Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-12-06   1,132  
0
Na posledný možný termín, 10. decembra zvolal primátor ustanovujúce zasadnutie MsZ, pozvánka na ktoré bola zverejnená dnes - 6. decembra, t.j. 4 dni pred konaním (rokovací poriadok ukladá zverejnenie najneskôr 5 dní pred konaním). Ďalším porušením zákona je rozdelenie rokovania na verejnú a neverejnú časť (v slovníku primátora "na slávnostnú a pracovnú časť") - verejná sa uskutoční vo veľkej sále DK, kým neverejná v tzv. "rokovacej miestnosti" odkiaľ je verejnosť z dôvodu rozmerov miestnosti výlučená.  

Program je mimoriadne obsiahly pričom kľúčový bod - rozpočet - má byť prerokovávaný až ako 30. v poradí, keď mu bude predchádzať 11 bodov týkajúcich sa školstva. Tie by zrejme mali poslancov dostatočne unaviť a otupiť, prípadne rozhádať. O mestských firmách a mestských médiách sa vôbec nemá rokovať, rovnako ani o osobe hlavného kontrolóra. Aspoň taký je zámer zvolávateľa.

Na ustanovujúcej schôdzi sa tiež ukáže či sa primátorovi podarilo získať väčšinovú podporu v zastupiteľstve a môže pokračovať "business as usual", alebo nastane patová situácia, keď sa poslanci budú snažiť zlepsiť fungovanie mesta a on bude ich uznesenia vracať nepodpísané a znášať reputačné riziká. Zaujímavé bude hlasovanie poslanca-nováčika Mészároša, ktorý je zrejme vyhliadnutý na rolu užitočného pritakávača (o jeho zraniteľnosti sme písali tu...) a už tento pondelok sa ukáže ako dlho vydržalo jeho odhodlanie "slúžiť srdcom a rozumom pre Nové Zámky"...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x