Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-02-10   800  
0
"A nebude ani ďalšie zastupiteľstvo, ktoré sa pokúšate zvolať na február" bol odkaz p. primátora počas januárovej schôdze, keď "populizmus dostal stopku" a keď 12 poslancov márne čakalo na svojich kolegov aby mohli začať rokovať. Dnešnú schôdzu primátor zvolal opäť na žiadosť rovnakých 12 poslancov a tentokrát dokonca na nedeľu, aby bolo jasné, že "hľa, nepomôžete si". Ale čuduj sa svete, pomohli si. Zastupiteľstvo sa nielen uskutočnilo, ale vďaka hlasovaniu posl. Uhrína dokonca mohlo prejednať i body, ktoré aktivisti prejednať žiadali.  


V otázke ukončena prekrývania kontajnerovísk zatiaľ nedošlo k prelomu, ale opakovaným otváraním nezmyselnej investície sa postupne burcuje verejná mienka a poukazuje na vyhadzovanie peňazí von oknom. Je zrejme, že ani po roku od začiatku projektu a minutí milióna Eur jeho prívrženci nevedia preukázať žiadny prínos.

V otázke zastavenia budovania garáží na Lastovičej pravdepodobne nastal priaznivý obrat, aktivisti prinútili radnicu, aby zvolala stretnutie občanov (14.februára o 17.00 na MsÚ) k téme, ktorú považovala za uzavretú a rozhodnutú. Teraz je na aktívnych občanoch aby sa zúčastnili v dostatočnom počte a vyjadrili svoj názor na "garážové projekty" radnice (článok tu...)

Príjemne prekvapil posl. Borbély, ktorý opäť zahlasoval za zníženie odmien hlavného kontrolóra (jeho predchádzajúce hlasovanie v rovnakej veci anuloval primátor nepodpísaním uznesenia). Hl. kontrolór p. Rovňaník bol jedným z hlavných účinkujúcich zasadnutia a svoju nečinnosť za posledné 4 roky obhajoval zásluhami v predchádzajúcom období. Pomerne emocionálne odpovedal na kritiku poslancov Katonovcov, keď spomenul, ako ich primátor Pischinger v septembri 2014 predstavoval v amfiteátri na vystúpení Lúčnice ako "svoj tím". V skutočnosti vôbec nevadí, ak niekto spomína na dávnejšie veci, je to veľmi dobré ponaučenie i pre nových poslancov, že prípadné škvrny na reputácii len tak ľahko nevyperú.

Naopak, pomerne krátku pamäť prezentoval p. posl. Danis, ktorý si pochvaľoval múdre a rozvážne vystupovanie svojho kolegu P. Hudáka. Na rozdiel od neho si spomíname pomerne zreteľne, ako na konci podobných zrelých a konštruktívnych rečí p. poslanca (a jeho brata) nezriedka bývala nejaká zlodejina - spomíname si na postupnú privatizáciu budov škôlok podnikateľmi Višňovskými a urputný zápas rodičov o poslednú z nich - škôlku na Cyrilometódskej ul. (článok tu...). Takisto si spomíname na pozemky "za facku" pre príbuzných p. poslanca (článok tu...) a nemali by sme zabúdať ani na jeho úlohu v kauze "Holotov dom", ktorá začala ako kamarátska služba priateľovi-podnikateľovi dostať sa k lukratívnej mestskej nehnuteľnosti za lacno, a ktorá nakoniec nielen načisto zruinovala onoho kamaráta podnikateľa, ale spôsobila i nemalé škody mestu (článok tu a článok tu).

V rámci poslaneckých interpelácií bola otvorená i otázka sanácie mestskej pohľadávky 300 tis. eur, o ktorej vo svojom otvorenom liste písal Ing. Dolobáč, rovnako smerovali otázky i na okolnosti objednania spackaného kalendára.

Zasadnutie zastupiteľstva skončilo o 13.45, poslanci primátorského krídla teda nestihli nielen sv. omšu, ale ani nedeľný obed a veríme, že p. primátora nadlho prejde chuť zvolávať zastupiteľstvá na nedeľu...
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x