Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-11-04   1,330  
0
Katka Hozlárová je tvárou iniciatívy Za slušné Slovensko v našom meste a organizátorkou mítingov na námestí. Táto muzikálna mladá dáma sa zapája aj do ďalšich aktivít a snaží sa zobudiť Novozámčanov z apatie a ospalosti - čo nie je ľahké v meste-nocľahárni, kde sú obyvatelia všeobecne dosť ospalí. Je nesmierne sympatické s akou nevôľou sleduje expanziu extrémizmu na Slovensku a ako rázne dvíha hlas proti Kotlebovským poriadkovým  hliadkam, ktoré sa zjavili aj u nás.  

Vo svojom poslednom facebookovom poste, ktorý prevzala aj primátorova hlásna trúba "Máme Radi NZ", sa zamýšľa nad udalosťami spred 70 a 74 rokov a súčasným rastom extrémistov aj v našom meste na čele s kanidátkou na primátorku Andreou Hudecovou raziacou heslo "Tradične a zodpovedne". K. Hozlárová jej odkazuje, že takto sa u nás nehrá a "Tradične a zodpovedne" v Nových Zámkoch znamená spoluprácu.

Žiaľ keby K. Hozlárová poznala trošičku viac veci  o ktorých píše, vedela by, že práve takto sa u nás hrá už dobrých 100 rokov...

Demokratický étos s ktorým mladá generácia reaguje na dnešné výzvy je nesmierne sympatický a je našou jedinou nádejou do budúcnosti. Na druhej strane medzery v sebapoznaní aj znalosti dejín spôsobujú, že často sami netušia aké veľké sú v skutočnosti výzvy pred ktorými stoja...
Iba nedávno sa stalo, že podobne nadšení gymnazisti z Čadce vyhrali projekt na vytvorenie webstránky k 100. výročiu Martinskej deklarácie a až počas práce nad stránkou boli konfrontovaní s mrzutým faktom že nemôžu nájsť signatárov deklarácie...
 
Aké ponaučenie z toho plynie?

1. Riešiť Koltebovské hliadky a Andreu Hudecovú je málo perspektívne. Ak sa tu objavili a nepochybne aj  získajú mnoho protestných hlasov, bude to výsledok činnosti súčasného zastupiteľstva v ktorom zasadá aj p. K. Hozlárová staršia. A predovšetkým vizitka štatutára mesta - primátora O. Kleina bez podpisu ktorého sa nemohla predať či kúpiť nebodaj darovať ani kancelárska spinka.

2. K. Hozlárovej prezradíme aj jedno veľké tajomstvo - M. Kotleba ani jeho stúpenci nie sú zodpovední za Holocaust. Týmto voči nim argumentovať ich len utvrdzuje v domnienke, že sa stali obeťami nejakého sprisahania či čoho. Čo sa týka samotného popierania holocaustu, to je skôr otázkou etiky a kaltúry. Nájdete mnoho antisemitov medzi slovenskými historickými dejateľmi a idea vytvárania obrazu nepriateľa za účelom zjednocovania národa je tu prítomná i dnes. Koniec koncov niektorí židobijci z obdobia Holocaustu sú stále váženými osobnosťami slovenských dejín - spomeňte si Mila Urbana, šéfredaktora Gardistu, ktorý je súčasťou povinných školských osnov, biskupa Vojtaššáka ktorý Židov osobne udával, alebo spisovateľa Ľuda Ondrejova, ktorý odovzdal rodinu Steinerovú na deportácie potom ako ich už nepotreboval v arizovanom obchode. Alebo samotného mons. J.Tisa, ktorému práve v uplynulých dňoch nechýbalo veľa aby sa nominoval do súťaže o najväčšieho Slováka...

3. A do tretice by sme K. Hozlárovú, ktorá nie je historička, chceli informovať, ako to bolo vlastne s vyvlastnením a vyhnaním Maďarov z ČSR v r. 1945-48 ako reakciou na okupáciu ČSR. Resp. prenecháme túto úlohu ruskému autorovi - čítajte článok tu.

Nie je celkom pravda ani to, že presídlenci z Maďarska prichádzali na miesta vysídlených Maďarov - v skutočnosti sa až na základe zoznamu rodín prihlásených v Maďarsku určovali maďarské rodiny na vyhnanie. To jest "recipročne" sa vyhnalo presne toľko ľudí, koľko sa našlo medzi maďarskými Slovákmi (a často aj Neslovákmi) záujemcov o ich obydlia a majetky.

Milá Katka, záverom dovoľte ponúknuť protiextrémistické minimum pre naše mesto:
 
 
 
 
 
  1. Spýtajte sa tety Malperovej na Ľuda Ondrejova, ktorého si zvolila za tému jedného z ročníkov "Prečo mám rád slovenčinu atď" (článok tu...) a čo si myslí ona o popieraní holocaustu.
  2. Spýtajte sa tety Garajovej na osadenie tabule čs. legionárov v spolupráci so Slovenským hnutím obrody, čo je organizácia veľmi podobná ĽSNS
  3. Spýtajte sa p. matky na jej účasť ako predsedkyne predstavenstva Novocentra na dvojnásobnom predaji jedinej príjazdovej cesty k jazdiarni, ďalej na jej hlasovanie ohľadom predaja parcely za Ajaxom pre bratranca primátorovej manželky bez súťaže, na jej cestu do Japonska za peniaze daňových poplatníkov, na odovzdanie "priemyselného parku" na Dvorskej ceste podnikateľom Vyšňovským za Euro, na odovzdanie Starej nemocnice týmže, atď.


Domnievame sa, že rozmach extrémizmu má celkom konkrétne dôvody, predovšetkým korupciu, a nie je potrebné hľadať jeho mystické korene v 70-ročnej minulosti. Čo sa týka odpovedí na otázky o popieraní holocaustu a korupcii generujúcej protestné hlasy - radi im tu dáme priestor...
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x