Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-02-26   1,374  
0
Veríme že nie. Veríme, že článok v Új Szó zo 7. februára nebol len ďaľším okom v sieti, ktorú niekto umne splieta v pozadí s cieľom zajať a vysťahovať jedinú samostatnú maďarskú strednú školu z jej existujúcich priestorov. Čo vlastne vieme o tejto veci, ktorá tlie v pozadí od júla 2017?  


Vieme toľko, že v októbri 2016 bola medzi Mestom a Gymnáziom Pétera Pázmánya uzatvorená nová nájomná zmluva na dobu neurčitú o využívaní priestorov po bývalom vysunutom pracovisku bakalárskeho śtúdia Ekonomickej univerzity. Pôvodná nájomná zmluva z roku 2004 sa týkala 2.702 m2  za ktoré Mesto pýtalo symbolické 1 Euro, nový prenájom sa týkal 1.207 m2 úžitkovej plochy za 10 tisíc Eur ročne.

Gymnázium, ktoré v súčasnosti navštevuje cez 100 študentov, sa teda sťahovalo do menšieho krídla budovy, ktoré bolo aj zásluhou prof. Strážovskej z čias bakalárskeho štúdia vo výrazne lepšom stave ako zbytok budovy, ktoré mesto dovtedy síce prenajímalo VÚC za symbolické Euro, zato doň dlhé roky nič neinvestovalo a nechalo chátrať.

Už po pol roku bolo všetko inak. Ako vysvitlo, primátor v dobrom rozmare túto budovu prisľúbil Základnej umeleckej škole, ale keďže do pôvodných priestorov stále nemienil nič investovať (a ani nemohol - zastupiteľstvo bolo z celej galantnej transakcie vynechané a rozpočet so žiadnymi investíciami nepočítal), napadlo ho, že najlacnejšie by sa celé pekné gesto dalo uskutočniť, keby tam nezavadzalo maďarské gymnázium.

Bez toho, aby o tom informoval verejnosť či zastupiteľstvo, napísal list do Nitry, v ktorom VÚC požiadal o zabezpečenie náhradných preistorov.

O existencii tohoto listu sme sa dozvedeli iba nedávno a celkom náhodou, Novozámčania - i rodičia gymnazistov - o ňom nevedia doteraz.

List sme si vyžiadali od VÚC a súčasne i od Mesta a aké bolo naše prekvapenie, keď sme dostali rovnaké žiadosti podpísané rôznymi ľuďmi. Kým pôvodnú podpisoval primátor O. Klein, tú druhú - zrejme celkom čerstvú z júla 2017 - už podpisoval vedúci právneho odboru p. Závodský.

Bolo by nanajvýš žiadúce, aby Mesto ukončilo svoje manévre proti tejto vzdelávacej inštitúcii, aby 10 tisíc Eur každoročne investovalo do budovy tak, ako bolo sľúbilo pri podpise nájomnej zmluvy a aby sa striktne držalo jej litery.

Bolo by načim zrekonštruovať aj zbytok komplexu na Letomostí do stavu, aby sa tam mohla nasťahovať hoci aj ZUŠ. Je obrovská hanba, že jedinou formou, ako Mesto v poslednom čase prispelo ku "zveľadeniu" objektu, bol pokus postaviť na školskom pozemku 60 betónových garáží...
 P. primátor je nemenne prítomný na stretnutiach maďarskej komunity a s veľkým porozumním si vypočuje jej  starosti o zachovanie menšinového školstva v našom meste. So spätnou platnosťou dokonca odvolal svoj podpis spod žiadosti o deložovanie maďarského gymnázia, o ktoré sa pokúsil v júli 2017.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x