Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-12-17   1,442  
0
Už začiatok ustanovujúceho zasadnutia mestského parlamentu priniesol zvláštny moment . Počas skladania sľubov nových zastupiteľov primátor Klein nepodal ruku Eve Polereckej a Michalovi Prešinskému. „Myslím si, že je zjavné, prečo. Všetky tie výjavy a všetko to zlo, čo v nich bolo nezaslúžili si to" vysvetlil Otokar Klein, čo ho k nezvyčajnému kroku viedlo.... - informuje redaktor v dnešnom vydaní krajských novín o zvláštnom momente na pondelkovom zastupiteľstve. Možno aj obaja ďalší aktéri by boli radi vysvetlili súvislosti zo svojho pohľadu, žiaľ ich sa M. Pastorek zabudol spýtať...  

O dianí na mestskom kolbišti bude stále ťažšie objektívne informovať, radnica disponuje väčšinou jedného hlasu (ak samotného redaktora nepočítame) a už stráca hlavu. Čo bude až o ten hlas príde? Zdá sa že veci spejú k odvolaniu hlavného námatkového kontrolóra (ktorý ešte nikdy nebol na kontrole v žiadnom mestskom podniku), tak sa môžeme tešiť na ďalšiu psychodramatickú estrádu hneď ako nepodáme ruku jeho nástupcovi keď zaklope na dvere Brantnera s nevinnou otázkou "kam, holúbkovia, ide ten miliónik, o ktorý preplácame služby rok čo rok?" (Písali sme tu...)
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x