Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  18-10-30   598  
0
V Nových Zámkoch nemáme žiadne cyklotrasy. Žiadna cyklotrasa, žiadny cyklo-pruh ani žiadna bezpečná od motorovej dopravy oddelená cyklocesta nebola v meste v posledných štyroch rokoch vybudovaná. Nebol podaný žiaden projekt umožňujúci čerpanie fondov na rozvoj cyklodopravy, nebol využitý ani cent z podporných fondov. Pri výstavbe v meste - napríklad nákupného centra na SHV, alebo pri osadzovaní krytov na smetné nádoby sa s cyklotrasami, alebo aspoň s rezervou pre ne, nepočíta.  


Trochu sa hovorí o zlej dopravnej situácii v meste. Trochu sa hovorí o jej riešení – možno obchvat pre riešenie tranzitnej dopravy, možno parkovací dom alebo parkovacie domy pre riešenie problému s parkovaním. Všetko sú to zaujímavé témy a celkom určite na zdroje veľmi náročné riešenia. Nemyslím si, že sa v najbližšej dobe dostaneme v našom meste k ich realizácii. A tiež si nemyslím že po ich realizácii by sa situácia v mestskej doprave nejak zásadne zmenila. Ako pomôže obchvat vedený východným okrajom mesta autám ktoré hneď za mostom cez Nitru odbočujú smerom na vľavo na Nábrežie a ďalej na sídlisko Juh (a tých je pri špičke po tretej popoludní skutočne dosť, možno aj viac ako tých čo pokračujú smerom na SNP a Výpalisko)? Ako pomôže obchvat ranným kolónam áut vychádzajúcich zo sídlisk? Ako pomôže parkovací dom situácii na sídlisku Juh a hlavne situácii v meste keď zaparkované autá opustia svoje (fiktívne) miesta a vyhrnú sa smer železničná stanica?

Možno by mesto potrebovalo získať informácie o skutočnom pohybe áut a ľudí v meste. O tom kam sa ľudia s autami dostanú po opustení ich parkovacích miest na sídliskách. V dnešnej dobe sú dostupné metódy ktorými je možné získať skutočne podrobné údaje o pohybe ľudí. Ak budeme poznať odkiaľ a kam sa ľudia v meste pohybujú, bude možné diskutovať o spôsoboch zlepšenia situácie.

A možno by sa malo mesto venovať osvedčeným spôsobom riešenia dopravných problémov v meste – a to podpore nemotorovej dopravy. Čo keď je to tak, že veľká väčšina obyvateľov mesta sa pohybuje autami prevažne vo vnútri hraníc mesta? Čo keď je to tak, že za iných okolností a za lepších podmienok pre iné druhy pohybu mestom (napríklad na bicykli) by bola časť ľudí teraz preferujúcich pohyb autom ochotná spôsob dopravy mestom zmeniť a presadnúť na bicykle? Možno to pre väčšinu ľudí znie nepredstaviteľne, ale napriek tomu riešenie problému čiastočne spočíva v zmene dopravných návykov obyvateľov mesta. Mestá príjemné na život by nám mali byť inšpiráciou.

V prospech tohto tvrdenia hovorí aj účasť ľudí na mestských cyklojazdách. Mestské cyklojazdy sú v mestách po celom svete spôsobom propagácie používania bicykla ako dopravného prostriedku a tiež jeho oslavou. U nás v Nových Zámkoch je to novinka posledných mesiacov. Prvá cyklojazda sa v meste uskutočnila na jeseň roku 2017 a bola zorganizovaná Erikou Cserepes a Štefanom Pivodom. V krátkom čase túto cyklojazdu, zhodou okolností, nasledovala cyklojazda organizovaná Mestom. Mesto v podobných aktivitách nepokračovalo – raz sa asi zdalo dosť. Erika a Pišta v organizovaní cyklojázd pokračujú a od konca leta už máme za sebou tri: začalo sa nočnou cyklojazdou keď mestom prechádzalo čosi okolo stovky ľudí na osvetlených bicykloch. Nočnú cyklojazdu nasledovala cyklojazda druhá s účasťou cez 130 ľudí rôznych vekových kategórií od malých detí až po ľudí zrelého a vyššieho veku. A poslednou bola cyklojazda v chladnejšom počasí v rámci Európskeho týždňa mobility s krátkou diskusiou na Hlavnom námestí na tému bicykel a naše mesto.

 

Erika a Štefan, organizátori mestských cyklojázd
 A cyklojazdám v Nových Zámkoch stále nie je koniec. V čase písania tohoto článku (28.10.) sa plánuje ďalšia na 30.októbra – začína sa už tradične pri Bernolákovom parku na konci Pribinovej ulice o 16:00.

Nakoľko sa tejto cyklojazdy nemôžem zúčastniť (čo ma nesmierne mrzí), prešiel som sa mestom v sobotu na bicykli a predstavil si aké by to bolo prechádzať našim maličkým mestom po cyklotrasách. Nie som ani grafik ani dopravný inžinier, som len človek čo mestom chodí s otvorenými očami a tak ponúkam niečo z môjho pohľadu na ulice mesta. Ako to je teraz a ako by to mohlo byť časom tam kde je miesta dosť len nápad chýba – každý obrázok si možno predstaviť aj trochu inak – na mieste kde stojí bicykel môže byť nejaká forma dopravnej cykloinfraštruktúry – či už obojsmerný alebo jednosmerný cyklopruh, od motorovej dopravy oddelená cyklotrasa alebo aspoň piktogramom označený pruh pre bicykle.

Všetky kroky ktoré by viedli k realizácii cykloinfraštruktúry na uliciach z fotografií by boli celkom určite neporovnateľne nižšie ako realizácia parkovacích domov alebo obchvatu mesta.
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x