Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-02-09   358  
0
V r. 1895 organizoval Uhorský kráľovský štatistický úrad poľnohospodárky súpis, výsledky ktorého boli publikované o dva roky neskôr. V dvoch zväzkoch na takmer 1800 stranách boli sumarizované podrobné údaje o poľnohospodárskej činnosti v obciach a regiónoch krajiny. Novozámocký okres mal historicky 21 obcí a štatistika ich spočítala s presnosťou na slivku.
Súpis z roku 1895 (ako aj nasledujúci v r. 1911) odzrkadľoval snahu ústrednej vlády pozvihnúť poľnohospodársku výrobu v regiónoch. O téme si môžete podrobnejšie prečítať v článku K. Vadkerty, ktorý sme publikovali v r. 2013.  


Rozloha a typ obrábanej pôdy v katastri obcí okresu. Na pravej strane počty ťažných zvierat a počty ovocných stromov podľa druhu.

 
Počty úžitkových zvierat podľa obcí okresu.

 
Prehľad nájomcov a majiteľov poľnohospodárskej pôdy nad 100 uhorských jutár (1 uh. jutro=0,5755 ha). Na pravej strane je vybavenosť poľnohospodárskymi strojmi a počty úžitkových zvierat.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x