Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-11-28   1,512  
0
Dočkali sme sa odpovede na infožiadosť ohľadom etického kódexu zamestnancov mestského úradu (písali sme tu...). Dobrá správa je, že etický kódex existuje - bol ustanovený Smernicou primátora č. 10/2016. Zlá správa je, že je tajný. V odpovedi na našu žiadosť sprístupnili iba kapitolu 3 "Vzťahy zamestnancov ku klientom". Keďže však nami rozporovaný prípad spadá do kapitoly "Komunikácia s verejnosťou" ostávame v plnej neistote, či pracovníci porušili internú smernicu, alebo ich len zabudli poučiť, ako sa majú voči verejnosti správať...  

Pritom kapitola "Komunikácia s verejnosťou" býva štandardnou súčasťou kódexu zamestnanca a býva formulovaná napríklad takto: Každý zamestnanec reprezentuje inštitúciu a na verejnosti sa správa tak, aby ochraňoval dobré meno a poslanie inštitúcie a nepoškodzoval jej záujmy. V kontakte s verejnosťou sa zdrží rozhovorov na osobné témy, najmä náboženské, politické a národnostné témy.

Mestský úrad ani nedisponuje informáciami, či pracovníci svojimi vyjadreniami reprezentujú stanoviská úradu, prípadne či chatujú v rámci svojej pracovnej náplne ani či bude úrad podobné prejavy v budúcnosti tolerovať. Zdá sa teda, že mestský úrad má stále značné medzery a to zďaleka nielen čo sa týka férového poskytovania informácií.

V žiadosti sme takisto chceli vidieť popisy práce oboch pracovníkov. Dostali sme popis práce JUDr. Závodského, kým p. Kijačeka, pracovníka sekretariátu primátora, nie. Stále netušíme, čo vlastne na tom sekretariáte robí, za čo ho vlastne platíme. Či tam plní funkciu "Zrkadielka, zrkadielka...", alebo bimbacích hodín, alebo ešte niečo iné.

Samotný p. Kijaček je pritom veľmi agilný a komunikatívny. Viditeľne by si s nami - za naše peniaze - rád prediskutoval rôzne témy, kde cíti vážne nedostatky v našej práci. Rozumieme, že diskusia je prepotrebná, i tomu, že pravda sa rodí v diskusii. Predsa by sme však radšej diskutovali s ľuďmi, ktorých mravná integrita je nespochybniteľná, hovoria svoje názory a takpovediac "plesajú za vlastné". O diskusiu s primátorovými bimbacími hodinami veľký záujem nemáme... Boli by sme radšej, keby si referenti platení z daní obyvateľov riadne konali svoju prácu a svoje názory si nechali pre svoje súkromné kruhy...
 

P. Kijaček je pripravený prediskutovať nedostatky v našej práci...
 Odpoveď na infožiadosť pomerne skúpa na informácie...

 

Až budeme raz klientmi Úradu, určite sa nám zíde táto kapitola etického kódexu MsÚ...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x