Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  18-09-05   1,940  
0
Po diskusii s MsP minulý týždeň počas štátneho sviatku & upratovania okraju cesty som sa dostal do stavu že riešenie problému komunikáciou s našou lokálnou samosprávou a lokálnymi zástupcami inštitúcií nie je možne. Oslovil som pár redaktorov televizií a dnes sa v správach RTVS objavila reportáž - je mrzuté takto prezentovať vlastné mesto. o hovorí to o spôsobe správy mesta. Musíme byť predsa citlivý na veci čo sa nás týkaju! Navyše, čakajú nás problémy po sprevádzkovaní mosta  Komárno - Komárom. Náš ležérny prístup "všetko je OK" nám problémy nevyrieši. Sledujte dnešné správy RTVS od 24:03.  


Dobrý deň,

Chcel by som sa Vami podeliť o negatívnu situáciu a problém ktorý už dva roky rastie na južnom okraji  Nových Zámkov a v posledných týždňoch prerastá do stavu v ktorom sa pohyb po Komárňanskej ceste stáva životu nebezpečným.
 
Komárňanská cesta  spája Nové Zámky s mestom Komárno a Štúrovo a zabezpečuje tranzit medzi juhom Slovenska a severnými oblasťami Nitrianskeho kraja.  Ide o dvojprúdovú cestu priamo na okraji mesta. Cestu prechádza okrajom priemyselnej oblasti v ktorej pracuje množstvo obyvateľov mesta a okolitých obcí. Cestu sprevádzajú po oboch stranách chodníky a pomerne široké krajnice – v minulosti po nich mnoho obyvateľov mesta dochádzalo do práca na bicykloch. Niektorí tak robia stále, ale je ich čoraz menej. Trasa popri ceste bola v návrhu trasovania mestských cyklotrás  definovaná ako jedna z najdôležitejších (návrh bol spracovaný  v januári 2015, trasa určená ako prvá časť projektu realizácie mestských cyklotrás, autor: nezávislý projektant a aktivisti v oblasti cyklodopravy).

Na Komárňanskej ceste sa nachádza Colný úrad a s jeho činnosťou súvisí parkovanie ťahačov s návesmi v tejto lokalite. Podstatnou skutočnosťou a jadrom problému je fakt, že objekt Colného úradu nedisponuje takmer žiadnymi  parkovacími plochami. Napriek tomu svojou činnosťou obsluhuje obrovské množstvo áut. Obrovský nepomer medzi dostupnou plochou parkoviska a množstvom obsluhovaných áut má veľmi negatívny vplyv na túto časť mesta.

V posledných týždňoch muselo prísť k nejakej organizačnej zmene v práci Colného úradu. Prejavilo sa to na obrovskom náraste kamiónov parkujúcich na krajniciach, chodníkoch, priechodoch pre chodcov či autobusovej zastávka – v skutočnosti na všetkých dostupných plochách. Šnúra kamiónov lemuje Komárňanskú cestu v dĺžke niekoľko stoviek metrov.

Akoby na reakciu a zásah orgánov štátnej správy nestačili negatíva spojené s divokým parkovaním, lokalitu pred Colným úradom devastuje absencia akéhokoľvek sociálneho zázemia pre vodičov (toalety či smetné koše) – všetko sa väčšinou rieši v priekope sprevádzajúcej cestu. Tu treba poznamenať, že vodiči na okraji Komárňanskej cesty netrávia krátky čas v dĺžke niekoľkých hodín. Mnohí tu stoja pár dní!
  Problém som popísal pred pár mesiacmi na mestskom spravodajskom portály Watson.nz. Uverejnenie článku ale nemalo na riešenie situácie žiadny vplyv. Link na článok s podrobnosťami a históriou problému tu... 

Po dvoch rokoch je chodník na pravej strane cesty (smerom od mesta) úplne zničený kolesami nákladných áut a okraj cesty je na mnohých miestach poškodený, obrubníky sú vylámane pretože nezvládajú zaťaženie nákladnými autami. Podobný osud čaká, v prípade že k riešeniu problému  okamžite nepríde, aj chodník na pravej strane cesty. Znovu upozorním na možnosť využitia chodníka ako základu mestskej cyklotrasy spájajúcej mesto s priemyselnými areálmi v tejto oblasti. Prispelo by sa tým  k zníženiu motorovej dopravy v meste. Realitou je ale opak – čoraz viac ľudí pracujúcich v tejto lokalite prestáva bicykel používať, pretože už ide o zdravie a život.

Na problém už roky upozorňujem Mesto Nové Zámky cez portál Odkaz pre starostu:

24. jún 2016 Prvý podnet na portál Odkaz pre starostu
V tom čase začali ťažké ťahače s návesmi parkovať na chodníku a s tým sa objavili prvé negatívne javy  a celková devastácia prostredia (zničený povrch chodníka, odpad na okraji cesty a v cestnej priekope)

27. december 2017 Druhý podnet na portál Odkaz pre starostu
Ďalší krok v devastácii – zničená autobusová zastávka a dopravné značenie, plus nárast parkujúcich kamiónov

7. marec 2018 Tretí podnet na portál Odkaz pre starostu
Už sa nedalo chodiť denne popri smetisku a tak som časť upratal a vyzval Mesto Nové Zámky na upratanie znečistenej lokality.

15. august 2018 Štvrtý podnet na portál Odkaz pre starostu
Prišlo k poškodeniu nedávno osadenej autobusovej zastávky, plus obrovský nárast parkujúcich nákladných áut.

15. august 2018  Piaty podnet na portál Odkaz pre starostu
Ťahače s návesmi začali parkovať aj na druhej strane cesty, vlastne na krajnici a chodníku. Znovu devastácia povrchu chodníka. Po Komárňanskej ceste je veľmi nebezpečné pohybovať sa pešo alebo na bicykli. Situácia sa zhoršuje každým dňom. Na konci augusta začali autá parkovať na ceste v dvoch radoch: chodník/krajnica a zasahujú už aj do pravého jazdného pruhu.

Problém začal pred dvoma rokmi a odvtedy neustále rastie. Nezdá sa, že niektorá zo zodpovedných inštitúcii samosprávy či štátnej správy (MsÚ Nové Zámky, odbory okresného úradu, VÚC Nitra Mestská polícia Nové Zámky, Policajný zbor SR či Colný úrad) má záujem vložiť energiu do riešenia problému a neudržateľnej situácie na Komárňanskej ceste popri priemyselnej zóne na juhu Nových Zámkov.
   
Preto Vás chcem požiadať o medializáciu problému, ktorá by (snáď) mohla priniesť záujem štátnych inštitúcií, orgánov samosprávy a štátnej správy,  a tým v konečnom dôsledku odštartovala riešenie problému.

Ďakujem. S pozdravom, Martin Vyžinkár, Ing. 4. september 2018
 

Prikladám fotografie z rána 3. septembra 2018:
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x