Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  19-02-04   1,114  
0
Poznámky a citáty na úvod: 1.)  Primátor mesta Nové Zámky O. Klein napísal:
„....Čo sa týka garáží na Lastovicej, píšete,že je proti tomu cela miestna komunita. Býval som na Podzámskej ulici 25 rokov,vyrastal v tejto lokalite.Od nepamäti občania žiadali výstavbu garáži v tejto časti na ploche ktorá je úplne nevyužitá. Samozrejme nikto z organizátorov petície nenapísal,že sa vybuduje nový park,nové ihrisko,že sa budú rekonštruovať rozvody,ktore sú v dezolátnom stave,že sa vytvoria nové parkovacie miesta. Ak nahodou bývate v danej lokalite,pozrite sa,kde parkujú auta teraz!!!!!Na trávniku v blate na ceste,kdekoľvek,kde šofér zbadá voľne miesto. Pri všetkej úcte,pozrite to v širšom kontexte a treba si uvedomiť,že je rok 2019,keď v jednej domácnosti rodina vlastni niekoľko aút,nie ako tomu bolo voľakedy,keď sa sídliska stavali a v jednom činžiaku mali auta 3 rodiny.... Srdečne Vás zdravím,OK (zdroj: fb)  


2.)    Viceprimátor mesta Nové Zámky L. Štefánik povedal:„....Ďalšou navrhovanou témou rokovania je zrušenie zámeru výstavby garáží na Lastovičej ulici, za ktorý sa postavili aj obyvatelia mesta v petícii.  Mesto reagovalo na petíciu obyvateľov Podzámskej ulice a okolia, ktorí žiadali vo vnútrobloku opraviť cestu, kanalizáciu a vytvoriť parkovacie miesta. Mesto tento zámer prezentovalo poslancom a dalo vypracovať štúdiu revitalizácie tejto plochy. Ešte som ju nevidel a určite ju nevideli ani obyvatelia. Protestujú proti zámeru, ktorý im nikto nemohol vysvetliť, len ich zavádzať. „ (zdroj: Castrum Novum)

Keďže Mestské zastupiteľstvo nezasadá (časť poslancov si naň nedokáže nájsť čas) a teda nad otázkami nemožno diskutovať, bude náhradou diskusie nad nezmyselnosťou nápadu zmeniť areál školy na Lastovičej na garážový komplex tento text.
Najprv k použitiu slova „revitalizácia“ v súvislosti sa garážami.  So slovom „revitalizácia“ sa narába veľmi ľahkovážne. Niekto si pod pojmom revitalizácia dokáže predstaviť aj vybudovanie šesťdesiatich garáží vo vnútrobloku v ktorom v skutočnosti s dostupnosťou parkovacích miest nie je závažný problém. Preto sa pozrime na skutočný význam slova „revitalizácia“ ako ho definuje slovník cudzích slov – pod týmto slovom sa rozumie obnova životných funkcií, oživenie, vzpruha a posilnenie. Slovo revitalizácia teda radšej v súvislosti s budovaním garáží už v meste nepoužívajme. Štúdia na osadenie betónových garáží do školského areálu existuje a sú ľudia ktorí ju videli. Ja so ju nevidel a napriek tomu tvrdím že projekt je škodlivý a nezmyselný. Mám dosť veľkú predstavivosť a dokážem si predstaviť akú plochu zaberie šesťdesiat garáží spolu s obslužnou komunikáciou a čo to s vnútroblokom Lastovičia spraví.

Teraz k názorom ktoré prezentoval primátor mesta Nové Zámky.
„....plocha je úplne nevyužitá“ a teda vhodná na garáže. Na garáže uprostred sídliska. Pre mňa neuveriteľný nápad. Som sklamaný tým, že mesto vedie primátor ktorého pohľad na mesto úplne jednoznačne definuje táto veta. Zelená plocha školského pozemku je pozemkom nevyužitým. Zato šesťdesiat garáží v sídliskovom vnútrobloku je nápad vhodný na realizáciu.

„Samozrejme nikto z organizátorov petície nenapísal,že sa vybuduje nový park,nové ihrisko,že sa budú rekonštruovať rozvody,ktore sú v dezolátnom stave....“ - nie, nenapísali sme to. Veď ani nebol dôvod. Predmetom investičného zámeru Mesta je realizácia garáží. Tak je projekt označený aj v rozpočte na rok 2019. Nie je označený ako Park Lastovičia, ani ako Ihrisko Lastovičia. V tejto súvislosti si musím spomenúť na diskusiu v rámci festivalu NZ INAK na Sihoti, kde stav mestskej zelene a prístup Mesta k nej jasne pomenoval Ing. arch . J. Istenes. Nedokážem presne citovať jeho slová, ale išlo v podstate o nasledovné: mesto rado deklaruje svoj záujem zvyšovať kvalitu mestskej zelene - ale má to svoje hranice, limity a úrovne priority – mestskej zeleni bude venovaný priestor a pozornosť -  ale až potom keď sa uskutoční plánovaná výstavba, keď sa splnia nároky na dopravné riešenia, keď sa splnia nároky na parkovacie plochy, keď nebude mestský pozemok náhodou vhodnejšie predať a tak ďalej. No pre zdravé mesto musia byť priority postavené úplne inak! Odvod dažďovej vody z komunikácie na Lastovičej je potrebné riešiť. Možno kanalizáciou, možno vytvorením podmienok na jej vsakovanie v priestore verejnej zelene (mimochodom v minulom roku existovala výzva na čerpanie dotácií pre túto oblasť, nevyužili sme ju v našom meste). No malo by sa tak stať bez ohľadu na garáže. Ak sa ukáže že to je potrebný projekt malo by naň Mesto vyčleniť prostriedky. Namiesto toho sa v rozpočte objavujú položky ako Rekonštrukcia zasadačky alebo Osvetlenie mestského úradu, čo sú skôr rozmary tvorcov rozpočtu ako problémy čo trápia naše mesto.

 „....že sa vytvoria nové parkovacie miesta.Ak nahodou bývate v danej lokalite,pozrite sa,kde parkujú auta teraz!!!!!Na trávniku v blate na ceste,kdekoľvek,kde šofér zbadá voľne miesto.“ - vnútroblok Lastovičia potrebuje viac ako nové parkovacie miesta celkovú organizáciu priestoru. Potrebuje jasne definovať okraje ciest, parkovacie miesta, chodníky a plochy ihrísk. Potrebuje investovať do kvality mestského priestoru. Potrebuje nápady ako ho spraviť príjemnejším pre jeho obyvateľov. V rámci organizácie priestoru je možné zvýšiť počet parkovacích miest bez výrazného zásahu do verejnej zelene. Stačí investovať do rozumného usporiadania priestoru a vodiči celkom určite prestanú parkovať „....na trávniku, v blate na ceste, kdekoľvek kde šofér zbadá voľné miesto“.  A na nespratníkov ktorí nerozoznávajú cestu a parkovisko od mestskej zelene máme predsa MsP.

„....pozrite to v širšom kontexte a treba si uvedomiť,že je rok 2019,keď v jednej domácnosti rodina vlastni niekoľko aút....“  - veď práve to, pozrime si to v širšom kontexte: aké veľké množstvo funkcií by mali pokryť verejné priestranstvá. Ale to bude asi príliš komplikovaný pohľad ktorý by mohol klásť príliš veľa otázok. A tak sa radšej pozeráme v úplne úzkom kontexte a riešime parkovanie aj tam kde to nie je práve otázkou dňa. Priestory mesta ako sú okolie železničnej stanice či sídlisko Juh zasa radšej vynecháme, je to proste príliš zložité.
 
Naše mesto potrebuje rozumný a citlivý prístup, potrebuje riešenia ktoré sú schopné pokryť viac požiadaviek na kvalitný mestský priestor.  Betónovanie sídlisk je vecou ktorá je už dávno prežitá.

Budem sa opakovať, no  je to potrebné povedať znova - napriek tomu, že školský pozemok pôsobí veľmi zanedbane, že ho obklopuje roztrhaný a hrdzavý plot má táto plocha omnoho väčší potenciál ako pozemok pre garáže. Premene školského pozemku na hodnotnejší mestský priestor nahráva aj zmena využitia školy do ktorej sa už teraz sťahujú niektoré triedy Základnej umeleckej školy. Určite by sa našla možnosť skĺbiť budúce využitie pozemku pre potreby školy tak aby sa plocha stala atraktívnou súčasťou Lastovičej ulice. Stačí si predstaviť pozemok školy bez hrdzavého oplotenie ktoré je už teraz nefunkčné a zbytočné a vstúpiť s otvorenou mysľou nezaťaženou riešiť len otázku predaja mestských pozemkov a potrebou premeny zelene plochy na garáže.

Mimochodom, na časti školského pozemku susediacom s detským ihriskom kolega pozoroval a odchytil zopár zaujímavých čmeliakov. Teda nejde len o „ problém parkovania, žltej trávy a buriny plnej alergénov....“ (citát z fb) ale o hodnotný kúsok prírody uprostred mestskej krajiny.


 Prejdime teda cez dieru v školskom plote a skúsme na „prázdnu“ plochu pozorne pozrieť ešte raz.

A teraz trocha voľnej hry na tému úplne nevyužitej plochy a možností čo s ňou spraviť:

Prázdna plocha, v skutočnosti extenzívna mestská zeleň,  na ktorej môže byť čokoľvek:

Môže sa to vymyslieť a zrealizovať tak, aby bola plná života:Alebo ju môžeme zaliať betónom a postaviť garážový komplex:     

A takto vyzerá komunikácia/cesta ktorá nemá jasne definované okraje a parkovanie áut na nej a mimo nej:   

Okraj cesty akoby neexistoval – a tak sa autá odkladajú aj mimo komunikáciu či parkovisko. Na Lastovičej pomerne bežná situácia ktorá je ale pomerne jednoducho riešiteľná.

Stačí jasne zadefinovať čo je komunikácia, kde je jej okraj, kde je parkovisko, kde je chodník a kde už mestská zeleň. Potom to môže vyzerať napríklad takto:

Martin Vyžinkár
04.02.2019
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x