Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-08-15   1,680  
0
Na prvý pohľad porovnávať Trnavu s Novými Zámkami nie je dobrý nápad. Prosperujúce mesto spojené s Bratislavou diaľnicou i železnicou, s výkonným priemyslom a veľkými zahraničnými investormi, kým Nové Zámky živoria. Na druhej strane aj v Trnave sú to iba 4 roky, ako sa pomery na radnici znormalizovali a Novozámčania majú rovnako skvelé spojenie do BA. Pozreli sme sa na rozpočty oboch miest na rok 2018 a prekvapujúco sme zistili, že v prepočte na obyvateľa sa nelíšia...  


Dokonca vychádzajú v prospech NZ, ale to súvisí skôr s prefinancovávaním v r. 2018 bytovej výstavby na sídlisku Západ II ako aj s prehnanými očakávaniami na dotácie z Eurofondov.
 
Rozpočtové príjmy na obyvateľa sú zároveň posledným priaznivým číslom z porovnania programových rozpočtov. Už len pohľad na štruktúru programového rozpočtu hovorí o tom, že sme diletanti - za všetky tie roky sme nepochopili načo slúži a ako ho treba zostavovať. Ako keby sme sa snažili skôr poschovávať čo-to, než transparentne ukázať štruktúru výdavkov. Trnava ho prezentuje na 21 riadkoch, nám stačí aj 14... Podobne je to aj so samotnými rozpočtami - trnavský dokument má 48 strán a obsahuje podrobné informácie o tom, načo mesto používa peniaze svojich obyvateľov + zásobník projektov. Nové Zámky si aj tu vystačia s 11 stránkovým elaborátom...
 
Štruktúra programového rozpočtu a spôsob zostavovania rozpočtu by mala byť prvá otázka, ktorú by sme sa mali v Trnave spýtať... Veď nie je hanba sa spýtať, ak niečomu nerozumieme...

Hneď na druhom mieste by sme sa mali spýtať na komunálny odpad - ako je možné, že Trnava zabezpečuje túto službu o 1/3 lacnejšie? Vyzerá to úplne tak, ako keby sme Brantnera rok čo rok preplácali o rovný milión Eur?! Žeby to až doteraz ušlo našej pozornosti?

Na treťom mieste by sa sme sa mohli spýtať kde je tajomstvo štedrého financovania športu a kultúry ktoré si Trnava z nejakého dôvodu môže dovoliť, kým Nové Zámky - z porovnateľného rozpočtu - nie... Žeby to nejako súviselo s tým čo máme poschovávané pod "Plánovanie, manažment a kontrola"? Či by sme nemali menej plánovať, manažovať a kontrolovať a dávať viac peňazí na šport a kultúru a všetko ostatné ?!

A na záver sa môžeme spýtať Bročku na tie igelitky s peniazmi - či je to vôbec mysliteľné odmietnuť ich, či si to ten Watson nevymyslel ako minule jednu tetušku v súvislosti s p. Líviou... Predsa len u nás v Nových Zámkoch je skôr taká obyčaj neodmietať dary dávané s dobrým úmyslom z  úprimného srdca...

A keď už budeme v Trnave, určite sa spýtajme Bročku aj na kaplnku... reku či nechce postaviť nejakú jeho exelencii arcibiskupovi Oroschovi... Nevieme síce zostaviť programový rozpočet, zato máme všelijaké iné know-how a psími výbehmi to zďaleka nekončí...

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x