Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-12-11   2,565  
0
Hlavne novozvolení poslanci majú za sebou mimoriadne náročný deň. Nielen preto, lebo sa iba priúčajú procedúram a nielen kvôli enormnému rozsahu prerokovaných tém, ale možno i kvôli pocitu zmaru. Reformnému krídlu totiž chýbal práve jeden hlas, aby dokázali uskutočniť zmeny, a s malou výnimkou (zastavenie vyplácania odmien hlavnému kontrolórovi) boli všetky ich návrhy odmietnuté. O to väčšia je zodpovednosť štyroch iných nováčikov, ktorí túžbu svojich voličov po zmene monetizovali skôr, než kohút trikrát zakikiríkal... Za členstvo v mestskej rade a predsednícke stoličky v komisiách pri MsZ sa vovliekli do chomúta, z ktorého sa im nebude ľahko vyvliekať. Na záverečnej psychodráme ktorú im predviedli p. primátor s viceprimátorom si mohli v priamom prenose pozrieť, kam vedie cesta, po ktorej sa vybrali...  


Pán primátor bude mať vďaka "svojim" 13 hlasom od prvého dňa maximálny plat (t.j. 60% odmeny) - to čo sa mu v minulom období podarilo až na siedmykrát, mu v novom cykle prešlo už na prvom zastupiteľstve - vzhľadom na mimoriadne zásluhy pri asfaltovaní na úver...

Entuziazmus mladých poslancov bol i pri tejto konštelácii síl nákazlivý, starších poslancov asi najvac šokoval fakt, že si mladí preštudovali materiály, hovorili k veci a náramne spotili vedúceho finančného odboru, ktorý evidentne slabo rozumel rozpočtu, ktorý predkladal. P. Velecký v krajnom pomykove si už nevedel vymyslieť nič lepšie, než že to tak vyšlo z počítača. (Nato, že nevie zostaviť zrozumiteľný programový rozpočet sme upozorňovali už dávno  - viď článok tu...)

Ak sa mladí poslanci nenechajú odradiť a dokážu frustráciu zo zastupiteľstva transformovať na pozitívny program, ak neustanú v organizovaní verejnosprospešných aktivít a nachádzať nové formy práce s občanmi, niet tej sily ktorá ich dokáže zastaviť.

Náročný deň absolvovala i novopečená poslankyňa E. Polerecká. Po úvodnej overtúre p. primátora (článok tu...) jej patrilo aj finále, keď sa ju p. primátor s p. viceprimátorom snažili ugrilovať psychodrámou. Po skončení zastupiteľstva si totiž zimprovizovali dramatické okienko, v ktorom obvinili poslankyňu z kyberšikany, keď prečítali chaotickú infožiadosť (p. Prutkayovej?), v ktorej tá žiadala aby Mesto (!) zasiahlo proti poslankyni Polereckej a jej facebookovskej skupine. Úrad si ale nevie s touto infožiadosťou rady a primátor sa chcel poradiť s poslancami. Tí však takisto nevedeli...

Po takomto úvode nasledovala trúchlohra p. vieprimátora, ktorý veľmi chcel všetkým okrem p. Polereckej ozrejmiť svoje príjmy z mesta a mestskej firmy, ale nemohol. Došiel len do 209 Eur/mesačne z mesta a 33 Eur/mesačne z  konateľstva v Bytkomforte a už sa  načisto rozľútostil nad sebou. Na dobrú radu E. Polereckej aby zverejnil zdaniteľný príjem z mesta+Bytkomfortu, aby sa mu mohla ospravedlniť, p. viceprimátor opäť nereflektoval... (Článok o jeho 7-tisícovom plate tu... Článok o priebehu trestného oznámenia, ktoré podal na E. Polereckú za zverejnenie platu tu...)

Byť na mieste oboch pánov by som bol voči dáme oveľa delikátnejší. Život sa môže  všelijako zvrtnúť a jeden nikdy nevie, k čomu môže raz takéto nešikovné pichanie špendlíkom priviesť...
 


Aktuálny pomer síl v zastupiteľstve - zelená farba=reformné krídlo, červená +žltá=primátorské krídlo
 


Primátor a jeho zástupca pri záverečnej psychodráme...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x