Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-02-12   719  
0
Novozámocká verejnosť si od polovice januára mohla všimnúť čulý stavebný ruch v roky opustenom areáli bývalej SEŠ oproti železničnej stanci. V odpovedi na infožiadosť adresovanú majiteľovi objektu - Nitrianskemu samosprávnemu kraju - sme sa dozvedeli, že búracie práce sa týkajú prevádzkového objektu bez súpisného čísla  na parc. č. 3915/1.   
O sanácii budovy, postavenej svojho času z prefabrikovaných dielov, rozhodol vlastník budovy   na základe stanoviska likvidačnej komisie NSK z dôvodu havarijného technického stavu  budovy. Podkladom pre rozhodnutie komisie bol statický posudok vypracovaný Tiborom Kálnayom  (reg.č.459 Sp l3). Cieľom prác je odstránenie budovy, ktorá bola v nevyhovujúcom stave a ktorej hrozilo samovoľné zrútenie.  Na uvedený objekt bolo vydané Mestom Nové Zámky dňa 22.11.2018 súhlasné rozhodnutie o povolení na odstránenie stavby pod číslom 19187-38475/2018/192/EL.
 
Na základe zmluvy o dielo  číslo 2728/2018/OMaI  učinenej dňom  09.01.2019 vykonáva sanáciu objektu  spoločnosť  Upland Consulting s.r.o., Družstevná 2693/2, 94501, Komárno. Zmluvná cena na odstránenie prevádzkového objektu bez súpisného čísla  na parc. č. 3915/1 je 63.960 EUR vrátane DPH.
 
Zo stanoviska NSk vyplýva, že o ďalšom areáli bývalej školy ešte nebolo rozhodnuté.

Z iných zdrojov sme sa dozvedeli, že s objektom sa uvažuje pre potreby strednej zdravotníckej školy, ktorá v súčasnosti sídli v centre mesta v prenajatej historickej budove patriacej cirkvi.

Opäť neostáva než konštatovať, že o dianí na samosprávnom kraji nás novozámockí poslanci vôbec neinformujú. Jeden z nich je súčasne poslancom mestského zastupiteľstva, ďalší dokonca primátorom mesta s voľným prístupom do všetkých mestských médií. Je znepokojivé, že novozámocká verejnosť nemá vôbec príležitosť sa vyjadrovať k rozhodovaniu svojich zástupcov v NSK.
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x