Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  19-02-13   785  
0
V meste je veľké množstvo chodníkov ktoré vlastne chodníkmi ani nie sú. Ide o línie vychodené v trasách pohybu ľudí. Sú to všetko trasy ktoré majú zmysel. Preto by ich Mesto malo rešpektovať a legalizovať tieto trasy spevnením povrchu. Mali by sa stať chodníkmi s obrubníkmi, dlažbou a údržbou. Chodiť mestom v blate a prachu, tváriť sa že tieto (ne)chodníky vlastne neexistujú hovorí o nezáujme o mesto a jeho obyvateľov.  

Realizácia chodníka nie je obrovskou investíciou. K úprave povrchov by malo prísť čo najskôr. Projekt budovania chodníkov v trasách ktorými sa mestom pohybujú ľudia, v líniách teraz vedúcich mestskou zeleňou, by sa možno mohol stať nosným projektom investície do verejných priestranstiev v rámci celého mesta.

1.)    Cisárska bašta – Pribinova ulica
Realita NZ: zanedbaný chodník ktorý mal v minulosti asfaltový povrch, teraz takmer nepriechodný. 
   

V susedstve starého chodníka plochu verejnej zelene križuje línia (ne)chodníka ktorá presne popisuje trasu pohybu ľudí. Chodník tam byť má, pretože práve tadiaľ ľudia chodia.2.)    Komárňanská ulica – Gogoľova ulica


Túto trasu využívajú denne študenti Strednej školy na ulici Boženy Němcovej. Študenti tu prechádzajú denne, bez ohľadu na počasie a stav (ne)chodníka – robia tak preto, že je prirodzené tadiaľ kráčať. Okrem chodníka by bolo vhodné pred vstup do areálu školy vyznačiť priechod pre chodcov. Alebo nemusíme a môžeme sa tváriť že netreba – študenti ale budú cestou prechádzať tak ako doteraz. Pretože práve tam to má zmysel.3.)    Ulica Boženy Němcovej – vnútroblok, prechod cez plochu verejnej zelene a plochu ihriska. Možno sa to nezdá, ale denne tu prejde pomerne veľké množstvo ľudí. Sú to ľudia ktorí prechádzajú z ulice G. Bethlena a Gogoľovej na Nábrežie.

 

4.)    Lastovičia – park od tržnice križuje biedna línia chodníka ktorý by si zaslúžil byť širším, celkovo lepším. Plochu verejnej zelene smerom do vnútrobloku Lastovičia tiež pretína dlhá línia (ne)chodníka ktorou denne prejde skutočne veľké množstvo ľudí. Chodia blatom alebo prachom. Mestom sa ale chodí po chodníku so spevneným povrchom.
 


 

5.)    Zoznam podobných miest nášho mesta môže byť omnoho dlhší, pokračovať možno medzi Materskou škôlkou na Nábrežnej a ZŠ G. Bethlena. Treba mestom chodiť pešo a s otvorenými očami, alebo spraviť anketu medzi rodičmi či staršími ľuďmi ktorej výsledkom by bol zoznam (ne)chodníkov ktoré sa potrebujú stať normálnymi mestskými chodníkmi.


6.)    Ak máte tipy kde je potrebná investícia do úprav (ne)chodníkov píšte ich prosím do komentárov k článku, prípadne na moju e-mailovú adresu ktorú nájdete v zozname poslancov Mestského zastupiteľstva.

Bolo by vhodné, aby Mesto vypracovalo zoznam peších trás ktoré by sa mali stať chodníkmi so spevneným povrchom a čo najskôr začať s realizáciou. Môžeme to nazvať Projekt revitalizácie mesta – etapa č.1. Povrch chodníkov by mal byť vytvorený zo zámkovej dlažby. Tiež by mal byť stanovený typ dlažby ktorý sa bude používať v rámci celého mesta.


V prípade snahy o minimalizáciu nákladov by mohli byť chodníky vybudované z betónovej dlažby ktorá je uskladnená v areály Starej kotolne na ulici M. R. Štefánika. Možno by sa na niektoré miesta, najskôr do mestských parkov alebo do ich blízkosti, hodila aj kamenná dlažba z čadičových dlažobných kociek - aj takú máme nahádzanú na kopách v Starej kotolni. Dlažba by mala byť samozrejme osadená medzi obrubníky a na štrkové lôžko.


Investícia do chodníkov je vlastne investíciou do tej formy mestskej mobility ktorá má mať najvyššiu prioritu – teda do pešej chôdze. Pokiaľ pohyb mestom nie je možný po prirodzených trasách a po kvalitných chodníkoch ľudia budú len ťažko preferovať chôdzu. A chôdza je jedným z riešení dopravných problémov. Ovocie samozrejme neprinesie ihneď.  Ak budeme investovať do zmysluplných a kvalitných riešení, na obraze mesta sa to v blízkej dobe bude musieť prejaviť.


Som si vedomý, že realizáciu chodníkov môžu komplikovať vlastnícke vzťahy k pozemkom, prípadne záujmy rôznych inštitúcií spravujúcich inžinierske siete a pod. Nemôže to byť ale zásadnou prekážkou ktorá by bránila ich vybudovaniu.

Sklad betónovej a kamennej dlažby v areáli kotolne:

Aj lepšie miesta sa pre ňu dajú v meste nájsť.

Martin Vyžinkár
12.02.2019
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x