Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-02-19   1,052  
0
K pozvánke na zasadnutie śportovej komisie pri MsZ zvolanej na 25. februára bola priložená žiadosť novozámockého hokejového klubu zo včerajśieho dňa v ktorom informujú členov komisie, že vrátili na účet mesta dotácie vyplatené klubu za rok 2017 vo výške 154.500,- Eur a žiadajú aby Mesto s týmto neplánovaným príjmom naložilo tak, že ho opäť poukáže rovnakému adresátovi.  


O vrátení dotácie, ktoré sa malo udiať ešte 4. februára Mesto doposiaľ nijako neinformovalo. A to napriek tomu, že 10. februára bolo zastupiteľstvo. Rovnako nepoznáme ani obsah sprievodného listu s uvedením dôvodov, na ktorý sa žiadosť odvoláva...

S témou zrejme súvisí članok na našom portáli - viď tu... ktorý priniesol zistenia o podivnom vyúčtovaní dotácií pre hokejový klub a vyzval hlavného kontrolóra, aby vo veci konal. O tom, či p. hlavný kontrolór túto verejnú výzvu zaregistroval nevieme, ale zdá sa, že aktéri kauzy sa rozhodli vrátiť z kratšej cesty...
Pre úplnosť dodajme, že  zasadnutie Komisie športu MsZ  sa uskutoční v pondelok 25. februára o 15:00 hod. vo veľkej zasadačke na I. poschodí MsÚ. Je verejné a všetci záujemcovia sú vítaní.

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x