Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-11-30   632  
0
V utorok sa do posledného miesta zaplnila veľká zasadačka Liberálneho domu - sídla SaS v Bratislave. Mnohým  sa miesto na sedenie neušlo a stáli počas dvojhodinového semináru s účasťou R. Sulíka, L. Nicholsonovej, J. Rudolfa a pozvaného hosťa L. Miku, vedúceho zastúpenia EK v Bratislave. Prekvapila hlavne hojná účasť mladých ľudí, ktorí zrejme povzbudení aj odkazom Eugena z televízneho šotu by radi ponúkli svoje nápady na prefinancovanie EÚ. Tieto očakávania usporiadatelia nenaplnili, ale ani nerozptýlili...  

 

 

Prvú hodinu sa riešila hrozba,  že Slovensko príde o 100 mil. Eur ktoré nestihne vyčerpať do konca roka. Pritom sa dá pomerne ľahko ukázať že každé nevyčerpané euro z pomoci EÚ prináša Slovensku väčší úžitok, než euro vyčerpané (vysvetlíme si v záverečných poznámkach). Stojí za to tiež pripomenúť, že veľké korupčné vlny v oblasti eurofondov (EF) boli v minulosti iniciované podobnými naliehavými výzvami v médiách.

Spíkri opakovane ubezpečovali účastníkov, že Erofondy sú prospešné a nemožno generalizovať informácie o ich prehajdákaní a rozkrádaní. Lebo Slovensko ide dopredu vďaka eurofondom. I keď sú zle manažované, úradníci fluktuujú, konzultačné firmy pridávajú 30% vaty na úplatky úradníkom, procesy sú spomalené Pellegriniho snahou po supertransparentnosti, atď.

V tejto časti sa diskutovalo aj o tom, prečo p. Mistrík (prezidenstký kandidát podporovaný aj SaS) nedostal dotácie na svoje molekuly v operačnom programe (OP) Výskum a inovácie, kým upratovacie firmy áno. Odznelo aj, že sme sa za 15 rokov stále nenaučili manažovať Eurofondy (hoci v skutočnosti ich čerpáme už 21 rokov - prvé peniaze prišli z predvstupových fiondov už v r. 1997).

V druhej polovici sa účastníci konečne dostali k novinkám, ktorými chce SaS v budúcnosti z pozície vládnej strany zlepšiť systém čerpania eurofondov.

Zachytili sme asi tri inovácie, v ktorých sú stopy racionálneho uvažovania.

Prvý bod bol návrh, resp. otázka predsedu Sulíka na p. Mika: Aká je šanca, že by sa pozícia SR voči EK dala saldovať, t.j. SR by do rozpočtu EK nič neplatila, len dostala svoju čistú pozíciu. Odpoveď bola stručná: NIE. EK sa totiž snaží vybrať a následne rozdeliť čo najväčší balík aby sa ušlo aj na jej priority, ktoré nie sú prioritami členských štátov, ale pomáhajú EU ako celku. Žiaľ p. Miko nepovdal aké "spoločné" priority sa takto podarilo splniť v predchádzajúcom programovacom období. Bojíme sa, že žiadne. Keď sme hľadali  samotné vyhodnotenie priorít, utopili sme sa v mori dokumentov od rôznych konzultačných spoločností. V zásade DG REGIO nevie zodpovedať ani otázku, či sa regionálne rozdiely nedarí vyrovnávať z dôvodu nedostatočných peňazí alebo z dôvodu, že naháňa chyméry.

Druhá inovácia SaS je "nárokovateľnosť dotácií", ktorá je natoľko nová, že prekvapila aj prítomnú L. Nicholsonovú... Naozaj je to dobrý nápad, veď okrem časti poľnodotácií sú všetky ostatné eurofondy na ľubovôli úradníkov a záujemca si prípravou projektu iba kupuje los do lotérie. Myšlienka eliminovať projektovú lotériu i konzultačné firmy "ktoré to vedia vybaviť za 30%" je asi dobrá. Odznela asi vo forme: "každá samospráva bude mať po splnení podmienok nárok na dotácie na kanalizáciu". Čert sa zrejme skrýva práve v "splneni kritérií"...

Tretia inovácia by mala spočívať v zjednotení procesov v rôznych operačných programoch a zamestnávaní schopných ľudí. Toto je návrh z kategórie zbožných prianí...

Žiadne iné svieže nápady sme nezaregistrovali a kto sa téme venuje nejakú dobu, musí rozumieť, že toto je veľmi málo ambiciózny program. Expert SaS pre eurofondy síce tvrdil, že stále o nich uvažuje, s eurofondami vstáva i usína, nám sa však zdá, že miera kompetencií SaS v danej oblasti je stále slabá...

Stručne zhrnieme vlastný pohľad na problémy čerpania EF:

1. Najväčśí problém Eurofondov je, že my všetci - potencionálni prijímatelia EF - sme vylúčení z etapy "programovania". O tom, že p. Mistrík nedostane peniaze na svoje molekuly sa rozhodlo už vtedy, keď sa pred cca 6-mi rokmi negocioval strategický rámec, kde "upratovacie firmy" mali svojich zástupcov a p. Mistrík nie...

2. Určovanie priorít a "programovanie" zo strany EK sú iluzórne.  V rýchlo sa meniacom svete je nemožné na 10 rokov dopredu určiť priority a rámce, zvlášť nie vo vysoko konkurenčných oblastiach ako sú inovácie, informačná spoločnosť, digitálny trh a pod.

3. Väčšina projektov financovaných z EF by sa nikdy neuskutočnila, keby neboli EF. Menšina možno áno, ale za zlomok ceny. Nejde teda o skutočné priority ani skutočné potreby daných štátov. nejde o získnie najvyššeiho úžitku za najmenšie náklady, len o minutie cudzích peňazí na náhodné ciele, o ktorých sa rozhodlo za zatvorenými dverami pred mnohými rokmi. Preto je celkom nezmyselná Eugenova výzva ("Máte nápad? - Prihláste sa o eurofondy!") Aká je pravdepodobnosť, že ministerskí úradníci pred 6-10 mi rokmi vynegociovali priority a rámce do ktorých sa dnes trafí autor nápadu? Aká je pravdepodobnosť že nájde otvorenú výzvu v ktorej je uvedený medzi oprávnenými prijímateľmi? Žiadna.

4. V súvislosti s EF sa vlastne vždy hovorí len o operačných programoch aktuálneho strategického rámca (tzv. "Partnerská dohoda"). V skutočnosti sa v tomto režime rozdelia asi len 2/3 prostriedkov a existuje ďaľších 11 programov mimo tohoto rámca o ktorých sa nikde nehovorí a informácie o ktorých sú roztrúsené - programy cezhraničnej spolupráce, programy územnej spolupráce, agrodotácie, Nórske fondy, Švajčiarske fondy, atď. Nórske fondy sa v súvislosti s EF nikdy nespomenú nielen preto, lebo Nórsko nie je členom EÚ, ale najmä z dôvodu, lebo sú (spolu so švajčiarskymi v min. období) jediné ktoré sa nedajú rozkradnúť. Že prečo? Lebo Nórsko sleduje osud svojich peňazí. Lebo je za ne zodpovedné voči svojim daňovým poplatníkom.

6. EK na rozdiel od nórskej vlády uplatňuje tzv. princíp "Shared management" (EK programuje, členské štáty projektujú, evidujú a kontrolujú a míňajú) čo je spolu s chýbajúcou centrálnou evidenciou EK priamy signál na rozkrádanie eurofondov. V krajinách prijímateľoch je oveľa vyššia miera korupcie a nižšia kultúra štátnej správy ako v krajinách-poskytovateľoch, napriek tomu si EK myslí, že manažovať distribúciu a evidenciu by mali práve krajiny-prijímatelia.

7. "Supertransparentnosť" spomínaná p. Rudolfom je asi jeho najväčší omyl.  Evidencia evidencia použitia EF (ITMS) sa pre každý 7 ročný cyklus buduje odznova za desiatky miliónov Eur, je eurofondovým projektom rovnakého obdobia, ktoré má evidovať a je ukážkovým príkladom fraudu.

Na Slovensku ani po 21 rokoch nie je k dispozícii nomálna evidencia Eurofondov. Nezstíte aktuálne sumáre za výzvy, žiadosti, projekty podľa evidovaných parametrov, neviete zistiť žiadosti a projekty z konkrétnej obce, neviete prehľadávať evidenciu na kľúčové slová.

Spisy jednotlivých EF projektov sú tajné a zamknuté v skriniach na ministerstvách, neviete skontrolovať kto, na aký projekt a prečo dostal peniaze a kto nie. A predovšetkým neviete skontrolovať konečných príjemcov európskych peňazí - ktorými - čuduj sa svete - nie sú nominálni príjemcovia, ale ich dodávatelia. Stále - aj po 21 rokoch - sa podnikajú kroky na zvyšovanie transparentnosti, doplnilo sa napr. "Open API". Jeho výhodou je, že Vás môžu kŕmiť nezmyslami za ktoré nikto neručí a ešte aj byť hviezdami OPEN DATA. Zaujímavé, že Nórske fondy VO i dodávateľské zmluvy zverejňujú od začiatku bez akýchkoľvek Open API...

8. Ďalśím problémom je armáda úradníkov, ktorí EF obsluhujú. Aktuálne pracuje na Slovensku v systéme distribúcie eurofondov (v centrálne sledovaných OP) 3.200 úradníkov. Spolu s ďalšími OP to môže byť spolu 5.000 úradníkov ktorí plodia dokumenty, príručky, smernice, výkazy, správy a hodnotenia, ktorých čitateľmi sú výlučne oni sami a konzultačné firmy. Žiadny nezainteresovaný človek či novinár nemôže získať prehľad o systéme, do ktorého prispieva taký byrokratický aparát. Žiadny reálny záujemca s obmedzenými finančnými a časovými možnosťami nemôže získať peniaze na svoje skutočné potreby, ak súťaží s konzultačnými firmami, ktoré vytvárajú imitačné projekty na vykrádanie týchto prostriedkov v súlade s pravidlami (na príprave ktorých sa neraz podieľali). Samostatnou kapitolou sú tzv. Partnerstvá, čo je inštitucionalizovaná forma ovplyvňovania rozhodovania o EF zo strany dodávateľov.

9. Prečo je pre prijímateľa na Slovenska nevyčerpané euro výhodnejšie ako vyčerpané? Vychádzame z vlastných poznatkov, ktoré hovoria, že priemerný reálny úžitok z EF môže byť okolo 1/7 celkovej vynaloženej sumy, t.j. niekde na úrovni spoluúčasti - cca 15%. Predpokladáme, že 3/7 EF sú ukradnuté a 3/7 "zakopané do zeme" - t.j. vynaložené na administratívu a financovanie krycích legiend či kulís. Do rozpočtu EK SR aktuálne prispieva na úrovni 44% a predpokladajme, že polovica týchto prostriedkov sa prerozdeľuje formou EF. Je tiež dôležité uviesť, že DPH spravidla nie je oprávneným výdavkom pri projektoch financovaných z EF.

Pozícia prijímateľa EF v SR :

Výnosy z 1 vyčerpaného EF Eura: 15c.
Náklady na 1 vyčerpané EF Euro:  15c spoluúčasť, 22c príspevok do rozpočtu, 20c DPH, spolu 47c.
Čistá strata: 32c.

Výnosy z 1 nevyčerpaného EF Eura: 0c
Ušetrené náklady na 1 nevyčerpané EF Euro: 15c spoluúčasť, 20c DPH
Čistý zisk: 35c.

Ak by sa podarilo presadiť saldovanie rozpočtu, ušetriť na nevyčerpanom Eure by bolo možné dodatočných  22c za príspevok do rozpočtu EK, t.j. 47c.

Samozrejme uvedený prepočet nezohľadňuje "kohéziu". Veľká časť ukradnutých prostriedkov sa totiž dostáva ku klientom a sponzorom politických strán, ktorí by inak boli euroskeptickí a proruskí. Práve EF sú tým "lepidlom" ktoré robí z populistov prívržencov EÚ a "priateľov kohézie". Zrejme preto a len preto sú inak šetrní nemeckí daňoví poplatníci ochotní financovať percentom svojho GDP toto "pieskovisko" a radšej nechcú vedieť kde ich peniaze končia...

10. Aké je teda riešenie? Ak sa EF nedajú úplne zrušiť, tak sa treba pokúsiť ich aspoň saldovať. A distribuovať ich mimo projektovej lotérie priamo obciam a VÚC podľa počtu obyvateľov, príp. ďalším  kategóriám prijímateľov (učitelia, absolventi SŠ, VŠ, vedecké pracoviská, rómske samosprávy (ktoré na Slovensku neexistujú), drobným podnikateľom cez vrátenie nimi zaplatených daní, atď.). Znížiť rozhodovacie právomoci úradníkov a rozpustiť armádu EF úradníkov...
 

 

200 najväčších dodávateľov programového obdobia 2014-2020. Dáta získané cez Open API, sú neúplné a nikto negarantuje ich správnosť. Fy ERPOS nie je na prvom mieste, ale má chybne uvedené údaje už viac ako 6 mesiacov...Rovnaký zoznam, dodávatelia s počtom zmlúv >=20


Sumarizačná tabuľka za predvstupové fondy


Sumarizačná tabuľka za obdobie 2004-2006


Sumarizačná tabuľka za obdobie 2007-2013


Sumarizačná tabuľka za obdobie 2014-2020


Poznámky:
OP podfarbené oranžovou farbou = centrálne sledované operačné programy evidované v ITMS
Zdroj dát: skmonitor.sk (databáza spravovaná autorom príspevku)
 
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x