Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-08-05   864  
0
Friško Kisalföld 3/2018O Klastri regionálneho rozvoja - západné Slovensko ste určite nechyrovali. Pritom existuje už dva roky, keď vznikol premenovaním Klastra cestovného ruchu - západné Slovensko, o ktorom ste ale zrejme tiež nepočuli... Koncom júna sa Klaster zviditeľnil správou, že ho opúšťa Trnavské VÚC, ktoré ho svojho času spolu s Mestom Galanta spoluzakladalo. Vzápätí svoje členstvo ukončila i Dunajská Streda. Na stopy Klastra môžete naďabiť aj na novozámockej pošte, kde na svojho čtateľa bezprizorne čakajú desiatky kusov aprílového čísla bezplatného maďarskojazyčného mesačníka Friško-Kisalföld...  


Zdá sa že Klaster je súčasťou imitačnej hry, ktorú hráme s EÚ. Brusel chce podporiť regionálny rozvoj, prispieť dotáciami pre regionálne partnerstvá a my sme pripravení takéto partnerstvá imitovať a o peniaze sa uchádzať.

Generálnym riaditeľom Klastra je JUDr. Marek Turanský v rokoch 2006-2014 starosta obce Voderady  a donedávna aj riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja na Úrade TTSK. Zosieťoval organizácie v pôsobnosti VÚC, ktoré tvoria jadro Klastra, uzatvára partnerstvá so samosprávami aj súkromnými firmami a uchádza sa o dotácie. K jeho menu sa viažu i ďalšie štruktúry - Automobilový klaster a Mikroregión 11 Plus.

Z doterajších výsledkov stoja za zmienku mediálne projekty - portál Go West, a bezplatné časopisy mediálneho domu Friško:
 
 
Friško Kisalföld 1/2018 Friško Kisalföld 2/2018 Friško Kisalföld 3/2018 Friško Kisalföld 4/2018 Friško Kisalföld 5/2018

Friško 1/2017 Friško 2/2017 Friško 3/2017 Friško 1/2018 Friško 2/2018

Friško West 1/2018 Friško West 2/2018 Friško West 3/2018 Friško West 4/2018 Friško West 5/2018


V materiáli z decembra 2017 sme sa dočítali o motivácii vydávania týchto tlačovín nasledovné:
 
Pri zrode tohto projektu stál fakt, že celý západoslovenský región bol bez potrebnej marketingovej podpory, ktorá by bola riešená komplexne, pútavým spôsobom a s efektívnym zásahom cieľovej skupiny. V roku 2016 sme založili lokálny časopis, ktorý sme testovali medzi občanmi danej lokality, sledovali sme ich reakcie a potreby. Vďaka týmto poznatkom a partnerstvu s klastrom regionálneho rozvoja – západné slovensko sme spustili projekt, ktorý unikátnym spôsobom rieši otázku marketingu regiónu a ponúkaných produktov či služieb v ňom.

Možno sa pýtate, v čom to je iný nástroj ako ostatné, dnes dostupné na trhu médií.
Unikátnosťou je už samotný fakt verejno-súkromného partnerstva a spôsobu odovzdávania informácií obyvateľom regiónu. Myšlienka je založená na veľmi úzkej spolupráci verejného a súkromného sektora vrátane ich aktérov, ktorí vďaka tejto spolupráci dokážu posilniť náš región. Ak pridáme ešte prepojenie so sociálnymi médiami a živými prenosmi či krátkymi videoprojektmi vytvoríme unikátne riešenie propagácie, ktorá nemá medzi krajinami V4 obdoby a môže byť ukážkovým príkladom propagácie širšieho regiónu.

Spojenie takéhoto obsahu časopisu so spomínanými sociálnymi sieťami, portálom gowest.sk a živými prenosmi cez internet umožňuje súkromnému sektoru cielenejší marketing, a tým aj väčšiu úspešnosť v zásahu čitateľa, čo má za následok silnejší ekonomický rast v regióne. Tento potenciál nebol až doteraz vôbec využitý! Tak pomôžte nám to spolu zmeniť!

Chystáme pre vás dva nové časopisy, ktoré budú v distribúcii od marca 2018. Prvou je friško west, ktorý bude v slovenskom jazyku a bude dostupná v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Trnava, Senica a Galanta - časť. logo nového mesačníka - od marca 2018 Druhým pripravovaným mesačníkom bude friško kisalföld, ktorá bude v maďarskom jazyku a bude dostupná v okresoch Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Šaľa - časť a Galanta časť. logo nového mesačníka - od marca 2018 Tešíme sa na vás čitateľov a veríme, že budete s výsledkom spokojní!


Že vám to stále nedáva zmysel?

Nuž oba klastre spomínané vyššie sú členmi 11-člennej Únie klastrov Slovenska, ktorá na svojej webstránke uvádza tieto aktivity:
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x