubom, bezdomovci ocikávajúci lavičky na námestí a ospravedlnenie sa JUDr. Valenta za nepravdivé tvrdenia v súvislosti s tržnicou.  


V úvodnej časti vystúpil p. Attila Süll, ktorý je jedným z neúspešných dražiteľov Holotovho domu, opísal peripetie prípadu a vyzval poslancov na mimosúdne urovnanie - vyplatenie 600 tisícovej istiny pri odpustení úrokov v podobnej výške. Poslanci ponuku odmietli - reálne sa obávajú, že s rovnakou pohľadávkou uspeje i firma SQUAM TRADE SE a mesto by za svoje dávne hriechy platilo dvojmo (práve tento vývoj sme očakávali - článok tu...)

Vypuklo sa prejavil i konflikt záujmov u posl. K. Forróa, ktorý je druhým z neúspešných dražiteľov a ktorý si rovno navrhol uznesenie vo vlastnej veci, nenašiel však dostatok podporných hlasov. Odznela i zaujímavá replika jednej z poslankýň adresovaná poškodeným "Kde ste boli doteraz?" a presne to by sme sa chceli spýtať p.poslankyne aj my - kde bola ona doteraz? Prečo neriešila kauzu dražby Holovho domu z vlastnej iniciatívy? A prečo nerieši všetky ostatné chronické nešváry okolo seba? Zabudla vari, že stále platí lúpežná  zmluva s Brantnerom ktorá ročne odčerpáva milión Eur navyše a kvôli ktorej umiera naše mesto? Nevšimla si vari trvalé porušovanie zákona tým, že zastupiteľstvo zasadá vo svojej kutici s vylúčením verejnosti? Nevšimla si vari že dve tretiny jej ctených kolegov poslancov kšeftujú s mandátmi a predávajú ich aktuálnemu primátorovi za fleky v mestských podnikoch, dotácie, pôžitky rodinným príslušníkom? Vari sú slobodní vo svojom rozhodovaní ako ukladá zákon?
Toľko k téme Holotovho domu a k pani poslankyni - túto malú odbočku sme si dovolili len z príležitosti, že podľa našich informácií už nebude ďalej kandidovať do MsZ a nezaškodí ak pri záverečnom bilancovaní spočíta, čo všetko pre svoje mesto za toľké roky neurobila...

Po kauze Holotovho domu sa na základe poslaneckej otázky I. Katonu neplánovane dostala na pretras téma Futbalového klubu mesta. Ako z v nadpise citovaného výroku p. primátora vyplýva, problém už prakticky vyriešil. Neprezradil síce, kto sedí v Správnej rade FKM ("Správna rada zasadá v zložení v akom zasadá"), dozvedeli sme sa však že nový štatutár FMK sa volá Július Varga a ďalší členovia vedenia sú pp. Marek Kothaj, Alexander Laki a Barnabáš Ferency. Anonymná správna rada vyriešila aj finančné problémy klubu - konkrétne sme sa nedozvedeli ako, ale domnievame sa, že príspevkami mestských podnikov, v ktorých p. primátor hospodári bez toho, aby mu do toho niekto kibicoval...

Jediná skutočne pozitívna správa ohľadom FKM je, že správu štadióna preberá mesto späť do vlastných rúk prostredníctvom príspevkovej organizácie Novovital za účelom riadneho udržiavania objektu. Konečne!

Odzneli aj správy o alarmujúcich pomeroch na lavičkách okolo františkánskeho kláštora, kde sa usalašili bezdomovci, ktorí ich ocikávajú. Primátor vidí riešenie v asistencii mestskej polície, viceprimátor v tom, aby "BEZDOMOVCI ASPOŇ ODIŠLI ODTIAĽ" a my sa len potichu pýtame KAM BY MALI ODÍSŤ?! Lebo ako sa mesto demonštratívne nestaralo o svojich najbiedneších obyvateľov v Piši-ére, tak ich ignoruje aj teraz...
Kde sú už časy, keď ich primátor hostil na vianočnej kapustnici?!

Zlatým klincom programu bolo rituálne ospravedlňovanie sa konateľa Brantnera posl. Valenta za svoje slová na minulom zastupiteľstve o tom, že počas provizória s rekonštruovaným trhoviskom "trhovníci neplatili ani cent". P. poslanec upresnil, že síce platili, ale za niečo úplne iné - za poplatky hygiene, prenájom amfiteátra a ešte za to, aby mohol Brantner doplatiť zvyšok. Opäť zabruslil na tenký ľad čísiel - vraj náklady Brantnera činili 1,136 Eur z čoho sa na poplatkoch od trhovníkov vyzbieralo iba 235 Eur...

V šume iných tém bolo nenápadne schválené osadenie "Informačnej tabule o stĺpe hrdinov pri kaplnke sv. Anny na náklady a riziko OZ Za troma mostami" - ďalšej iniciatíve dopleteného dedka známeho z kauzy legionárskeho pamätníka na hroboch obetí 1. sv. vojny - písali sme tu... Raz darmo, umierajúce mesto ponúka veľký priestor pre rôznych excentrikov, vtákov turulov a iných vtákov...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x